Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
-
-
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
287 434€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
212 156€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
75 278 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 421 478 € 1 523 366 € 1 906 543 € 1 900 467 € 2 028 993 € 1 474 231 € 1 421 742 € 1 202 658 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 421 478€ 1 523 366€ 1 906 543€ 1 900 467€ 2 028 993€ 1 474 231€ 1 421 742€ 1 202 658€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
254 418 € 373 028 € 381 774 € 153 578 € 192 642 € 516 598 € 188 487 € 683 844 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 939€ 5 157€ 3 686€ 3 877€ 4 635€ 9 168€ 38 625€ 4 014€
10
B.2
Služby
246 479€ 367 871€ 378 088€ 149 701€ 188 007€ 507 430€ 149 862€ 679 830€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 167 060 € 1 150 338 € 1 524 769 € 1 746 889 € 1 836 351 € 1 032 911 € 1 233 255 € 518 814 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
51 442 € 24 249 € 24 443 € 20 644 €
13
C.1
Mzdové náklady
41 166€ 18 100€ 18 187€ 15 039€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
10 248€ 6 074€ 5 747€ 5 105€
16
C.4
Sociálne náklady
28€ 75€ 509€ 500€
17
D
Dane a poplatky
97 007€ 75 162€ 75 229€ 75 204€ 60 663€ 60 606€ 60 764€ 60 700€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
844 303€ 922 594€ 850 877€ 843 516€ 816 237€ 737 867€ 1 383 205€ 1 320 736€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
240€ 1 000€ 417€ 285 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
54 234€ 165 987€ 92€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
61 689€ 475 890€ 534 058€ 1 212 329€ 57 816€ 13 995€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 583 127€ 142 746€ 57 502€ 100 225€ 48 370€ 13 013€ 1 851 820€ 1 344 455€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 549 954€ -5 163€ 76 191€ 5 968€ 39 559€ -23 926€ 1 850 170€ 32 799€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
153 247 € 214 553 € 555 531 € 426 132 € 435 204 € -1 106 939 € -266 463 € 719 947 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
29 875€ 3 319€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
32 862€ 3 652€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
126 000€ 126 000€ 126 000€ 54 996€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
23 097€ -6 855€ 38 754€
38
X.
Výnosové úroky
533 675€ 411 121€ 64 759€ 19 022€ 89 121€ 23 267€ 1 166€ 1 585€
39
N
Nákladové úroky
780 434€ 495 211€ 370 413€ 132 681€ 156 082€ 92 750€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 1 530€ 5 754€ 3 053€ 4 830€ 5 032€ 1€
41
O
Kurzové straty
5 975€ 11 431€ 1 707€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 580€ 10 809€ 10 723€ 178€ 97€ 625€ 558€ 965€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-157 422 € 37 625 € -227 601 € -59 062 € -75 436 € -65 278 € 5 640 € -1 086 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-4 175 € 252 178 € 327 930 € 367 070 € 359 768 € -1 172 217 € -260 823 € 718 861 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 200 € 63 975 € 60 775 € 85 958 € -190 533 € 9 410 € 4 547 € -199 886 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 200€ 9 715€ 4 239€ 3 560€ 2 888€ 2 907€ 2 887€ 3€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
54 260€ 56 536€ 82 398€ -193 421€ 6 503€ 1 660€ -199 889€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-11 375 € 188 203 € 267 155 € 281 112 € 550 301 € -1 181 627 € -265 370 € 918 747 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-4 175 € 252 178 € 327 930 € 367 070 € 359 768 € -1 172 217 € -260 823 € 718 861 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-11 375 € 188 203 € 267 155 € 281 112 € 550 301 € -1 181 627 € -265 370 € 918 747 €