Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prysmian Kablo s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
32 719 206€ 31 678 837€ 30 840 586€ 24 572 244€ 29 793 203€ 25 552 289€ 32 765 745€ 38 582 878€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
28 958 459€ 28 957 474€ 27 503 657€ 22 186 808€ 27 404 437€ 24 046 086€ 28 721 586€ 34 791 858€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 760 747 € 2 721 363 € 3 336 929 € 2 385 436 € 2 388 766 € 1 506 203 € 4 044 159 € 3 791 020 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
95 025 003 € 84 867 502 € 686 580 € 781 566 € 833 641 € 882 679 € 1 006 372 € 1 003 846 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
94 978 667€ 84 500 178€ 686 580€ 781 566€ 833 641€ 882 679€ 1 006 372€ 1 003 846€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
46 336€ 367 324€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
87 163 573 € 82 946 182 € 1 670 712 € 1 628 672 € 1 864 168 € 1 727 871 € 2 027 910 € 2 304 929 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
77 370 778€ 73 529 456€ 96 822€ 95 590€ 110 561€ 124 541€ 181 132€ 181 740€
10
B.2
Služby
9 547 936€ 8 836 779€ 1 585 493€ 1 617 972€ 1 757 923€ 1 599 964€ 1 846 778€ 2 123 189€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 622 177 € 4 642 683 € 2 352 797 € 1 538 330 € 1 358 239 € 661 011 € 3 022 621 € 2 489 937 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
8 257 392 € 7 221 183 € 1 898 596 € 1 793 422 € 1 619 588 € 1 820 408 € 1 881 110 € 1 923 892 €
13
C.1
Mzdové náklady
5 934 822€ 5 151 510€ 1 279 297€ 1 247 774€ 1 135 410€ 1 217 735€ 1 141 339€ 1 306 009€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 047 963€ 1 832 039€ 471 783€ 400 684€ 387 341€ 404 463€ 426 034€ 393 560€
16
C.4
Sociálne náklady
274 607€ 237 634€ 147 516€ 144 964€ 96 837€ 198 210€ 313 737€ 224 323€
17
D
Dane a poplatky
123 872€ 107 535€ 14 584€ 14 838€ 14 634€ 11 457€ 18 923€ 16 655€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 286 551€ 223 914€ 58 387€ 58 202€ 84 306€ 90 419€ 83 352€ 82 508€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 506 253€ 4 434 703€ 2 819 604€ 2 782 324€ 3 045 433€ 2 580 748€ 2 741 850€ 2 651 904€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 477 755€ 3 554 110€ 2 711 033€ 2 687 523€ 2 922 592€ 2 602 790€ 2 565 484€ 2 298 888€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-3 203€ 542 476€ -1 816€ -28 016€ -158 930€ -3 032€ -98 621€ -50 646€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 926 638€ 11 557 329€ 8 923 727€ 8 030 525€ 4 415 042€ 285 474€ 313 463€ 234 583€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 876 884€ 8 938 165€ 8 830 768€ 7 925 340€ 3 825 699€ 48 475€ 634 260€ 15 169€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 035 817 € 47 332 € 584 576 € -100 130 € 510 825 € -1 043 284 € 993 426 € 1 089 958 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
6 787€ 377 619€ 21 305€ 7 646€ 1 211€ 20€ -21€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
274 513€ 8 287€ 164 046€ 6 594€ 1 651€ 6€ 1 127€
38
X.
Výnosové úroky
242 687€ 114 688€ 10 772€ 5€ 20€ 37€ 359€
39
N
Nákladové úroky
648 491€ 605 721€ 77 344€ 66 170€ 59 853€ 44 519€ 38 532€ 20 849€
40
XI.
Kurzové zisky
225 020€ 13 258€ 801 312€ 9 955€ 275 879€ 1 557€ 34 466€ 400 558€
41
O
Kurzové straty
62 238€ 91 499€ 121 212€ 28 944€ 35 624€ 164 671€ 1 049 618€ 232 926€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 007€ 4 669€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 904€ 18 676€ 30 624€ 27 913€ 33 887€ 50 579€ 74 718€ 16 806€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-520 645 € -213 949 € 440 164 € -112 020 € 146 080 € -258 178 € -1 128 386 € 129 209 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 515 172 € -166 617 € 1 024 740 € -212 150 € 656 905 € -1 301 462 € -134 960 € 1 219 167 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
334 577 € 518 803 € 346 706 € 52 803 € 155 794 € 109 516 € 189 451 € 258 745 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
544 325€ 84 151€ 346 866€ 42 068€ 2 880€ 7 262€ 250 815€ 311 674€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-209 748€ 434 652€ -160€ 10 735€ 152 914€ 102 254€ -61 364€ -52 929€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 180 595 € -685 420 € 678 034 € -264 953 € 501 111 € -1 410 978 € -324 411 € 960 422 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 515 172 € -166 617 € 1 024 740 € -212 150 € 656 905 € -1 301 462 € -134 960 € 1 219 167 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 180 595 € -685 420 € 678 034 € -264 953 € 501 111 € -1 410 978 € -324 411 € 960 422 €