Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
965 581€ 797 858€ 1 132 609€ 1 026 377€ 1 032 422€ 882 746€ 1 041 577€ 879 130€ 1 017 421€ 865 948€ 945 769€ 1 100 046€ 1 821 786€ 1 393 761€
02
501
Spotreba materiálu
532 705€ 323 424€ 688 440€ 575 959€ 600 019€ 470 801€ 663 326€ 488 861€ 577 714€ 485 533€ 551 820€ 496 903€ 1 015 221€ 1 060 762€
03
502
Spotreba energie
432 876€ 474 434€ 441 831€ 450 418€ 432 403€ 411 945€ 378 251€ 390 269€ 439 707€ 380 415€ 393 949€ 603 142€ 806 566€ 329 271€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 2 338€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 728€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
180 024 498€ 150 035 480€ 150 602 900€ 150 450 432€ 143 751 462€ 142 630 324€ 153 586 081€ 133 709 873€ 190 766 544€ 67 552 122€ 24 997 094€ 23 434 282€ 21 940 395€ 20 151 318€
07
511
Opravy a udržiavanie
366 261€ 297 407€ 331 216€ 282 353€ 251 272€ 427 539€ 966 484€ 1 010 066€ 852 093€ 2 103 612€ 1 843 838€ 2 021 857€ 2 562 891€ 943 034€
08
512
Cestovné
95 527€ 182 688€ 483 809€ 511 399€ 545 876€ 500 791€ 567 241€ 345 978€ 580 367€ 444 492€ 471 037€ 457 095€ 367 149€ 342 306€
09
513
Náklady na reprezentáciu
32 177€ 43 169€ 42 446€ 109 358€ 119 248€ 105 256€ 39 983€ 36 550€ 48 825€ 62 502€ 40 577€ 56 543€ 41 589€ 29 984€
10
518
Ostatné služby
179 530 533€ 149 512 217€ 149 745 429€ 149 547 322€ 142 835 066€ 141 596 738€ 152 012 372€ 132 317 279€ 189 285 259€ 64 941 515€ 22 641 642€ 20 898 786€ 18 968 766€ 18 835 994€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
23 168 739€ 22 501 712€ 21 039 863€ 18 720 833€ 16 876 165€ 15 140 386€ 13 597 910€ 12 641 940€ 12 392 354€ 12 983 391€ 13 009 886€ 8 668 294€ 7 112 174€ 6 670 757€
12
521
Mzdové náklady
16 274 663€ 15 656 420€ 14 906 094€ 13 351 275€ 12 262 286€ 11 043 186€ 9 899 647€ 9 177 849€ 8 975 193€ 9 519 735€ 9 523 286€ 6 419 618€ 5 228 098€ 4 872 023€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
5 869 263€ 5 649 350€ 5 332 362€ 4 778 742€ 4 401 431€ 3 911 653€ 3 527 286€ 3 305 986€ 3 244 171€ 3 320 960€ 3 307 005€ 2 147 928€ 1 802 580€ 1 716 834€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 024 814€ 1 195 942€ 801 407€ 590 816€ 212 448€ 185 547€ 170 976€ 158 105€ 172 989€ 142 696€ 179 595€ 100 747€ 81 496€ 81 900€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
41 740 783€ 162 862€ 493 987€ 119 450€ 100 980€ 93 592€ 92 687€ 89 204€ 88 303€ 65 061€ 49 048€ 67 155€ 82 975€ 48 271€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
92 321€ 90 192€ 81 146€ 80 244€ 76 171€ 67 103€ 67 497€ 65 794€ 65 031€ 39 212€ 30 346€ 43 896€ 72 623€ 27 830€
20
538
Ostatné dane a poplatky
41 648 463€ 72 670€ 412 841€ 39 206€ 24 809€ 26 489€ 25 191€ 23 409€ 23 273€ 25 849€ 18 702€ 23 259€ 10 352€ 20 441€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
134 349 470€ 263 299 859€ 289 839 930€ 40 611 180€ 38 795 106€ 31 981 203€ 16 616 281€ 25 048 156€ 109 146 939€ 109 780 768€ 340 350 331€ 0€ 0€ 22€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 124€ 0€ 0€ 0€ 32 856€ 8 778€ 18 755€ 2 790 998€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
67 953 092€ 197 980 615€ 248 273 717€ 2 428 393€ 4 395 925€ 3 046 983€ 31 524€ 3 772 653€ 5 065€ 4 541€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 1 890€ 0€ 9 346€ 0€ 310€ 1 020 971€ 76 253€ 462 020€ 3 269 933€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
66 396 378€ 65 317 230€ 41 566 213€ 38 173 441€ 34 399 181€ 28 934 220€ 16 551 591€ 20 245 753€ 109 046 513€ 106 523 209€ 337 080 398€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 353€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
50 168 033€ 107 878 745€ 109 582 149€ 72 400 675€ 113 778 631€ 122 878 411€ 111 238 929€ 224 199 972€ 216 741 585€ 198 283 977€ 70 718 133€ 6 706 818€ 7 931 428€ 4 114 442€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
49 122 005€ 37 901 185€ 39 440 908€ 43 113 593€ 43 693 621€ 77 071 110€ 73 481 349€ 70 260 434€ 88 945 700€ 55 079 209€ 2 565 500€ 5 987 908€ 7 598 123€ 3 718 751€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 046 028€ 69 977 561€ 70 141 241€ 29 287 082€ 70 085 010€ 45 807 301€ 37 757 580€ 153 939 539€ 127 795 885€ 143 204 769€ 68 152 633€ 718 910€ 333 305€ 395 691€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 395 553€ 174 263€ 0€ 0€ 0€ 0€ 636 764€ 718 910€ 333 305€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
757 226€ 69 582 008€ 69 943 964€ 29 287 082€ 70 067 121€ 45 755 768€ 37 757 580€ 153 939 539€ 125 294 939€ 138 877 700€ 67 515 869€ 0€ 0€ 395 691€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
288 803€ 0€ 23 014€ 0€ 17 889€ 51 533€ 2 500 946€ 4 327 069€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
35 803€ 54 293€ 53 729€ 985 163€ 1 134 896€ 1 210 837€ 907 299€ 3 092 268€ 901 379€ 951 396€ 667 491€ 850 661€ 724 817€ 533 400€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 684€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
8 949€ 12 981€ 16 124€ 12 423€ 10 931€ 7 271€ 39 881€ 3 031€ 9 026€ 4 216€ 18 188€ 9 627€ 10 022€ 4 093€
47
568
Ostatné finančné náklady
26 854€ 41 311€ 37 604€ 972 056€ 1 123 965€ 1 203 566€ 867 417€ 3 089 236€ 892 354€ 947 181€ 649 302€ 841 034€ 714 795€ 529 307€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
244 488 854€ 234 666 589€ 274 621 175€ 638 102 018€ 325 172 758€ 366 648 979€ 1 337 015 974€ 582 240 689€ 606 123 557€ 251 477 178€ 217 593 762€ 347 622 919€ 734 623 057€ 539 121 627€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 265 551€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 376 915 932€ 416 823 781€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 2 094 210€ 108 117 028€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
243 254 129€ 208 515 430€ 271 601 624€ 529 763 311€ 325 162 411€ 300 735 381€ 1 145 170 747€ 296 019 796€ 606 055 697€ 268 917 292€ 217 589 804€ 343 244 616€ 276 736 949€ 89 825 849€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 234 725€ 26 151 159€ 925 341€ 221 680€ 10 347€ 65 913 598€ 191 845 227€ 286 220 893€ 67 860€ -17 440 114€ 3 958€ 4 378 303€ 80 970 176€ 32 206 446€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
674 941 761€ 779 397 399€ 847 366 343€ 922 416 130€ 640 642 420€ 681 466 478€ 1 634 096 737€ 981 901 232€ 1 137 178 082€ 641 959 841€ 668 331 512€ 388 450 174€ 774 236 632€ 572 033 597€
Výnosy
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
479 499 898€ 497 768 978€ 273 500 364€ 528 615 708€ 324 855 172€ 291 345 362€ 33 089 140€ 56 091 437€ 23 958 947€ 11 200 528€ 109 614 561€ 3 802 455€ 3 600 516€ 3 010 372€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 340€ 0€ 0€ 0€ 41 200€ 11 111€ 15 112€ 35 460€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
14 615€ 36 830€ 22 705€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
220 516€ 737 645€ 254 214€ 99 409€ 35 304€ 259 256€ 80 232€ 32 206€ 21 519€ 70 507€ 24 970€ 7 700€ 61 279€ 16 961€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 104 532 696€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
479 264 767€ 496 994 162€ 273 223 445€ 528 516 299€ 324 819 868€ 291 086 106€ 32 967 708€ 56 048 120€ 23 922 316€ 11 094 560€ 5 056 895€ 3 794 755€ 3 539 237€ 2 993 411€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
64 898 695€ 66 605 206€ 39 374 587€ 80 736 548€ 44 682 611€ 34 255 526€ 27 010 238€ 126 332 969€ 70 524 772€ 69 056 837€ 68 234 779€ 333 305€ 395 691€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
64 898 695€ 66 605 206€ 39 374 587€ 80 736 548€ 44 682 611€ 34 255 526€ 27 010 238€ 126 332 969€ 70 524 772€ 69 056 837€ 68 234 779€ 333 305€ 395 691€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
455 744€ 599 987€ 169 477€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
64 440 891€ 65 997 766€ 39 205 110€ 80 736 548€ 44 682 611€ 34 255 526€ 27 001 907€ 125 294 939€ 70 457 627€ 69 056 837€ 68 234 779€ 333 305€ 395 691€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 060€ 7 453€ 0€ 0€ 0€ 8 331€ 1 038 030€ 67 146€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
34 599€ 781 822€ 800 801€ 637 211€ 464 889€ 872 858€ 775 032€ 812 881€ 845 161€ 764 099€ 944 678€ 1 933 935€ 65 775 395€ 3 685 383€
102
662
Úroky
2€ 14€ 205€ 25 430€ 1 588€ 5 994€ 14 992€ 25 199€ 53 029€ 78 035€ 18 896€ 20 506€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
6€ 35€ 192€ 101€ 180€ 161€ 355€ 75€ 94€ 106€ 244€ 323€ 1 996€ 161€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 778 653€ 767 515€ 596 931€ 436 985€ 855 913€ 736 407€ 717 511€ 650 000€ 675 626€ 925 464€ 1 032 708€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
34 591€ 3 120€ 32 890€ 14 749€ 26 137€ 10 790€ 23 277€ 70 096€ 142 039€ 10 332€ 74€ 880 398€ 65 773 399€ 3 685 222€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 251€ 168€ 66€ 0€ 0€ 0€ 66€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 251€ 168€ 66€ 0€ 0€ 0€ 66€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
425 982 828€ 253 752 009€ 275 218 770€ 249 954 652€ 464 768 501€ 657 462 005€ 1 546 142 394€ 804 781 643€ 893 171 576€ 625 081 129€ 258 308 736€ 406 135 970€ 679 801 255€ 562 989 053€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
375 917 742€ 215 022 452€ 210 111 565€ 206 824 080€ 282 432 205€ 163 274 192€ 169 493 979€ 210 374 232€ 223 219 192€ 311 064 716€ 40 896 629€ 62 458 699€ 383 869 921€ 443 933 701€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
10 592 392€ 8 881 845€ 35 070 299€ 15 866 660€ 155 087 492€ 361 081 112€ 20 046 035€ 16 162 187€ 34 857 783€ 57 870 207€ 2 565 500€ 1 559 149€ 7 598 123€ 3 718 751€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
902 254€ 0€ 1 979 681€ 16 980€ 1 871€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
40 827€ 269 144€ 219 566€ 0€ 78 999 675€ 1 303 134 210€ 524 138 199€ 580 987 576€ 256 146 207€ 214 846 608€ 342 118 122€ 288 333 211€ 115 336 602€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 559 104€ 590 850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
38 529 613€ 29 019 464€ 27 246 809€ 27 246 933€ 27 246 933€ 54 107 026€ 53 468 169€ 54 107 025€ 54 107 025€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
970 416 020€ 818 908 015€ 588 894 522€ 859 944 119€ 834 771 173€ 983 935 751€ 1 607 022 053€ 988 018 929€ 988 500 623€ 706 102 659€ 437 102 754€ 412 205 665€ 749 572 857€ 569 684 874€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
295 474 259€ 39 510 616€ -258 471 821€ -62 472 010€ 194 128 753€ 302 469 273€ -27 074 684€ 6 117 698€ -148 677 459€ 64 142 818€ -231 228 758€ 23 755 491€ -24 663 776€ -2 348 723€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
295 474 259€ 39 510 616€ -258 471 821€ -62 472 010€ 194 128 753€ 302 469 273€ -27 074 684€ 6 117 698€ -148 677 459€ 64 142 818€ -231 228 758€ 23 755 491€ -24 663 776€ -2 348 723€