Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Investičný fond Bonita a.s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Investičný fond Bonita a.s. [zrušená]

 • Názov Investičný fond Bonita a.s. [zrušená]
 • IČO 30228115
 • Sídlo Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
 • Dátum vzniku 2. decembra 1991, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 32/L
 • Historický názov IPF B O N I T A a.s.
  (platné do 23. júna 1993 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 20.mája 2015
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz Na zasadntí valného zhromaždenia Invest. fondu Bonita, a.s. dňa 22.6.1994 bolo prijaté rozhodnutie o zrušení IF Bonita, a.s. v zmysle § 218 Obch. zák. a to zlúčením s ContoInvest a.s. so sídlom Dolný Kubín. Pri zlúčení prechádza obchodné imanie IF Bonita a.s. v zmysle § 69 ods. 3 OZ na ContoInvest, a.s. Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2. Na základe týchto skutočností sa Investičný fond Bonita, a.s. Dolný Kubín z obchodného registra dňom 21.9.1994 v y m a z á v a .
Predmety podnikania
Názov Vznik
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zák.č. 248/l992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch 23.6.1993
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 23.lO.l99l podľa zák.č. lO4/9O Zb.
o akciových spoločnostiach.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.11.1992 bola schválená zmena stanov.
Starý spis: Sa 143
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.6.l993 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. a zák.č.248/92 Zb.
Stary spis: Sa 143
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2l.9.l993 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia Invest. fondu Bonita, a.s. dňa 22.6.1994 bolo prijaté rozhodnutie o zrušení IF Bonita, a.s. v zmysle § 2l8 Obch. zák. a to zlúčením s ContoInvest a.s. so sídlom Dolný Kubín. Pri zlúčení prechádza obchodné imanie IF Bonita a.s. v zmysle § 69 ods. 3 OZ na ContoInvest, a.s. Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2. Na základe týchto skutočností sa Investičný fond Bonita, a.s. Dolný Kubín z obchodného registra dňom 21.9.1994 v y m a z á v a .