Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FEVAKO spol. s r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
499 787€ 665 181€ 726 807€ 696 730€ 618 089€ 687 377€ 668 230€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
507 586 € 676 392 € 743 761 € 713 073 € 634 366 € 702 786 € 692 670 € 662 994 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
400€
05
III.
Tržby z predaja služieb
499 787€ 664 781€ 696 730€ 618 078€ 687 358€ 668 215€ 642 914€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
726 808€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 799€ 11 211€ 16 866€ 15 982€ 16 288€ 15 428€ 24 428€ 18 538€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
87€ 361€ 27€ 1 542€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
378 650 € 499 655 € 451 731 € 400 794 € 399 239 € 433 638 € 453 548 € 488 503 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
495€ 57€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 934€ 14 854€ 17 188€ 13 458€ 11 562€ 27 539€ 13 693€ 16 138€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
161 488€ 194 528€ 194 982€ 180 524€ 203 762€ 173 365€ 172 600€ 221 144€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
181 477 € 228 867 € 182 342 € 182 118 € 169 077 € 211 178 € 231 301 € 217 216 €
16
E.1.
Mzdové náklady
130 813€ 167 842€ 131 654€ 132 275€ 122 402€ 154 734€ 166 307€ 156 574€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
44 757€ 55 056€ 45 227€ 45 275€ 41 823€ 51 032€ 58 113€ 54 004€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 907€ 5 969€ 5 461€ 4 568€ 4 852€ 5 412€ 6 881€ 6 638€
20
F.
Dane a poplatky
1 283€ 999€ 1 170€ 1 063€ 1 086€ 1 146€ 1 241€ 1 175€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 884€ 17 647€ 13 351€ 10 800€ 2 700€ 10 163€ 15 051€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 884€ 17 647€ 13 351€ 10 800€ 2 700€ 10 163€ 15 051€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 802€ 8 091€ 13 579€ 12 828€ 11 029€ 19 899€ 24 550€ 17 717€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
29 056€ 29 056€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 782€ 5 613€ 63€ 3€ 23€ 16€ 5€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
128 936 € 176 737 € 292 030 € 312 279 € 235 127 € 269 148 € 239 122 € 174 491 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
328 365 € 455 799 € 514 638 € 502 748 € 402 754 € 485 959 € 481 922 € 405 575 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
21 667 € 1 657 € 66 € 2 166 € 19 € 2 344 € 1 122 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
11 € 19 € 16 € 13 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
11€ 19€ 16€ 13€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
21 667€ 1 657€ 66€ 2 155€ 2 328€ 1 109€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
409 € 209 € 4 450 € 4 884 € 4 414 € 3 360 € 4 751 € 4 743 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
409€ 209€ 4 450€ 4 884€ 4 414€ 3 360€ 4 751€ 4 743€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
21 258 € 1 448 € -4 450 € -4 818 € -2 248 € -3 341 € -2 407 € -3 621 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
150 194 € 178 185 € 287 580 € 307 461 € 232 879 € 265 807 € 236 715 € 170 870 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
31 540 € 37 526 € 60 748 € 64 568 € 51 235 € 58 477 € 52 080 € 39 311 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
31 540€ 37 526€ 60 748€ 64 568€ 51 235€ 58 477€ 52 080€ 39 311€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
118 654 € 140 659 € 226 832 € 242 893 € 181 644 € 207 330 € 184 635 € 131 559 €