Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
477 084€ 550 993€ 578 586€ 408 279€ 535 732€ 742 158€ 741 552€ 804 748€ 923 964€ 481 313€ 527 999€ 509 410€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
241 571€ 348 699€ 413 931€ 247 639€ 396 121€ 586 842€ 598 779€ 692 266€ 789 511€ 353 566€ 402 304€ 457 097€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
223 701€ 322 893€ 380 751€ 239 305€ 389 780€ 569 223€ 568 245€ 655 417€ 760 977€ 307 735€ 311 049€ 314 420€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
223 701€ 322 893€ 380 751€ 239 305€ 389 780€ 496 749€ 416 708€ 15 881€ 39 354€ 64 841€ 91 242€ 36 356€
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
72 474€ 151 537€ 242 077€ 390 004€ 150 074€ 219 807€ 2 605€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
397 460€ 331 620€ 92 820€ 0€ 275 459€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
17 869€ 25 805€ 33 179€ 8 334€ 6 341€ 17 620€ 30 534€ 36 848€ 28 534€ 45 831€ 91 255€ 142 677€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
17 869€ 25 805€ 22 605€ 8 334€ 4 726€ 9 541€ 15 991€ 15 841€ 20 936€ 45 831€ 91 255€ 142 677€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
1 615€ 8 079€ 14 543€ 21 007€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
10 574€ 0€ 7 599€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
122 993€ 120 770€ 85 102€ 80 052€ 62 598€ 79 856€ 59 502€ 46 761€ 65 375€ 60 491€ 63 576€ 52 313€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
120€ 158€ 110€ 115€ 134€ 161€ 146€ 137€ 44€ 12€ 46€ 59€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
120€ 158€ 110€ 115€ 134€ 161€ 146€ 137€ 44€ 12€ 46€ 59€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
103€ 94€ 143€ 186€ 76€ 54€ 84€ 80€ 64€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
103€ 94€ 143€ 186€ 76€ 54€ 84€ 80€ 64€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
122 770€ 120 518€ 84 849€ 79 751€ 62 388€ 79 642€ 59 272€ 46 544€ 65 268€ 60 479€ 63 530€ 52 254€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
122 770€ 120 518€ 84 849€ 79 751€ 62 388€ 79 642€ 59 272€ 46 544€ 65 268€ 60 479€ 63 530€ 52 254€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
112 520€ 81 524€ 79 553€ 80 588€ 77 013€ 75 460€ 83 271€ 65 721€ 69 078€ 67 257€ 62 119€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
112 520€ 81 524€ 79 553€ 80 588€ 77 013€ 75 460€ 83 271€ 65 721€ 69 078€ 67 257€ 62 119€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
477 084€ 550 993€ 578 586€ 408 279€ 535 732€ 742 158€ 741 552€ 804 748€ 923 964€ 481 313€ 527 999€ 509 410€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
94 148€ 81 682€ 79 663€ 81 317€ 75 968€ 75 620€ 72 104€ 40 476€ 47 108€ 50 816€ 44 559€ -11 962€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
94 148€ 81 682€ 79 663€ 81 317€ 75 968€ 75 620€ 72 104€ 40 476€ 47 108€ 50 816€ 44 559€ -11 962€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
81 682€ 79 663€ 81 317€ 75 968€ 75 620€ 72 104€ 40 476€ 47 108€ 50 816€ 44 559€ -11 963€ 33 646€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
12 466€ 2 019€ -1 653€ 5 349€ 347€ 3 516€ 31 628€ -6 632€ -3 708€ 6 257€ 56 522€ -45 608€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
382 936€ 469 311€ 498 922€ 326 962€ 459 764€ 666 538€ 669 447€ 764 272€ 876 857€ 430 497€ 483 440€ 521 373€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
3 855€ 11 313€ 25 382€ 22 014€ 15 766€ 15 310€ 12 039€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
3 855€ 11 313€ 25 382€ 22 014€ 15 766€ 15 310€ 12 039€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
241 571€ 348 699€ 413 931€ 247 639€ 396 121€ 586 842€ 598 779€ 692 266€ 789 511€ 353 566€ 402 304€ 457 097€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
241 571€ 348 699€ 413 931€ 247 639€ 396 121€ 586 842€ 598 779€ 692 266€ 789 511€ 353 566€ 402 304€ 457 097€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 324€ 986€ 653€ 10€ 131€ 616€ 451€ 372€ 521€ 600€ 597€ 771€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 324€ 986€ 653€ 10€ 131€ 616€ 451€ 372€ 521€ 600€ 597€ 771€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
136 186€ 119 626€ 84 339€ 79 312€ 63 512€ 79 079€ 58 904€ 46 253€ 64 810€ 60 566€ 65 229€ 51 465€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
14 357€ 1 179€ 0€ 0€ 686€ 2 296€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
463€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
281€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
61 062€ 62 127€ 44 131€ 42 118€ 32 417€ 42 538€ 31 620€ 25 272€ 37 020€ 34 494€ 36 762€ 29 380€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
44 172€ 41 515€ 29 849€ 27 234€ 22 600€ 26 947€ 20 795€ 16 028€ 20 303€ 18 551€ 18 649€ 15 951€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
16 315€ 15 985€ 10 360€ 9 960€ 6 852€ 9 594€ 6 489€ 4 953€ 7 488€ 6 834€ 7 522€ 6 135€