Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Stálicová 2, Bratislava

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
274 146€ 175 772€ 156 105€ 187 062€ 187 909€ 196 891€ 191 566€ 178 494€ 196 840€ 169 560€ 158 070€ 165 533€ 148 354€ 229 517€ 211 374€
02
501
Spotreba materiálu
207 217€ 105 717€ 91 349€ 118 832€ 128 793€ 131 351€ 118 308€ 112 864€ 128 010€ 97 518€ 100 795€ 80 335€ 62 997€ 108 236€ 115 044€
03
502
Spotreba energie
66 930€ 70 055€ 64 756€ 68 230€ 59 116€ 65 540€ 73 257€ 65 630€ 68 830€ 72 043€ 57 275€ 85 198€ 85 357€ 121 281€ 96 330€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
25 565€ 37 506€ 43 461€ 26 820€ 34 354€ 22 537€ 30 114€ 27 554€ 88 348€ 23 581€ 32 949€ 24 708€ 6 617€ 33 977€ 69 503€
07
511
Opravy a udržiavanie
12 567€ 24 418€ 32 866€ 16 008€ 25 690€ 12 164€ 21 927€ 18 977€ 74 308€ 14 383€ 25 628€ 17 509€ 938€ 24 081€ 56 476€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€
10
518
Ostatné služby
12 998€ 13 088€ 10 595€ 10 812€ 8 665€ 10 373€ 8 187€ 8 578€ 14 039€ 9 198€ 7 321€ 7 199€ 5 679€ 9 883€ 13 027€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
858 351€ 741 273€ 723 436€ 662 364€ 587 325€ 548 450€ 517 403€ 489 205€ 445 642€ 427 136€ 399 336€ 361 156€ 347 389€ 547 689€ 464 989€
12
521
Mzdové náklady
618 416€ 535 722€ 531 043€ 479 521€ 425 763€ 397 124€ 372 169€ 353 495€ 319 557€ 307 451€ 291 861€ 261 508€ 249 718€ 392 849€ 336 903€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
212 462€ 184 987€ 173 088€ 164 439€ 145 497€ 135 641€ 128 329€ 120 524€ 110 652€ 106 630€ 97 138€ 87 928€ 84 645€ 134 996€ 115 133€
15
527
Zákonné sociálne náklady
27 474€ 20 564€ 19 305€ 18 404€ 16 065€ 15 685€ 16 906€ 15 185€ 15 433€ 12 974€ 10 218€ 11 687€ 13 026€ 19 844€ 12 838€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82€ 118€ 33€ 0€ 0€ 115€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 559€ 1 507€ 962€ 1 692€ 1 659€ 1 543€ 1 543€ 1 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 559€ 1 507€ 962€ 1 692€ 1 659€ 1 543€ 1 543€ 1 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 584€ 1 294€ 3 765€ 29€ 70€ 30€ 0€ 61€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 1€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
1 584€ 1 183€ 3 765€ 29€ 69€ 30€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
25 930€ 19 152€ 15 303€ 15 691€ 15 899€ 14 779€ 14 904€ 14 170€ 15 111€ 27 677€ 29 739€ 31 701€ 18 784€ 28 770€ 24 895€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 930€ 19 152€ 15 303€ 15 691€ 15 899€ 14 779€ 14 904€ 14 170€ 15 111€ 13 675€ 12 178€ 19 243€ 7 018€ 8 944€ 7 334€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 003€ 17 560€ 12 458€ 11 766€ 19 826€ 17 561€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 003€ 17 560€ 12 458€ 11 766€ 19 826€ 17 561€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 280€ 1 209€ 1 391€ 1 972€ 1 967€ 1 408€ 1 415€ 1 591€ 1 361€ 1 770€ 2 564€ 3 179€ 2 510€ 2 661€ 3 084€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 280€ 1 209€ 1 391€ 1 972€ 1 967€ 1 408€ 1 415€ 1 591€ 1 361€ 1 770€ 2 564€ 3 179€ 2 510€ 2 661€ 3 084€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
104 733€ 76 886€ 69 607€ 88 840€ 92 179€ 89 625€ 83 819€ 73 664€ 84 382€ 83 668€ 48 802€ 44 509€ 38 156€ 55 347€ 65 072€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
104 733€ 76 841€ 69 562€ 88 840€ 92 179€ 89 188€ 82 478€ 73 664€ 83 882€ 83 668€ 48 802€ 44 506€ 38 156€ 55 137€ 65 067€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 45€ 45€ 0€ 0€ 437€ 1 341€ 0€ 500€ 0€ 0€ 3€ 0€ 210€ 5€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 293 151€ 1 054 598€ 1 014 030€ 984 471€ 921 362€ 875 263€ 840 763€ 786 100€ 831 692€ 733 394€ 671 459€ 630 786€ 561 810€ 897 961€ 838 917€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
106 294€ 71 595€ 65 753€ 82 146€ 92 818€ 91 299€ 92 683€ 64 775€ 65 659€ 62 579€ 61 107€ 57 191€ 55 193€ 82 915€ 70 997€
67
602
Tržby z predaja služieb
106 294€ 71 595€ 65 753€ 82 146€ 92 818€ 91 299€ 92 683€ 64 775€ 65 659€ 62 579€ 61 107€ 57 191€ 55 193€ 82 915€ 70 997€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
61 112€ 44 863€ 36 675€ 57 740€ 65 099€ 63 566€ 56 226€ 73 632€ 84 348€ 83 624€ 48 769€ 44 481€ 38 139€ 55 318€ 64 973€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
61 112€ 44 863€ 36 675€ 57 740€ 65 099€ 63 566€ 56 226€ 73 632€ 84 348€ 83 624€ 48 769€ 44 481€ 38 139€ 55 318€ 64 973€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 162€ 17 560€ 12 458€ 11 766€ 13 070€ 17 561€ 22 363€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 162€ 17 560€ 12 458€ 11 766€ 13 070€ 17 561€ 22 363€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 162€ 17 560€ 12 458€ 11 766€ 13 070€ 17 561€ 22 363€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 11€ 45€ 32€ 42€ 35€ 32€ 34€ 44€ 33€ 28€ 17€ 29€ 99€
102
662
Úroky
0€ 0€ 11€ 45€ 32€ 42€ 35€ 32€ 34€ 44€ 33€ 28€ 17€ 29€ 99€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 123 093€ 937 447€ 913 305€ 848 407€ 763 545€ 722 553€ 687 822€ 648 475€ 680 591€ 573 180€ 543 817€ 552 784€ 430 412€ 734 308€ 680 734€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 039 612€ 875 634€ 753 275€ 799 063€ 729 151€ 688 467€ 655 449€ 615 805€ 649 128€ 531 266€ 516 180€ 518 607€ 409 373€ 708 315€ 668 188€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
25 930€ 19 152€ 15 303€ 15 691€ 15 899€ 14 779€ 14 904€ 14 170€ 14 101€ 12 463€ 10 967€ 16 050€ 4 117€ 5 495€ 4 280€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
57 551€ 42 662€ 144 726€ 33 653€ 18 495€ 19 307€ 17 469€ 18 500€ 16 330€ 28 239€ 15 459€ 14 934€ 13 951€ 17 037€ 5 211€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ 0€ 0€ 70€ 13€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 009€ 1 212€ 1 212€ 3 193€ 2 901€ 3 448€ 3 055€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 290 500€ 1 053 904€ 1 015 744€ 988 338€ 921 494€ 877 460€ 836 766€ 786 915€ 842 794€ 736 986€ 666 185€ 666 250€ 536 831€ 890 131€ 839 166€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-2 651€ -694€ 1 714€ 3 867€ 132€ 2 198€ -3 998€ 815€ 11 102€ 3 593€ -5 274€ 35 464€ -24 979€ -7 830€ 249€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-2 651€ -694€ 1 714€ 3 867€ 132€ 2 198€ -3 998€ 815€ 11 102€ 3 593€ -5 274€ 35 464€ -24 979€ -7 830€ 249€