Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Púchov-Invest, investičná spoločnosť, a.s. " v likvidácii " [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Púchov-Invest, investičná spoločnosť, a.s. " v likvidácii " [zrušená]

 • Názov Púchov-Invest, investičná spoločnosť, a.s. " v likvidácii " [zrušená]
 • IČO 30225469
 • Sídlo Ivana Krasku 490/6, 020 01 Púchov
 • Dátum vzniku 2. decembra 1991, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 172/R
 • Základné imanie Podľa ORSR: 82 985 €
 • Historický názov PÚCHOV-INVEST investičná spoločnosť a.s.
  (platné do 7. júla 1995 )
  PÚCHOV - INVEST a.s.
  (platné do 20. januára 1993 )
 • Historické sídlo T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov
  (platné do 20. januára 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 31.decembra 1996
Predmety podnikania
Názov Vznik
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti podnikania (kolektívne investovanie) 20.1.1993
správa investičných a podielových fondov 20.1.1993
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.11.1991, prijatím a schválením stanov v zmysle zák.č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.11.1992 bola schválená zmena stanov.
Stary spis: Sa 141
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.11.1990 boli schválené nové stanovy.
Stary spis: Sa 141
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.12.1993 bola schválená zmena stanov.
Stary spis: Sa 141
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.3.1995 bolo schválené zrušenie spoločnosti likvidáciou ku dňu 31.3.1995.
Stary spis: Sa 141
6. Na základe predloženej účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie schvá lených valným zhromaždením dňa 21.10.1996 a súhlasu správcu dane v zmysle § 33 ods. 3 zák.č. 511/92 Zb. sa spoločnosť Púchov-Invest invstičná spoločnosť, a.s." v likvidácii " so sídlom v Púchove, Ivana Kraku 490/6 dňom 31.12.1996
v y m a z á v a .

Stary spis: Sa 141
História zmien a podania
 • 1996
 • 31.12. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na základe predloženej účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie schvá lených valným zhromaždením dňa 21.10.1996 a súhlasu správcu dane v zmysle § 33 ods. 3 zák.č. 511/92 Zb. sa spoločnosť Púchov-Invest invstičná spoločnosť, a.s." v likvidácii " so sídlom v Púchove, Ivana Kraku 490/6 dňom 31.12.1996 v y m a z á v a . Stary spis: Sa 141

 • 1995
 • 7.7. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Púchov-Invest, investičná spoločnosť, a.s. " v likvidácii " z PÚCHOV-INVEST investičná spoločnosť a.s.
  • likvidáciu:
   s likvidátorom JUDr. Pavol Jakubík a konaním:
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný súhlasný prejav vôle najmenej 2 členov predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva, alebo jedného člena predstavenstva splnomocneného ostatnými členmi predstavenstva s vyznačením funkcie podpisujúceho.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.3.1995 bolo schválené zrušenie spoločnosti likvidáciou ku dňu 31.3.1995. Stary spis: Sa 141
 • 1994
 • 16.6. 1994
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 13.1. 1994
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.12.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 141

 • 1993
 • 21.1. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 82 985 € z hodnoty 66 388 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.11.1990 boli schválené nové stanovy. Stary spis: Sa 141
 • 20.1. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu PÚCHOV-INVEST investičná spoločnosť a.s. z PÚCHOV - INVEST a.s.
  • zmena adresy Ivana Krasku 490/6, 020 01 Púchov z T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný súhlasný prejav vôle najmenej 2 členov predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva, alebo jedného člena predstavenstva splnomocneného ostatnými členmi predstavenstva s vyznačením funkcie podpisujúceho.
   pôvodne
   Za akciovú spoločnosť podpisujú dvajačlenovia predstavenstva, alebo riaditeľpokiaľ je menovaný, aleboprokuristi v rozsahu udelenej prokúry.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti podnikania (kolektívne investovanie)
   • správa investičných a podielových fondov
   Zrušené predmety
   • zakladanie a správa investičných privatizačných fondov
   • konzultačné a poradenské služby v oblasti podnikania
   • leasing, factoring
   • sprostredkovateľské služby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.11.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 141
 • 1991
 • 2.12. 1991
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy PÚCHOV - INVEST a.s.
  • novú adresu firmy T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov
  • nové základne imanie 66 388 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za akciovú spoločnosť podpisujú dvajačlenovia predstavenstva, alebo riaditeľpokiaľ je menovaný, aleboprokuristi v rozsahu udelenej prokúry.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zakladanie a správa investičných privatizačných fondov
   • konzultačné a poradenské služby v oblasti podnikania
   • leasing, factoring
   • sprostredkovateľské služby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.11.1991, prijatím a schválením stanov v zmysle zák.č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.