Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
187 996€ 6 935 900€ 92 631€ 149 049€ 364 305€ 4 397 636€ 9 475€ 93 835€ 255 355€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
179 846€ 6 913 177€ 74 683€ 128 289€ 347 622€ 3 618 279€ 9 475€ 62 480€ 198 250€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
8 150 € 22 723 € 17 948 € 20 760 € 16 683 € 779 357 € 0 € 31 355 € 57 105 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
470 651 € 334 444 € 678 715 € 726 259 € 1 407 063 € 756 946 € 928 216 € 1 552 162 € 4 811 348 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
470 651€ 334 444€ 678 715€ 726 259€ 1 407 063€ 756 946€ 928 216€ 1 552 162€ 4 811 348€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
334 016 € 442 101 € 712 471 € 347 184 € 736 996 € 757 420 € 434 000 € 1 373 026 € 4 339 057 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
151 743€ 73 723€ 162 892€ 179 967€ 489 555€ 187 836€ 119 341€ 771 056€ 3 155 027€
10
B.2
Služby
182 273€ 368 378€ 549 579€ 167 217€ 247 441€ 569 584€ 314 659€ 601 970€ 1 184 030€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
144 785 € -84 934 € -15 808 € 399 835 € 686 750 € 778 883 € 494 216 € 210 491 € 529 396 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
69 032 € 66 353 € 73 812 € 69 748 € 69 423 € 67 935 € 53 231 € 85 740 € 185 647 €
13
C.1
Mzdové náklady
46 865€ 44 931€ 51 137€ 48 795€ 48 544€ 47 722€ 37 388€ 60 849€ 137 521€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16 491€ 15 757€ 16 657€ 14 903€ 15 230€ 16 560€ 13 033€ 21 657€ 47 868€
16
C.4
Sociálne náklady
5 676€ 5 665€ 6 018€ 6 050€ 5 649€ 3 653€ 2 810€ 3 234€ 258€
17
D
Dane a poplatky
24 958€ 24 972€ 24 501€ 47 234€ 63 565€ 28 624€ 22 670€ 26 700€ 58 920€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
106 478€ 131 864€ 156 373€ 371 176€ 629 642€ 465 821€ 448 954€ 340 886€ 280 078€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
90 218€ 392 347€ 332 348€ 734 090€ 57 983€ 392 323€ 99 266€ 600 767€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
92 593€ 193 072€ 120 378€ 637 064€ 42 441€ 498 513€ 174 622€ 496 177€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
7 631€ 38 388€ 17 331€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 307 298€ 3 116 137€ 33 978€ 214 875€ 3 902€ 64 488€ 11 061€ 422€ 1 003€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 280 573€ 3 125 119€ 17 363€ 236 983€ 42 090€ 105 616€ 52 400€ 232€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-31 333 € -117 830 € -41 909 € -21 036 € -136 914 € 51 854 € -147 334 € -138 055 € 5 754 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
79 773€ 10 000€ 24 652€ 35 414€ 32 160€ 38 740€ 26€
39
N
Nákladové úroky
350€ 1 245€ 214€ 3 192€ 12 870€ 69 784€ 30 177€ 8 757€
40
XI.
Kurzové zisky
6€ 3€ -25€
41
O
Kurzové straty
14€ 345€ 381€ 1 186€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 877€ 825€ 685€ 1 697€ 39 850€ 1 729€ 2 171€ 1 620€ 2 985€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-2 227 € 77 689 € 9 101 € 19 769 € -17 648 € -39 759 € 6 392 € -11 537 € -2 985 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-33 560 € -40 141 € -32 808 € -1 267 € -154 562 € 12 095 € -140 942 € -149 592 € 2 769 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 463 € 21 938 € 3 896 € 8 076 € 2 883 € 14 559 € 6 178 € 2 € 526 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 463€ 21 938€ 3 896€ 8 076€ 2 883€ 14 559€ 6 178€ 2€ 526€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-41 023 € -62 079 € -36 704 € -9 343 € -157 445 € -2 464 € -147 120 € -149 594 € 2 243 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-33 560 € -40 141 € -32 808 € -1 267 € -154 562 € 12 095 € -140 942 € -149 592 € 2 769 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-41 023 € -62 079 € -36 704 € -9 343 € -157 445 € -2 464 € -147 120 € -149 594 € 2 243 €