Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2015
31.03.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
3 484€ 14 692€ 14 539€ 16 140€ 66 552€ 143 106€ 41 091€ 88 341€
02
501
Spotreba materiálu
437€ 6 449€ 10 348€ 11 543€ 61 151€ 142 867€ 40 699€ 20 278€
03
502
Spotreba energie
3 047€ 8 243€ 4 191€ 4 597€ 5 401€ 239€ 393€ 38 109€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 954€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
8 645€ 1 040 457€ 172 910€ 1 167 181€ 2 357 144€ 3 990 391€ 596 557€ 499 893€
07
511
Opravy a udržiavanie
397€ 2 592€ 4 078€ 2 587€ 2 235€ 2 069€ 1 472€ 5 825€
08
512
Cestovné
151€ 331€ 29 171€ 4 698€ 9 723€ 1 023€ 278€ 84 370€
09
513
Náklady na reprezentáciu
17€ 298€ 365€ 59€ 269€ 261€ 280€ 19 232€
10
518
Ostatné služby
8 081€ 1 037 235€ 139 296€ 1 159 837€ 2 344 917€ 3 987 038€ 594 527€ 390 466€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
57 819€ 1 920 502€ 2 522 943€ 1 773 292€ 1 456 503€ 285 049€ 308 382€ 411 185€
12
521
Mzdové náklady
35 427€ 1 453 926€ 1 903 963€ 1 593 176€ 1 309 409€ 202 603€ 215 677€ 330 733€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
17 365€ 457 867€ 608 210€ 156 034€ 134 139€ 64 983€ 60 411€ 69 516€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 128€ 705€ 181€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 027€ 8 710€ 10 770€ 24 083€ 12 827€ 16 758€ 32 114€ 9 919€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 017€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
124€ 497€ 113€ 325€ 7 367€ 879€ 757€ 676€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 62€ 22€ 0€ 508€ 508€ 676€
20
538
Ostatné dane a poplatky
124€ 435€ 113€ 303€ 7 367€ 371€ 249€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
636 980€ 406 016€ 1 044 236€ 464 668€ 94 177€ 100€ 0€ 3 128€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 5 149€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 65€ 209€ 2 531€ 0€ 0€ 1 330€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
636 980€ 405 950€ 1 044 236€ 459 310€ 91 646€ 100€ 0€ 1 797€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
68€ 1 304€ 52 040€ 19 622€ 19 854€ 19 045€ 22 049€ 74 933€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
68€ 1 104€ 2 379€ 3 721€ 4 771€ 7 164€ 10 305€ 65 089€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 200€ 49 661€ 15 901€ 15 083€ 11 881€ 11 744€ 9 844€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 200€ 49 661€ 15 901€ 15 083€ 11 881€ 11 744€ 9 844€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 146€ 1 734€ 2 138€ 2 582€ 2 789€ 13 022€ 30 292€ 5 249€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 146€ 1 734€ 2 138€ 2 582€ 2 789€ 13 022€ 30 292€ 5 249€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
708 266€ 3 385 201€ 3 808 919€ 3 443 811€ 4 004 386€ 4 451 592€ 999 128€ 1 083 406€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 12 196€ 16 491€ 18 395€ 19 810€ 9 079€ 21 517€ 118 999€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 12 196€ 16 491€ 18 395€ 19 810€ 9 079€ 21 517€ 118 999€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
785 847€ 1 013 861€ 951 742€ 13 592€ 324 477€ 100€ 3 084€ 57 875€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 996€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
785 847€ 1 013 861€ 951 742€ 13 592€ 324 477€ 0€ 3 084€ 56 879€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 266€ 44 395€ 15 901€ 15 083€ 11 881€ 11 744€ 9 844€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 266€ 44 395€ 15 901€ 15 083€ 11 881€ 11 744€ 9 844€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 266€ 44 395€ 15 901€ 15 083€ 11 881€ 11 744€ 9 844€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
71 595€ 2 528 095€ 3 930 062€ 3 315 182€ 3 710 798€ 3 297 391€ 885 919€ 924 719€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
71 527€ 2 526 991€ 3 928 959€ 3 312 974€ 3 707 727€ 3 294 146€ 884 124€ 860 105€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
68€ 1 104€ 1 104€ 2 207€ 3 071€ 3 244€ 1 795€ 64 614€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
862 708€ 3 598 547€ 4 914 197€ 3 362 252€ 4 066 966€ 3 318 314€ 920 364€ 1 101 593€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
154 441€ 213 346€ 1 105 278€ -81 559€ 62 580€ -1 133 278€ -78 764€ 18 187€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
154 441€ 213 346€ 1 105 278€ -81 559€ 62 580€ -1 133 278€ -78 764€ 18 187€