Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
39 827€ 48 650€ 53 427€ 49 833€ 29 209€ 67 267€ 34 009€ 45 809€ 46 721€ 50 971€ 66 852€ 40 433€
02
501
Spotreba materiálu
23 767€ 32 339€ 35 455€ 34 699€ 12 464€ 47 936€ 11 876€ 24 254€ 26 701€ 33 236€ 45 537€ 23 519€
03
502
Spotreba energie
16 060€ 16 312€ 17 972€ 15 134€ 16 745€ 19 331€ 22 132€ 21 555€ 20 019€ 17 736€ 21 315€ 16 914€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
887 373€ 604 774€ 565 229€ 537 422€ 502 191€ 511 678€ 527 776€ 500 240€ 467 119€ 476 272€ 453 448€ 471 910€
07
511
Opravy a udržiavanie
17 239€ 319 362€ 309 117€ 298 449€ 307 377€ 319 723€ 316 565€ 285 379€ 284 363€ 260 622€ 240 053€ 303 152€
08
512
Cestovné
12 917€ 13 231€ 12 582€ 6 673€ 12 308€ 19 199€ 18 951€ 11 919€ 16 823€ 6 864€ 6 190€ 5 576€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 290€ 28 113€ 3 386€ 2 200€ 2 614€ 1 267€ 1 653€ 1 606€ 1 266€ 1 535€ 1 291€ 898€
10
518
Ostatné služby
851 927€ 244 067€ 240 145€ 230 100€ 179 892€ 171 490€ 190 607€ 201 335€ 164 667€ 207 251€ 205 914€ 162 283€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 064 394€ 951 124€ 837 418€ 828 792€ 732 743€ 655 499€ 615 610€ 611 217€ 537 356€ 534 176€ 520 748€ 503 915€
12
521
Mzdové náklady
766 972€ 697 263€ 609 901€ 608 070€ 540 581€ 481 440€ 450 056€ 457 104€ 397 801€ 403 064€ 392 342€ 382 541€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
256 662€ 235 113€ 210 653€ 198 484€ 177 294€ 160 535€ 151 800€ 140 805€ 126 943€ 125 559€ 123 395€ 116 189€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
28 160€ 18 747€ 16 865€ 22 239€ 14 868€ 13 523€ 13 755€ 13 308€ 12 611€ 5 553€ 5 012€ 5 185€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
372€ 243€ 223€ 0€ 0€ 0€ 73€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
372€ 243€ 223€ 0€ 0€ 0€ 73€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
142 567€ 158 410€ 142 528€ 212 368€ 275 091€ 233 721€ 233 876€ 214 323€ 152 612€ 163 901€ 144 858€ 352 377€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
138 712€ 158 410€ 142 528€ 212 368€ 275 091€ 233 721€ 222 564€ 188 941€ 130 598€ 148 134€ 129 548€ 340 337€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
3 855€ 11 313€ 25 382€ 22 014€ 15 766€ 15 310€ 12 039€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 313€ 25 382€ 22 014€ 15 766€ 15 310€ 12 039€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 855€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 839€ 1 295€ 1 326€ 1 268€ 1 289€ 1 273€ 1 321€ 1 267€ 711€ 1 355€ 1 223€ 3 139€
43
563
Kurzové straty
649€ 0€ 25€ 29€ 14€ 24€ 15€ 90€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 190€ 1 295€ 1 326€ 1 268€ 1 289€ 1 273€ 1 296€ 1 238€ 697€ 1 331€ 1 208€ 3 049€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
1 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 137 521€ 1 764 497€ 1 600 150€ 1 629 684€ 1 540 522€ 1 469 438€ 1 412 592€ 1 372 855€ 1 204 519€ 1 226 675€ 1 187 202€ 1 371 774€
Výnosy
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
11 313€ 25 382€ 22 014€ 15 766€ 15 310€ 12 039€ 10 473€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
11 313€ 25 382€ 22 014€ 15 766€ 15 310€ 12 039€ 10 473€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 313€ 25 382€ 22 014€ 15 766€ 15 310€ 12 039€ 10 473€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
2€ 19€ 6€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
2€ 19€ 6€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
2 148 838€ 1 766 515€ 1 598 497€ 1 635 032€ 1 540 870€ 1 461 641€ 1 418 838€ 1 344 208€ 1 185 025€ 1 217 615€ 1 231 684€ 1 315 692€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 010 126€ 1 608 105€ 1 455 969€ 1 422 664€ 1 265 779€ 1 227 920€ 1 196 274€ 1 155 267€ 1 054 427€ 1 069 481€ 1 102 136€ 975 355€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
138 712€ 158 410€ 142 528€ 212 368€ 275 091€ 233 721€ 222 564€ 188 941€ 130 598€ 148 134€ 129 548€ 340 337€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
2 149 987€ 1 766 515€ 1 598 497€ 1 635 032€ 1 540 870€ 1 472 954€ 1 444 220€ 1 366 224€ 1 200 811€ 1 232 932€ 1 243 724€ 1 326 166€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
12 466€ 2 019€ -1 653€ 5 349€ 347€ 3 516€ 31 628€ -6 632€ -3 708€ 6 257€ 56 522€ -45 608€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
12 466€ 2 019€ -1 653€ 5 349€ 347€ 3 516€ 31 628€ -6 632€ -3 708€ 6 257€ 56 522€ -45 608€