Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská ovčiarska spoločnosť - investičný fond a.s. Ružomberok

2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
145 303 € 145 303 € 145 303 € 148 124 € 148 124 € 146 352 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
108 206 € 108 206 € 108 206 € 109 799 € 109 799 € 115 515 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 593 € 1 593 € 1 593 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 593€ 1 593€ 1 593€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
108 206 € 108 206 € 108 206 € 108 206 € 108 206 € 113 922 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
46 963€ 46 963€ 46 963€ 46 963€ 46 963€ 52 679€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
61 243€ 61 243€ 61 243€ 61 243€ 61 243€ 61 243€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
37 097 € 37 097 € 37 097 € 38 325 € 38 325 € 30 837 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
37 097 € 37 097 € 37 097 € 38 292 € 38 292 € 30 804 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 195€ 1 195€ 1 195€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
7 488€ 7 488€ 7 488€ 7 488€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
29 609€ 29 609€ 29 609€ 29 609€ 29 609€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
37 097€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
33 € 33 € 33 €
056
B.IV.1
Peniaze
33€ 33€ 33€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
145 303 € 145 303 € 145 303 € 148 124 € 148 124 € 146 352 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
142 581 € 143 061 € 143 541 € 145 762 € 145 762 € 144 792 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
121 722 € 121 722 € 121 722 € 121 722 € 121 722 € 121 722 €
069
A.I.1
Základné imanie
121 722€ 121 722€ 121 722€ 121 722€ 121 722€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
76 545 € 76 545 € 76 545 € 76 545 € 76 545 € 76 545 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
76 545€ 76 545€ 76 545€ 76 545€ 76 545€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-55 206 € -54 726 € -52 505 € -52 505 € -53 475 € -53 475 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
970€ 970€ 970€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-55 696€ -53 475€ -53 475€ -53 475€ -53 475€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-480 € -480 € -2 221 € 970 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 722 € 2 242 € 1 762 € 2 362 € 2 362 € 1 560 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
500 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
500€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 722 € 2 242 € 1 762 € 1 134 € 634 € 332 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
512€ 512€ 512€ 844€ 344€ 332€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 210€ 1 730€ 1 250€ 290€ 290€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 228€ 1 228€ 1 228€