Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Makyta - investičný fond a.s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Makyta - investičný fond a.s. [zrušená]

 • Názov Makyta - investičný fond a.s. [zrušená]
 • IČO 30230209
 • Sídlo ul. 1.mája 882/46, 020 01 Púchov
 • Dátum vzniku 15. januára 1992, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 177/R
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 451 437 €
 • Historický názov MAKYTA-FOND a.s.
  (platné do 30. decembra 1992 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 31.októbra 1994
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Predmety podnikania
Názov Vznik
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií, za účelom ich použitia na účasti na podnikaní /kolektívne investovanie/. 30.12.1992
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 2.l2.l99l a prijatím stanov v zmysle § 25 zák.č. lO4/9O Zb. o akciových spoločnostiach.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l8.ll.l992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb.
Stary spis: Sa 189
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.l993 bola schválená zmena stanov.
Stary spis: Sa 189
4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení Makyta F, a.s. so sídlom v Púchove bolo rozhodnuté o zrušení investičného fondu v zmysle § 69 zák.č. 513/91 Zb. bez likvidácie a o jeho zlúčení s Púchovským investičným fondom, a.s. so sídlom v Púchove, ul. T.Vansovej lO54/45, zapísanej v obchodnom registri tunajšieho súdu v odd. Sa vo vložke čís. l35.

Na základe tejto skutočnosti a predložení rozhodnutia MF SR č. 46l/l994/IF zo dňa 7.lO. l994 a súhlasu správcu dane sa Makyta, investičný fond a.s. so sídlom v Púchove z obchodného registra

v y m a z á v a

ku dňu 3l lO.l994 s tým, že práva, záväzky a majetok prechádzajú v plnom rozsahu na Púchovský investičný fond, a.s. so sídlom v Púchove /Sa l35/S/.
Stary spis: Sa 189
História zmien a podania
 • 1994
 • 31.10. 1994
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na mimoriadnom valnom zhromaždení Makyta F, a.s. so sídlom v Púchove bolo rozhodnuté o zrušení investičného fondu v zmysle § 69 zák.č. 513/91 Zb. bez likvidácie a o jeho zlúčení s Púchovským investičným fondom, a.s. so sídlom v Púchove, ul. T.Vansovej lO54/45, zapísanej v obchodnom registri tunajšieho súdu v odd. Sa vo vložke čís. l35. Na základe tejto skutočnosti a predložení rozhodnutia MF SR č. 46l/l994/IF zo dňa 7.lO. l994 a súhlasu správcu dane sa Makyta, investičný fond a.s. so sídlom v Púchove z obchodného registra v y m a z á v a ku dňu 3l lO.l994 s tým, že práva, záväzky a majetok prechádzajú v plnom rozsahu na Púchovský investičný fond, a.s. so sídlom v Púchove /Sa l35/S/. Stary spis: Sa 189

 • 1993
 • 22.7. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 1 451 437 € z hodnoty 33 194 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 189
 • 1992
 • 30.12. 1992
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Makyta - investičný fond a.s. z MAKYTA-FOND a.s.
  • zmena základného imania 33 194 € z hodnoty 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva. Pri podpisovaní je potrebný podpis dvoch členov predstavesntva, alebo jedného člena predstavenstva splnomocneného ostatnými členmi predstavenstva s uvedením funkcie.
   pôvodne
   Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií, za účelom ich použitia na účasti na podnikaní /kolektívne investovanie/.
   Zrušené predmety
   • nákup a predaj akcií za investičné kupóny
   • investovanie (investičný postup)
   • hospodárenie s prostriedkami fondu, ktoré zahrňuje najmä nákup, prípadne predaj cenných papierov, získavanie, prípadne odpredaj majetkových účastí v prospech fondu s cieľom zhodnocovania majetku fondu
   • konzultačné a poradenské služby v oblasti ivestovania
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l8.ll.l992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Stary spis: Sa 189
 • 15.1. 1992
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy MAKYTA-FOND a.s.
  • novú adresu firmy ul. 1.mája 882/46, 020 01 Púchov
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • nákup a predaj akcií za investičné kupóny
   • investovanie (investičný postup)
   • hospodárenie s prostriedkami fondu, ktoré zahrňuje najmä nákup, prípadne predaj cenných papierov, získavanie, prípadne odpredaj majetkových účastí v prospech fondu s cieľom zhodnocovania majetku fondu
   • konzultačné a poradenské služby v oblasti ivestovania
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 2.l2.l99l a prijatím stanov v zmysle § 25 zák.č. lO4/9O Zb. o akciových spoločnostiach.