Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
12 701 251€ 28 778 191€ 17 451 462€ 22 638 067€ 19 149 991€ 12 681 613€ 21 352 236€ 28 976 830€ 22 017 314€ 417 639 584€ 48 525 139€ 65 811 217€ 60 238 814€ 52 798 922€ 22 913 185€
02
501
Spotreba materiálu
270 557€ 11 645 509€ 170 603€ 267 628€ 289 318€ 224 833€ 1 713 516€ 416 143€ 202 237€ 266 355€ 155 015€ 168 025€ 232 580€ 181 349€ 218 233€
03
502
Spotreba energie
421 752€ 199 294€ 182 984€ 197 306€ 189 774€ 167 042€ 158 522€ 196 009€ 167 935€ 161 503€ 170 458€ 164 968€ 134 527€ 161 876€ 145 982€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
12 008 942€ 16 933 387€ 17 097 874€ 22 173 133€ 18 670 899€ 12 289 738€ 19 480 198€ 28 364 677€ 21 647 142€ 417 211 726€ 48 199 666€ 65 478 224€ 59 871 707€ 52 455 697€ 22 548 969€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
4 884 646€ 5 136 707€ 5 787 516€ 6 958 242€ 6 919 768€ 6 381 624€ 5 334 906€ 5 552 954€ 5 146 470€ 23 388 655€ 24 880 643€ 25 544 355€ 25 193 750€ 18 942 740€ 15 421 332€
07
511
Opravy a udržiavanie
160 018€ 162 623€ 285 677€ 797 347€ 617 842€ 902 334€ 710 234€ 1 299 889€ 715 226€ 326 922€ 225 000€ 450 865€ 508 523€ 251 999€ 274 664€
08
512
Cestovné
7 327€ 5 922€ 3 624€ 15 690€ 15 918€ 12 151€ 19 435€ 22 680€ 19 291€ 8 503€ 18 740€ 26 062€ 19 771€ 25 973€ 23 307€
09
513
Náklady na reprezentáciu
7 648€ 6 147€ 7 997€ 11 353€ 11 263€ 10 129€ 9 361€ 9 751€ 9 153€ 7 745€ 6 066€ 7 420€ 4 970€ 7 626€ 8 989€
10
518
Ostatné služby
4 709 653€ 4 962 015€ 5 490 218€ 6 133 853€ 6 274 746€ 5 457 011€ 4 595 876€ 4 220 634€ 4 402 800€ 23 045 486€ 24 630 837€ 25 060 007€ 24 660 486€ 18 657 142€ 15 114 373€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 028 381€ 2 974 419€ 3 382 118€ 3 159 525€ 2 488 554€ 2 454 852€ 2 375 264€ 2 299 994€ 2 299 305€ 2 118 606€ 2 001 753€ 1 907 480€ 2 035 688€ 2 123 487€ 2 175 178€
12
521
Mzdové náklady
2 087 069€ 2 030 503€ 2 273 299€ 2 179 291€ 1 755 640€ 1 709 787€ 1 645 492€ 1 612 225€ 1 562 143€ 1 444 583€ 1 360 225€ 1 328 850€ 1 407 349€ 1 473 649€ 1 525 765€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
718 361€ 709 501€ 791 793€ 745 744€ 602 702€ 588 056€ 567 417€ 559 497€ 550 769€ 508 408€ 472 982€ 464 438€ 480 373€ 519 936€ 542 807€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
58 297€ 59 544€ 55 999€ 47 392€ 38 219€ 38 122€ 36 482€ 33 724€ 32 757€ 28 936€ 25 891€ 26 659€ 27 410€ 28 340€ 25 105€
15
527
Zákonné sociálne náklady
157 351€ 157 716€ 213 841€ 183 647€ 91 993€ 113 121€ 122 873€ 94 549€ 153 636€ 136 679€ 142 655€ 87 533€ 120 556€ 101 562€ 81 501€
16
528
Ostatné sociálne náklady
7 304€ 17 155€ 47 186€ 3 451€ 5 767€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
96 984€ 116 011€ 119 269€ 106 060€ 114 042€ 114 055€ 122 989€ 136 892€ 166 139€ 196 396€ 210 093€ 176 284€ 182 802€ 185 423€ 25 047€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
87 719€ 100 347€ 101 288€ 91 372€ 102 794€ 105 014€ 116 335€ 134 853€ 165 162€ 193 951€ 207 854€ 170 490€ 178 633€ 163 818€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
9 265€ 15 664€ 17 981€ 14 688€ 11 248€ 9 041€ 6 654€ 2 040€ 977€ 2 445€ 2 239€ 5 793€ 4 169€ 21 605€ 25 047€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
341 538€ 692 221€ 20 638 789€ 19 313 370€ 8 744 677€ 4 442 635€ 1 559 862€ 7 742 999€ 186 180€ 527 890€ 593 818€ 104 943 983€ 5 063 143€ 4 315 285€ 7 450 514€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
305 726€ 506 662€ 69 378€ 548 432€ 56 832€ 241 185€ 58 444€ 425 623€ 287 791€ 161 387€ 894 997€ 923 325€ 797 835€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 15 000€ 27 057€ 6€ 222€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 354€ 132 072€ 306€ 11 340€ 177€ 2 790€ 1 882€ 3 351€ 2 867€ 13 283€ 7 487€
26
546
Odpis pohľadávky
34 186€ 53 175€ 20 551 178€ 18 612 441€ 8 364 472€ 12 410€ 1 532 514€ 7 577€ 57 641€ 6 310€ 271 156€ 8 551 514€ 4 158 785€ 3 264 793€ 5 592 479€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
189€ 176€ 3 172€ 124 616€ 319 800€ 4 100 554€ 24 894€ 7 645 515€ 60 116€ 93 166€ 28 579€ 96 227 626€ 6 374€ 113 884€ 935 434€
28
549
Manká a škody
82€ 131€ 61€ 518€ 3 573€ 88 479€ 2 454€ 78 567€ 9 581€ 4 410€ 104€ 120€ 0€ 117 279€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 600 516€ 21 052 380€ 4 373 330€ 1 506 821€ 7 564 764€ 5 754 625€ 2 883 758€ 54 140 662€ 50 812 429€ 48 577 496€ 88 014 324€ 60 812 528€ 57 327 881€ 77 407 642€ 98 980 752€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 598 198€ 1 707 618€ 1 447 977€ 1 353 392€ 363 612€ 2 630 967€ 2 883 758€ 2 689 478€ 3 380 694€ 2 751 996€ 2 931 539€ 2 968 427€ 3 092 223€ 3 246 097€ 3 642 691€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 318€ 19 344 763€ 2 925 353€ 153 429€ 7 201 152€ 3 123 658€ 51 451 184€ 47 431 735€ 45 825 501€ 85 082 785€ 57 844 102€ 54 235 658€ 74 161 546€ 95 338 061€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 067 049€ 2 925 353€ 7 898€ 2 936 644€ 6 809€ 4 399 488€ 2 014 051€ 121 989€ 5 317 642€ 115 049€ 156 037€ 490 851€ 6 565 060€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 318€ 5 277 714€ 145 531€ 4 264 509€ 3 116 849€ 47 051 696€ 45 417 685€ 45 703 512€ 79 765 144€ 57 729 053€ 54 079 621€ 73 670 695€ 88 773 001€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
30 683€ 27 918€ 38 373€ 33 976€ 32 880€ 49 105€ 34 781€ 49 854€ 44 187€ 44 988€ 56 264€ 10 001 944€ 8 596 892€ 60 306€ 287 349€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
4€ 5€ 6€ 10€ 12€ 30€ 0€ 7€ 8€ 1 878€ 491€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
30 680€ 27 913€ 38 373€ 33 970€ 32 870€ 49 093€ 34 752€ 49 854€ 44 187€ 44 988€ 56 264€ 10 001 937€ 8 596 884€ 58 428€ 286 858€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
38€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
38€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
60 177 165€ 250 016 004€ 117 118 934€ 4 089 633€ 3 987 494€ -695 738€ 2 218 673€ 1 177 489€ 94 476 971€ 516 647 583€ 56 685 252€ 73 144 085€ 1 181 853€ 2 860 991€ 1 549 417€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
56 655 548€ 250 919 115€ 114 501 220€ 3 488 129€ 13 016€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
2 048 181€ 485 173€ 2 617 403€ 598 618€ 3 946 282€ 687 599€ 938 566€ 1 163 733€ 94 476 971€ 516 640 781€ 56 660 909€ 73 112 850€ 1 096 192€ 1 567 083€ 1 319 454€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 473 436€ -1 388 284€ 311€ 2 886€ 28 197€ -1 383 337€ 1 280 108€ 13 756€ 6 802€ 24 342€ 31 235€ 85 661€ 1 293 909€ 229 963€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
83 861 164€ 308 793 852€ 168 909 790€ 57 805 694€ 49 002 170€ 31 182 772€ 35 882 469€ 100 077 673€ 175 149 032€ 1 009 141 198€ 220 967 286€ 342 341 876€ 159 820 822€ 158 694 797€ 148 802 774€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
13 026 396€ 16 527 771€ 15 568 178€ 21 625 656€ 17 064 638€ 9 768 408€ 16 703 729€ 27 549 387€ 15 804 226€ 514 452 521€ 87 656 919€ 97 863 630€ 55 204 813€ 42 670 686€ 22 981 477€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
143 261€ 42 324€ 87 692€ 89 907€ 93 557€ 97 737€ 196 616€ 339 590€ 337 371€ 584 812€ 666 439€ 909 825€ 904 797€ 840 687€ 961 868€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
12 883 135€ 16 485 447€ 15 480 486€ 21 535 749€ 16 971 081€ 9 670 671€ 16 507 113€ 27 209 797€ 15 466 855€ 513 867 709€ 86 990 480€ 96 953 805€ 54 300 016€ 41 830 000€ 22 019 609€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 026 119€ 398 067€ 2 595 763€ 607 501€ 1 203 334€ 3 731 037€ 788 855€ 1 913 378€ 1 081 694€ 50 862 519€ 55 966 740€ 145 911 317€ 363 951€ 2 636 849€ 1 404 368€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 551 024€ 204 546€ 883 934€ 588 328€ 481 585€ 353 875€ 728 400€ 890 000€ 572 000€ 295 300€ 0€ 770 723€ 214 666€ 971 899€ 912 501€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 471 513€ 65 253€ 1 690 436€ 21€ 197 802€ 2 930 873€ 1 460€ 994 808€ 219€ 569€ 1 075€ 102 231€ 11 951€ 300 451€ 32 295€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
139 068€ 5 004€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 582€ 128 268€ 21 393€ 19 152€ 384 879€ 441 285€ 58 995€ 28 570€ 509 475€ 50 566 650€ 55 965 665€ 145 038 362€ 137 334€ 1 364 498€ 459 572€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
6 588 454€ 1 483 051€ 26 767 716€ 28 705 646€ 12 074 132€ 1 216 409€ 4 332 628€ 47 425 957€ 51 201 912€ 73 226 921€ 63 092 207€ 67 084 997€ 91 527 159€ 116 220 980€ 7 648 200€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
6 588 454€ 1 483 051€ 26 767 716€ 28 705 646€ 12 074 132€ 1 216 409€ 4 332 628€ 47 425 957€ 51 201 912€ 73 226 921€ 63 092 207€ 67 084 997€ 91 527 159€ 116 220 980€ 7 648 200€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 868€ 32 201€ 72 371€ 4 965€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 783 062€ 5 858 606€ 70 551€ 8 366€ 2 477 580€ 1 969 090€ 5 340 206€ 99 424€ 144 883€ 150 904€ 6 972 664€ 83 247€ 91 285€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 791 525€ 1 450 850€ 20 836 739€ 28 635 095€ 12 065 766€ 1 211 444€ 1 855 049€ 45 456 867€ 45 861 706€ 73 127 497€ 62 947 324€ 66 934 094€ 84 554 495€ 116 137 733€ 7 556 914€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
94 558€ 122 725€ 1 602€ 1 753€ 1 771€ 1 744€ 1 835€ 2 694€ 20 519€ 8 412€ 57 642€ 345 426€ 89 827€ 119 581€ 1 372 608€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1 325€ 1 675€ 1 602€ 1 753€ 1 771€ 1 744€ 1 835€ 2 694€ 4 708€ 7 900€ 57 642€ 345 426€ 89 827€ 119 487€ 1 372 608€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 512€ 0€ 0€ 0€ 95€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
93 233€ 121 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 15 811€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
71 414 212€ 266 053 581€ 137 908 545€ 6 783 406€ 20 259 571€ 13 582 872€ 11 486 482€ 18 621 196€ 105 122 400€ 35 885 244€ 32 244 136€ 53 836 362€ 55 295 072€ 24 473 953€ 20 529 959€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
15 899 632€ 61 750 727€ 121 134 048€ 11 789 969€ 13 261 508€ 11 013 869€ 8 709 461€ 10 234 096€ 101 692 563€ 29 539 138€ 29 024 795€ 51 128 761€ 51 466 245€ 20 094 351€ 16 464 679€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
2 762 114€ 1 459 440€ 1 223 506€ -5 006 563€ 6 998 063€ 2 569 003€ 2 777 021€ 8 387 099€ 3 429 838€ 6 346 106€ 3 219 341€ 2 707 601€ 3 828 827€ 4 379 602€ 4 065 280€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
52 751 816€ 202 843 388€ 12 237 906€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
650€ 26€ 3 313 085€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
94 149 739€ 284 585 195€ 182 841 804€ 57 723 962€ 50 603 446€ 28 300 470€ 33 313 530€ 95 512 611€ 173 230 751€ 674 435 617€ 239 017 643€ 365 041 732€ 202 480 822€ 186 122 049€ 53 936 612€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
10 288 574€ -24 208 658€ 13 932 014€ -81 732€ 1 601 276€ -2 882 302€ -2 568 939€ -4 565 062€ -1 918 281€ -334 705 581€ 18 050 357€ 22 699 856€ 42 660 000€ 27 427 253€ -94 866 162€
136
591
Splatná daň z príjmov
250€ 316€ 303€ 331€ 335€ 329€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
10 288 324€ -24 208 974€ 13 931 711€ -82 063€ 1 600 941€ -2 882 631€ -2 568 939€ -4 565 062€ -1 918 281€ -334 705 581€ 18 050 357€ 22 699 856€ 42 660 000€ 27 427 253€ -94 866 162€