Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

REAKTORTEST, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
58 868€ 336 689€ 48 354€ 150 678€ 102 689€ 35 336€ 205 965€ 107 340€ 3 167 410€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
54 321€ 316 829€ 44 979€ 142 518€ 77 454€ 29 509€ 183 032€ 67 701€ 2 843 401€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 547 € 19 860 € 3 375 € 8 160 € 25 235 € 5 827 € 22 933 € 39 639 € 324 009 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
11 488 150 € 11 849 522 € 12 156 436 € 8 775 628 € 5 406 359 € 2 248 475 € 1 595 066 € 1 289 911 € 1 069 778 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
11 488 150€ 11 849 522€ 12 156 436€ 8 775 628€ 5 406 359€ 2 248 475€ 1 595 066€ 1 289 911€ 1 069 778€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 843 681 € 9 358 031 € 9 446 358 € 6 683 960 € 3 783 522 € 1 359 366 € 950 721 € 822 392 € 928 545 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
167 935€ 168 328€ 223 357€ 344 713€ 517 413€ 374 890€ 397 298€ 297 057€ 242 254€
10
B.2
Služby
8 675 746€ 9 189 703€ 9 223 001€ 6 339 247€ 3 266 109€ 984 476€ 553 423€ 525 335€ 686 291€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 649 016 € 2 511 351 € 2 713 453 € 2 099 828 € 1 648 072 € 894 936 € 667 278 € 507 158 € 465 242 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 310 176 € 2 105 202 € 2 223 216 € 1 773 436 € 1 546 921 € 724 625 € 549 815 € 443 300 € 274 403 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 588 666€ 1 420 866€ 1 483 499€ 1 208 889€ 978 795€ 500 695€ 387 060€ 329 718€ 209 868€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
600 370€ 549 172€ 591 127€ 461 790€ 396 456€ 184 438€ 140 019€ 101 614€ 58 906€
16
C.4
Sociálne náklady
121 140€ 135 164€ 148 590€ 102 757€ 171 670€ 39 492€ 22 736€ 11 968€ 5 629€
17
D
Dane a poplatky
1 689€ 1 420€ 1 382€ 2 336€ 1 388€ 988€ 1 029€ 1 508€ 1 433€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 551€ 10 901€ 17 279€ 17 726€ 15 408€ 12 654€ 7 167€ 4 982€ 11 146€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
360€ 2 000€ 910€ 1 000€ 2 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
360€ 2 663€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
24€ 16€ -181€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 032 619€ 13 833 532€ 11 272 508€ 5 715 536€ 883€ 64€ 179€ 846€ 1 625€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 044 785€ 13 845 109€ 11 282 051€ 5 724 340€ -108 570€ 8 143€ 9 614€ 13 948€ 131 125€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
322 434 € 384 251 € 462 943 € 297 526 € 193 808 € 148 566 € 98 153 € 46 766 € 48 941 €
38
X.
Výnosové úroky
11€ 93€ 178€ 293€ 860€ 1 342€
39
N
Nákladové úroky
22 009€ 19 107€ 17 440€ 9 528€ 66€ 57€ 559€
40
XI.
Kurzové zisky
91€ 147€ 5€ 116€ 423€ 121€ 110€ 166€ 41€
41
O
Kurzové straty
674€ 690€ 718€ 391€ 280€ 324€ 274€ 347€ 159€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 448€ 28 997€ 26 395€ 12 381€ 899€ 852€ 1 739€ 2 492€ 1 843€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-48 040 € -48 647 € -44 548 € -22 173 € -663 € -877 € -1 676 € -1 870 € -1 178 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
274 394 € 335 604 € 418 395 € 275 353 € 193 145 € 147 689 € 96 477 € 44 896 € 47 763 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
67 655 € 79 287 € 96 165 € 72 252 € 54 145 € 41 570 € 31 660 € 7 972 € 14 790 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
75 877€ 89 678€ 116 987€ 76 341€ 59 239€ 40 795€ 31 846€ 14 276€ 38 320€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-8 222€ -10 391€ -20 822€ -4 089€ -5 094€ 775€ -186€ -6 304€ -23 530€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
206 739 € 256 317 € 322 230 € 203 101 € 139 000 € 106 119 € 64 817 € 36 924 € 32 973 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
274 394 € 335 604 € 418 395 € 275 353 € 193 145 € 147 689 € 96 477 € 44 896 € 47 763 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
206 739 € 256 317 € 322 230 € 203 101 € 139 000 € 106 119 € 64 817 € 36 924 € 32 973 €