Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TILIA, a.s. v konkurze [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti TILIA, a.s. v konkurze [zrušená]

 • Názov TILIA, a.s. v konkurze [zrušená]
 • IČO 30225353
 • Sídlo Nadjazdová 4, 971 01 Prievidza
 • Dátum vzniku 25. novembra 1991, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 173/R
 • Historický názov TILIA, a.s.
  (platné do 28. mája 2008 )
  SNIK investičný fond, a.s.
  (platné do 9. decembra 1996 )
  SNIK IPF a.s.
  (platné do 31. augusta 1993 )
 • Historické sídlo S.Chalupku 6, 972 51 Handlová
  (platné do 9. decembra 1996)
  ul. Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
  (platné do 31. augusta 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 25.novembra 2009
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Predmety podnikania
Názov Vznik
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností 9.12.1996
prenájom nehnuteľností 9.12.1996
nákup, predaj a prenájom hmotného investičného majetku 9.12.1996
sprostredkovanie obchodu 9.12.1996
maloobchod v rozsahu voľných živností 9.12.1996
veľkoobchod v rozsahu voľných živností 9.12.1996
Iné právne skutočnosti
1. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 195/01 - 481 zo dňa 28.09.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.11.2009 bol konkurz zrušený z dôvodu, že úpadca nemá majetok, ktorý by postačoval na ďalšie krytie nákladov konania.
História zmien a podania
 • 2020
 • 30.7. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R336412
  • účtovná závierka 2002
  • účtovná závierka 2001
  • uznesenie
 • 2009
 • 25.11. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy TILIA, a.s. v konkurze
  • zrušenie adresy firmy Nadjazdová 4, 971 01 Prievidza
  • zrušenie základného imania 233 320 €
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   • prenájom nehnuteľností
   • nákup, predaj a prenájom hmotného investičného majetku
   • sprostredkovanie obchodu
   • maloobchod v rozsahu voľných živností
   • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 195/01 - 481 zo dňa 28.09.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.11.2009 bol konkurz zrušený z dôvodu, že úpadca nemá majetok, ktorý by postačoval na ďalšie krytie nákladov konania.
 • 14.1. 2009
  Zmena zápisu
 • 2008
 • 28.5. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu názvu TILIA, a.s. v konkurze z TILIA, a.s.

 • 2003
 • 21.5. 2003
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 17.9.2001.

 • 2002
 • 11.7. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • konkurzné konanie:
   so správcom konkurznej podstaty JUDr. Martina Mrázová
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 3K 195/01 zo dňa 25.6.2002 vyhlásil konkurz na majetok TILIA, a.s., Nadjazdová 4, Prievidza, IČO 30 225 353. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Martina Mrázová, advokátka, Cukrová 14, Bratislava.
 • 2001
 • 31.7. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápis podoby akcií v súlade so stanovami (čl.4).

 • 23.3. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1999
 • 25.3. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1996
 • 9.12. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu TILIA, a.s. z SNIK investičný fond, a.s.
  • zmena adresy Nadjazdová 4, 971 01 Prievidza z S.Chalupku 6, 972 51 Handlová
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva, každý člen samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   • prenájom nehnuteľností
   • nákup, predaj a prenájom hmotného investičného majetku
   • sprostredkovanie obchodu
   • maloobchod v rozsahu voľných živností
   • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   Zrušené predmety
   • zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na podnikaní
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.11.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 142
 • 5.11. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Valné zhromaždenie, konané dňa 13.3.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 142

 • 1995
 • 24.10. 1995
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1993
 • 31.8. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1991
 • 25.11. 1991
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy SNIK IPF a.s.
  • novú adresu firmy ul. Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prevzatie zverených investičných kupónov a nákup účastín za ne
   • hospodárenie s prostriedkami fondu, nákup a predaj cenných papierov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 25.ll.l99l a schválenými stavami, podľa zák. č. lO4/9O Zb. o akciových spoločnostiach.