Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

J.M.MARTIN, spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 817 237€ 4 993 118€ 4 517 547€ 4 298 497€ 4 559 745€ 5 487 406€ 6 098 354€ 5 780 819€ 5 860 364€ 5 311 280€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 047 471 € 5 156 046 € 4 879 034 € 4 299 949 € 4 585 848 € 5 518 154 € 6 117 168 € 5 800 778 € 5 878 635 € 5 339 508 € 5 092 518 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 309 994€ 3 525 084€ 3 327 987€ 2 590 477€ 2 806 215€ 3 530 033€ 4 148 451€ 4 173 748€ 4 336 800€ 3 975 678€ 3 721 644€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 507 242€ 1 468 034€ 1 189 560€ 1 317 055€ 1 362 187€ 1 482 161€ 1 317 874€ 1 241 969€ 1 303 981€ 1 042 309€ 1 100 586€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
15 830€ -9 358€ 4 029€ -14 461€ 4 370€ 10 011€ -3 305€ -3 655€ -40 757€ 2 142€ -1 652€
07
V.
Aktivácia
26 887€ 15 945€ 22 255€ 15 913€ 21 733€ 20 736€ 22 119€ 23 615€ 59 028€ 26 086€ 26 114€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
177 040€ 147 892€ 260 377€ 368 742€ 354 752€ 435 687€ 571 127€ 304 959€ 179 642€ 206 373€ 170 155€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 478€ 8 449€ 74 826€ 22 223€ 36 591€ 39 526€ 60 902€ 60 142€ 39 941€ 86 920€ 75 671€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 918 455 € 5 066 832 € 4 798 491 € 4 223 437 € 4 484 482 € 5 414 093 € 5 995 318 € 5 689 974 € 5 777 071 € 5 237 919 € 4 979 792 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 915 662€ 3 229 873€ 3 118 769€ 2 417 439€ 2 617 529€ 3 286 373€ 3 871 455€ 3 902 088€ 4 104 877€ 3 756 445€ 3 517 359€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
699 901€ 676 965€ 552 001€ 597 070€ 635 776€ 701 457€ 600 503€ 597 682€ 605 096€ 506 811€ 548 546€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
457 960€ 392 385€ 287 935€ 259 520€ 273 118€ 351 929€ 365 691€ 291 752€ 285 710€ 207 065€ 197 352€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
578 051 € 519 902 € 482 397 € 489 369 € 501 555 € 532 885 € 467 595 € 442 132 € 427 582 € 400 715 € 400 397 €
16
E.1.
Mzdové náklady
415 543€ 372 348€ 340 510€ 348 755€ 359 841€ 382 170€ 333 867€ 315 627€ 305 068€ 284 487€ 283 589€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
140 497€ 127 668€ 118 576€ 120 835€ 121 802€ 128 728€ 116 304€ 109 878€ 106 771€ 100 818€ 100 528€
19
E.4.
Sociálne náklady
22 011€ 19 886€ 23 311€ 19 779€ 19 912€ 21 987€ 17 424€ 16 627€ 15 743€ 15 410€ 16 280€
20
F.
Dane a poplatky
7 894€ 7 320€ 8 235€ 9 364€ 9 376€ 9 496€ 11 237€ 11 057€ 8 496€ 8 222€ 7 422€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
97 408€ 89 841€ 107 096€ 106 390€ 130 847€ 141 671€ 159 053€ 146 561€ 164 074€ 91 206€ 94 676€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
97 408€ 89 841€ 107 096€ 106 390€ 130 847€ 141 671€ 159 053€ 146 561€ 164 074€ 91 206€ 94 676€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
131 196€ 120 254€ 215 110€ 304 569€ 289 084€ 357 451€ 485 922€ 264 328€ 156 793€ 187 634€ 144 047€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 679€ 1 747€ 118€ 171€ 148€ 26€ -282€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
32 062€ 28 545€ 26 948€ 39 598€ 27 026€ 32 683€ 33 836€ 34 374€ 24 443€ 79 821€ 70 275€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
129 016 € 89 214 € 80 543 € 76 512 € 101 366 € 104 061 € 121 850 € 110 804 € 101 564 € 101 589 € 112 726 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
786 430 € 700 482 € 585 126 € 634 955 € 668 082 € 703 182 € 647 490 € 644 155 € 663 369 € 575 894 € 583 435 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
425 € 427 € 425 € 425 € 419 € 384 € 135 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
425 € 427 € 425 € 425 € 419 € 384 € 135 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
425€ 427€ 425€ 425€ 419€ 384€ 135€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
62 415 € 44 111 € 38 419 € 32 531 € 43 947 € 45 091 € 64 443 € 58 178 € 63 417 € 65 124 € 77 002 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
17 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
54 424 € 19 210 € 30 512 € 21 992 € 31 676 € 36 850 € 43 420 € 47 456 € 51 752 € 52 387 € 64 350 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
54 424€ 19 210€ 30 512€ 21 992€ 31 676€ 36 850€ 43 420€ 47 456€ 51 752€ 52 387€ 64 350€
52
O.
Kurzové straty
26€ 1€ 161€ 7€ 35€ 401€ 15€ 26€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 965€ 7 901€ 7 907€ 10 538€ 12 110€ 8 241€ 21 016€ 10 687€ 11 264€ 12 722€ 12 626€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-62 415 € -44 111 € -37 994 € -32 104 € -43 522 € -44 666 € -64 024 € -57 794 € -63 282 € -65 124 € -77 002 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
66 601 € 45 103 € 42 549 € 44 408 € 57 844 € 59 395 € 57 826 € 53 010 € 38 282 € 36 465 € 35 724 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
13 998 € 10 134 € 9 311 € 13 266 € 13 538 € 15 756 € 14 161 € 11 915 € 10 509 € 9 202 € 10 161 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
15 767€ 15 502€ 11 524€ 10 814€ 7 565€ 10 205€ 8 333€ 6 007€ 5 503€ 6 012€ 5 969€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 769€ -5 368€ -2 213€ 2 452€ 5 973€ 5 551€ 5 828€ 5 908€ 5 006€ 3 190€ 4 192€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
52 603 € 34 969 € 33 238 € 31 142 € 44 306 € 43 639 € 43 665 € 41 095 € 27 773 € 27 263 € 25 563 €