Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia VÚB, Bratislava 25'
za rok 2014

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € Zreštuarovanie kolekcií Mostuárií
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 638,79 € Záchrana Bansko- Štiavnickej Kalvárie
e) podpora vzdelávania 10 000 € Majstrovské lekcie svetoznámych husľových virtuózov 3.-4.ročník
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Zavedenie metódy priamej sekvencie HLA génov pomocou DNA analyzátora
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 674,18 € Staromestská zóna kultúry- Ventúrska- Kapitulská- Židovská, vrátane mestských hradieb
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 000 € Sochárky. Výber osobností česko- slovenského sochárstva
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Zdravotná a psychosociálna pomoc pre deti a rodiny na úteku
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 14 942,28 € Obnova betliarskeho tzv. rímskeho vodopádu a revitalizácia jeho okolia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 100 000 € Záchrana Bansko- Štiavnickej Kalvárie
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Hrajme sa v záhrade- vybudovanie záhrady v krízovom centre v rámci ergoterapie
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Reštaurovanie originálu reliéfu Kalvarskej kaplnky a výroba jeho kópie
e) podpora vzdelávania 1 300 € SKO- rec alebo škola recykluje, podpora environmentálnej výchovy
e) podpora vzdelávania 1 261 € Zelená trieda- Priestor pre vyučovanie a hry. Vybudovanie školského altánku pre výučbu predmetov v prírode
e) podpora vzdelávania 1 300 € Drony nad našimi hlavami, autá pri nohách. Technické zariadenie pre tvorivú činnosť na predmete informatika
e) podpora vzdelávania 1 300 € Na vlnách harmónie- podpora žiakov marginalizovaných skupín pri realizácii a tvorbe modelov v odbore krajčírka
e) podpora vzdelávania 1 200 € Vivat Olympia- vzdelávacie aktivity, materiál
e) podpora vzdelávania 1 300 € Šach na škole- príležitosť pre deti rozvíjať šachové zručnosti, učiť sa trpezlivosti a koncentrácii
e) podpora vzdelávania 1 298 € Keď zmysly komunikujú- pre deti s rizikovým vývinom alebo ťažko zdravotne postihnuté. Stimulácia zmyslového vnímania
e) podpora vzdelávania 1 300 € Radšej raz vidieť ako stokrát počuť- podpora vyučovania literatúry- slovenského realizmu
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Ekohliadka v akcii- revitalizácia plôch bývalých nelegálnych skládok
e) podpora vzdelávania 9 700 € Bnstreet- ulica mládeže. Vytvorenie priestoru na výučbu dopravnej výchovy pre školy a škôlky
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Angels Field- vybudovanie hracej časti areálu
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Štvornohé oči- dofinancovanie výchovy a výcviku vodiacich psov pre nevidiacich
g) ochrana a tvorba životného prostredia 18 755,89 € Dunajský fond- rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Humanitárna pomoc ľuďom v núdzi, na Slovensku i migrantom v rámci Európy
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Prekážková dráha- dokončenie revitalizácie detského ihriska MŠ sv. Filipa Neriho
e) podpora vzdelávania 1 300 € Včielky spájajú generácie. Cez včelárstvo spojiť mladých so seniórmi
e) podpora vzdelávania 1 240,19 € Festival študentského remesla- podpora multižánrového podujatia tradičných remesiel v podtatranskom regióne
e) podpora vzdelávania 1 297 € Veríte, že fyzika môže byť zábavná? My Vám to dokážeme. Workshopy pre žiakov základných škôl
e) podpora vzdelávania 1 300 € Fulbrightisti zlepšujú Slovensko! Vytvorenie efektívnej a fungujúcej platformy na webe, virtuálny priestor pre absolventov, uchádzačov
e) podpora vzdelávania 1 300 € Tajomstvo kaviarne. Vyučovanie klientov špeciálnych tried v netradičnom prostredí v kaviarni u Méďu
e) podpora vzdelávania 1 300 € Mici a Mňau- Závan vzduchu. Divadelné predstavenie s cieľom sprostredkovať informácie o ochorení cystická fibróza
e) podpora vzdelávania 600 € Virtuálna realita bez hraníc 2016- minikonferencia pre žiakov základných a stredných škôl, s cieľom spopularizovať vedu
e) podpora vzdelávania 1 300 € Zážitkové učenie v špeciálnej škole v Považskej Bystrici
e) podpora vzdelávania 1 300 € Škola športu LABRADOR- začlenenie detí so zdravotným oslabením a detí so sociálne slabších rodín do kolektívu
e) podpora vzdelávania 1 300 € Zabávajme sa profesionálne. Vytvorenie krúžku v ktorom žiaci vyrobia a naprogramujú robota pre súťaž RoboCup
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Staničná budova Detskej železnice v Košiciach
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 000 € Klietka hanby v Levoči. Obnova klietky hanby, národná kultúrna pamiatka
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Pomoc migrantom- zabezpečenie materiálnej a zdravotníckej pomoci
e) podpora vzdelávania 930,27 € Oživujeme tradície- zo srdca utkané. Podporiť záujem o ľudové tradície
e) podpora vzdelávania 900 € Svetlo v chémii- chémia svetla. Vytvoriť sadu experimentov použiteľných v praxi
e) podpora vzdelávania 1 267 € Fyzika zábavne- zážitkové učenie. Vzbudiť záujem žiakov o fyziku a programovanie
e) podpora vzdelávania 1 300 € Aj my vieme, že to vieme. Materiálne vybavenie pre alokované triedy, žiakov s viacnásobným postihom a autizmom
e) podpora vzdelávania 1 300 € Spoznajme históriu vlastnými zmyslami
e) podpora vzdelávania 9 440 € Športovisko, študentský START- up "útočisko,, s dobrotami na Haanovej 28. Obnova športoviska a vytvorenie priestoru pre workshopy, debaty
g) ochrana a tvorba životného prostredia 9 930 € SIM- namiesto zbraní oáza. Podpora komunitného života a zveľadenie relaxačného areálu
c) poskytovanie sociálnej pomoci 13 500 € Skvalitnenie starostlivosti o onkologických pacientov v regióne Spiša. Zabezpečenie dopravy onkologických pacientov na rádioterapiu prostredníctvom zakúpenia mikrobusu
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Inštalácia klimatizácie na oddelení malých detí Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Relaxačný kútik- vytvorenie relaxačnej zóny pre deti s Aspergerovým syndrómom
e) podpora vzdelávania 1 300 € Príbeh vzniku Zeme- vtiahnúť deti do tajov vesmíru a vzniku života na Zemi
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 9 980 € Ateliér súčasnej kultúry- Vytvorenie priestoru pre aktivity ako divadlo, programy pre deti, diskusie a pod.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 66 500 € Modernizácia materiálno- technického a prístrojového zabezpečenia oddelenia vnútorného lekárstva
e) podpora vzdelávania 5 600 € Medzinárodná konferencia Policy in Dynamic Environment
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Štartovné nadácie VÚB pre ľudí s neľahkým osudom III.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Vytvorenie ekosystému a platformy na dlhodobé vzdelávanie a podporu so zameraním na start-up projekty začínajúcich podnikateľov- ženy podnikateľky
e) podpora vzdelávania 25 000 € Cez príbehy k poznaniu- vzdelávanie tých, ktorí vychovávajú deti mimo biologickej rodiny
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 12 000 € Festival nového cirkusu Cirkul´art 2016
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Cestovanie časom a Putovanie za hudbou
e) podpora vzdelávania 451,5 € Pre Stredoškolákov Leadership. Program zameraný na doplnenie soft skills vzdelávania
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 50 000 € Obnova fresiek v interéri Kaplnky kalvárskej, 4. zastacenie Sväté schody
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Dostavanie stálej divadelnej scény v Leviciach
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 60 000 € Obnova fresiek v kostole sv. Martina biskupa v Čeríne
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 492 € Umenie vlastnej duše- arteterapia, zlepšenie a rozvoj schopností a zručností klientov denného stacionára
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 070 € Cesta premeny- anomoterapia. Vytvorenie animoterapeutického kútika na špeciálnej ZŠ v Piešťanoch pre deti s telesným a mentálnym postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 320 € Poviem Ti to farbou- arteterapia. Prostredníctvom arteterapeutických techník stimulovať žiakov s mentálnym postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 491 € Arteterapia- ostrov duševného zdravia. Vytvorenie arteterapeutickej dielne pre deti a mlydých ľudí s autizmom a mentálnym postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Mozaika našich radostí. Hipoterapia, arteterapia a muzikoterapia. Zlepšenie jemnej motoriky, prepojenie so širším sociálnym prostredím ľudí so zdravotným postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Arteterapia divadlom. Práca s hendikepovanými hercami, arteterapeutické lekcie
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Zo sedla koňa je svet hendikepovaných oveľa krajší- pokračovanie. 240 hodín hipoterapie pre zdravotne postihnuté deti a mládež
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Na krídlach fantázie. Letný tábor s arteterapeutickými aktivitami pre deti so svalovou dystrofiou
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 475 € Arteterapiou pomáhame deťom a dospievajúcim zvládnuť dlhú a náročnú liečbu. Arteterapia pre deti a dospelých dlhodobo hospitelizovaných na Transplantačnje jednotke kostnej drene DFNsP
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Nevládzem o tom hovoriť. Terapeutické aktivity pre deti s poruchami správania
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Liečivý dotyk živých bytostí. Canisterapia pre klientov s Alzheimerovou chorobou a inými ochoreniami nervového systému
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 111 € Maľuj so mnou. Arteterapia pre deti predškolského veku so špeciálnymi výchovnými potrebami, deti s mentálnou retardáciou
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Neznámi maľujú diela známych V. Poznávanie výtvarného umenia pre žiakov s viacnásobným postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Arteterapeutické a hipoterapeutické stretnutia pre rodiny s deťmi s diagnózou svalová dystrofia, DMO
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 300 € Všetky deti potrebujú porozumenie. Arteterapia pre deti a mládež dočasne ubytované v Zariadení núdzového bývania
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Terapiou spájame jedinečné svety. Arteterapia a animoterapia pre zdravotne znevýhodnených ľudí
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Paleta tradícií- pestrosť emócií. Zážitkové arteterapeutické stretnutia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Umenie ako liek na detskú dušu. Arteterapia pre deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 499 € Poviem to farbou. Projekt na pomoc citovo deprimovaným a psychicky narušeným deťom, prostredníctvom arteterapie
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Autisti- Artisti. Pravidelná a systematická arteterapia pre deti s autizmom
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Hrnčiarom s autizmom. Arteterapia s hlinou
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Umením k sebe II. Arteterapia, interaktívne a zažítkové stretnutia pre dospelých s mentálnym a psychickým znevýhodnením
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 300 € Pomôžme si skrášliť sve (maľbou, keramikou, textilom) Arteterapia pre ľudí s psychickými poruchami
c) poskytovanie sociálnej pomoci 470 € Svet v mojej hlave- wall painting. Letné arteterapeutické stretnutia pre klientov DSS méta s mentálnym postihnutím
e) podpora vzdelávania 10 000 € Poďme von. Modernizácia areálu školského dvora ZŠ Košická/ SŠ Novohradská
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Malacky bez bariér 2016. Integračno- umelecké podujatie s rozprávkovou podtémou pre ľudí s postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Darko- priestor pre všetkých. Vytvorenie centra pre rodiny, deti, mládež, dospelých i seniorov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 450 € Spoločnými silami. Komunita deťom. Vytvorenie zóny pre neformálne učenie a hru viacgeneračnej komunity
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Zvieratká nás liečia. Letný tábor s hipoterapiou, canisterapiou, selinoterapiou a cuniculoterapiou, pre deti s autizmom
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 300 € Zachráňme Slatinku. Obnova knižnice v bývalej škole, autorské čítanie, komunitné a kultúrne podujatia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Ako kedysi. Komunitné Námestíčko, úprava nádvoria budovy komunitný dom
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 500 € Susedia, čo doma nesedia. Rozvoj komunitného života a dobrých sudeských vzťahov v Mierovej kolónii
b) podpora a rozvoj športu 1 480 € Beachvolejbalové ihrisko- vybudovanie ihriska pre plážový volejbal
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Úprava verejného priestranstva pri minerálnom prameni Polom
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 410 € Živý park knižnice. Zveľadenie areálu knižnice
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Nové ihrisko pre naše stredisko. Modernizácia ihriska v areáli saleziánskeho strediska na sídlisku Banisku
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800,48 € Neleň pre zeleň. Zveľadenie miest v Starom meste, kde chýba zeleň
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 200 € Spoločne to zvládneme. Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času pre deti, ktoré viac rokov prežili v rôznych krízových centrách
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Biocesta Cádrováčik. Vytvorenie náučného chodníka, kde budú prebiehať vzdelávacie aktivity pre žiakov, rodičov a pre miestnu komunitu
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 435 € Komunitná sprcha. Zriadenie komunitnej sprchy v komunitnom centre v obci
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Ladíme obrazy, tóny srdcia. 4 dňový pobyt určený celým rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Filmový festival a majstrovstvá sveta vo futvale na Záhorí
e) podpora vzdelávania 1 500 € Učebňa v prírode. Vytvorenie učebne v prírode v areáli školy) pre vyučovanie biológie, prírodovedy, vlastivedy, ekológie a pod.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Literárne lavičky. Zveľadenie verejných priestranstiev a vytvorenie oddychovej zóny
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Vytvorenie základnej včelárskej školy. Oboznámiť žiakov, rodičov a širokú verejnosť so životom a fungovaním včelích spoločenstiev
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 210 € Letná škola pre Dobrodruhov. Letné workshopi (turistický, tvorivý, fotografický, cyklistický..) pre ľudí s mentálnym postihnutím z Martina
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 23 288 € Reštaurovanie štyroch kamenných portálov Župného domu a sakrálneho obrazu sv. Trojice
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Opravme spolu oddychovú zónu na bastióne. Zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € Rovnaké šance VIII. Liečebno- rehabilitačné pobyty pre deti s telesným postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 000 € 10 rokov s Dobrým anjelom. Udržanie stabilného systému darcov a s nimi získať ďalšie finančné prostriedky na pomoc rodinám s rakovinou
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 625 € Postele pre domov na polceste D-partner
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Obnova kostola sv. Jána Krstiteľa- posúvame históriu v našom meste. Reštaurovanie barokového južného oltára
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Medzinárodný festival divadla pre deti- Záleská divadelná púť. Prehliadka súčasného divadelného umenia pre deti a mládež
e) podpora vzdelávania 24 942,25 € Hosťovanie prof. Romana Horvátha
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 20 000 € Ocenenie talentu a tvorby v súťaži MAĽBA 2016
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Na juh od raja- vydanie fotograficko- textovej knihy s tématikou pomoci obetiam vojen, exodov, prírodných katastrof. Zapojenie Slovákov sa do humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 730,64 € Terapie a pomoc deťom s angelman syndrómom. Zmiernenie následkov ťažkého postihnutia detí prostredníctvom rôznych druhov terapií
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 9 945,9 € Príprava projektu Maľba
Spolu 834 801,37 €