Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

REAKTORTEST, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 506 431 € 2 044 967 € 2 902 179 € 1 707 629 € 1 901 777 € 992 828 € 633 179 € 596 809 € 711 651 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
128 € 3 040 € 13 941 € 31 220 € 48 946 € 54 236 € 46 903 € 8 940 € 13 921 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
128 € 3 040 € 13 941 € 31 220 € 48 946 € 54 236 € 46 903 € 8 940 € 13 921 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
108€ 2 526€ 13 294€ 30 440€ 48 033€ 53 189€ 45 554€ 5 780€ 10 432€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
20€ 514€ 647€ 780€ 913€ 1 047€ 1 349€ 3 160€ 3 489€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 492 719 € 2 030 371 € 2 876 536 € 1 664 480 € 1 835 226 € 930 388 € 579 151 € 581 447 € 691 732 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
132 € 1 307 €
032
B.I.1
Materiál
132€ 1 307€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
83 394 € 75 172 € 64 781 € 42 109 € 37 375 € 32 281 € 33 056 € 37 849 € 26 566 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 495€ 2 495€ 2 495€ 645€ 4 979€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
80 899€ 72 677€ 62 286€ 41 464€ 37 375€ 32 281€ 33 056€ 32 870€ 26 566€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 994 878 € 1 483 459 € 2 407 239 € 1 182 268 € 1 355 306 € 669 283 € 335 957 € 448 784 € 411 788 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 980 349€ 1 455 516€ 2 406 690€ 1 181 803€ 1 354 788€ 669 019€ 325 803€ 423 265€ 411 609€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
13 800€ 27 310€ 9 750€ 25 296€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
729€ 633€ 549€ 465€ 518€ 264€ 404€ 223€ 179€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
414 447 € 471 740 € 404 516 € 440 103 € 442 413 € 227 517 € 210 138 € 94 814 € 253 378 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 228€ 12 834€ 13 775€ 13 799€ 9 344€ 12 815€ 4 827€ 3 425€ 7 169€
057
B.IV.2
Účty v bankách
404 219€ 458 906€ 390 741€ 426 304€ 433 069€ 214 702€ 205 311€ 91 389€ 246 209€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
13 584 € 11 556 € 11 702 € 11 929 € 17 605 € 8 204 € 7 125 € 6 422 € 5 998 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 340€ 871€ 545€ 498€ 546€ 649€ 440€ 145€ 57€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 244€ 10 685€ 11 157€ 11 431€ 17 059€ 7 555€ 6 685€ 6 268€ 5 894€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9€ 47€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 506 431 € 2 044 967 € 2 902 179 € 1 707 629 € 1 901 777 € 992 828 € 633 179 € 596 809 € 711 651 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
371 505 € 421 083 € 486 996 € 367 867 € 303 766 € 270 885 € 229 583 € 201 503 € 197 552 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 €
069
A.I.1
Základné imanie
66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 369 € 1 369 € 1 369 € 1 369 € 1 369 € 1 369 € 1 369 € 1 369 € 1 369 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 369€ 1 369€ 1 369€ 1 369€ 1 369€ 1 369€ 1 369€ 1 369€ 1 369€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
97 008 € 97 008 € 97 008 € 97 008 € 97 008 € 97 008 € 97 008 € 97 008 € 97 008 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
26 541€ 26 541€ 26 541€ 26 541€ 26 541€ 26 541€ 26 541€ 26 541€ 26 541€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
70 467€ 70 467€ 70 467€ 70 467€ 70 467€ 70 467€ 70 467€ 70 467€ 70 467€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-187 € -187 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-187€ -187€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
206 739 € 256 317 € 322 230 € 203 101 € 139 000 € 106 119 € 64 817 € 36 924 € 32 973 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 134 926 € 1 623 884 € 2 415 183 € 1 339 762 € 1 598 011 € 721 943 € 403 596 € 395 304 € 514 099 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
420 585 € 380 725 € 338 144 € 223 200 € 190 781 € 171 179 € 172 379 € 157 809 € 147 853 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
54 321€ 51 410€ 55 418€ 38 535€ 28 224€ 28 737€ 23 162€ 13 476€ 27 853€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
333 863€ 284 246€ 236 038€ 140 665€ 127 050€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
32 401€ 45 069€ 46 688€ 44 000€ 35 507€ 22 442€ 29 217€ 24 333€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 817 € 10 414 € 13 176 € 8 810 € 2 232 € 2 817 € 4 261 € 3 839 € 318 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 817€ 10 414€ 13 176€ 8 810€ 2 232€ 2 817€ 4 261€ 3 839€ 318€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 710 524 € 1 232 745 € 2 063 863 € 1 107 752 € 1 404 998 € 546 627 € 226 956 € 229 742 € 365 928 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 465 744€ 915 626€ 1 713 673€ 930 833€ 1 170 746€ 390 018€ 133 752€ 144 287€ 275 128€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 303€ 1 769€ 1 123€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
99 450€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
108 285€ 130 686€ 85 601€ 64 627€ 89 275€ 77 205€ 39 954€ 47 163€ 28 389€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
78 980€ 100 400€ 65 241€ 46 429€ 64 092€ 48 533€ 27 640€ 21 465€ 14 049€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
57 515€ 86 033€ 99 898€ 65 863€ 80 885€ 30 871€ 24 307€ 12 364€ 45 665€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 694€ 1 574€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 320 € 3 914 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 320€ 3 914€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2€