Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Štefanovičová

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
26 928€ 20 479€ 16 441€ 16 914€ 15 978€ 17 862€ 17 529€ 16 755€ 18 772€ 16 194€ 14 332€ 16 144€ 14 477€
02
501
Spotreba materiálu
12 903€ 7 336€ 5 227€ 4 857€ 3 854€ 4 576€ 6 039€ 3 896€ 5 127€ 3 132€ 2 806€ 3 903€ 4 317€
03
502
Spotreba energie
14 025€ 13 143€ 11 214€ 12 057€ 12 124€ 13 285€ 11 490€ 12 860€ 13 644€ 13 062€ 11 526€ 12 241€ 10 160€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
33 019€ 28 885€ 28 148€ 19 217€ 18 656€ 23 713€ 16 399€ 15 679€ 14 648€ 12 536€ 15 305€ 15 287€ 15 016€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 048€ 4 349€ 1 694€ 3 122€ 2 067€ 2 060€ 1 270€ 5 044€ 2 163€ 4 089€ 3 496€ 5 094€ 3 764€
08
512
Cestovné
527€ 110€ 0€ 0€ 24€ 0€ 2€ 15€ 0€ 11€ 920€ 915€ 891€
09
513
Náklady na reprezentáciu
295€ 39€ 104€ 93€ 67€ 33€ 260€ 88€ 131€ 73€ 93€ 124€ 234€
10
518
Ostatné služby
21 149€ 24 386€ 26 351€ 16 001€ 16 497€ 21 620€ 14 867€ 10 533€ 12 354€ 8 363€ 10 796€ 9 154€ 10 127€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
82 249€ 68 575€ 58 771€ 62 297€ 56 835€ 55 882€ 55 113€ 48 849€ 47 295€ 44 711€ 44 595€ 42 926€ 36 522€
12
521
Mzdové náklady
59 796€ 49 672€ 42 541€ 42 611€ 41 021€ 40 509€ 37 499€ 35 684€ 34 862€ 32 799€ 33 544€ 32 272€ 27 410€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
19 482€ 16 192€ 14 010€ 15 235€ 13 777€ 13 650€ 12 840€ 11 468€ 10 688€ 10 358€ 9 780€ 9 492€ 8 147€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
540€ 270€ 0€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 430€ 2 442€ 2 220€ 4 371€ 1 957€ 1 643€ 4 694€ 1 617€ 1 664€ 1 474€ 1 191€ 1 082€ 885€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
200€ 448€ 1 114€ 72€ 712€ 353€ 103€ 84€ 88€ 47€ 53€ 0€ 132€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
200€ 448€ 1 114€ 72€ 712€ 353€ 103€ 84€ 88€ 47€ 53€ 0€ 132€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 783€ 4 071€ 3 513€ 1 893€ 1 388€ 1 434€ 1 161€ 873€ 1 322€ 2 155€ 236€ 214€ 116€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 848€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 783€ 4 071€ 3 505€ 1 893€ 1 310€ 1 343€ 1 161€ 806€ 473€ 2 155€ 236€ 214€ 116€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
143 890€ 141 355€ 143 874€ 141 332€ 140 602€ 126 814€ 106 008€ 68 372€ 57 292€ 56 490€ 51 068€ 49 536€ 44 657€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
139 290€ 138 655€ 137 374€ 137 232€ 136 682€ 124 264€ 103 358€ 65 093€ 52 604€ 53 250€ 48 788€ 46 220€ 43 473€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
4 600€ 2 700€ 6 500€ 4 100€ 3 920€ 2 550€ 2 650€ 3 278€ 4 688€ 3 240€ 2 280€ 3 316€ 1 184€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 600€ 2 700€ 6 500€ 4 100€ 3 920€ 2 550€ 2 650€ 3 278€ 3 265€ 3 240€ 2 280€ 3 316€ 1 184€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 423€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 668€ 3 251€ 3 367€ 3 447€ 3 607€ 833€ 340€ 360€ 578€ 867€ 1 516€ 803€ 745€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
2 937€ 2 899€ 3 019€ 3 097€ 3 199€ 489€ 0€ 21€ 134€ 208€ 415€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
732€ 352€ 349€ 350€ 407€ 344€ 340€ 339€ 443€ 659€ 1 101€ 802€ 745€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 365€ 2 733€ 2 832€ 1 568€ 750€ 3 131€ 2 450€ 3 100€ 2 000€ 3 400€ 2 300€ 3 078€ 2 028€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 365€ 1 533€ 1 532€ 368€ 50€ 1 031€ 0€ 800€ 0€ 0€ 0€ 382€ 368€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 000€ 1 200€ 1 300€ 1 200€ 700€ 2 100€ 2 200€ 2 300€ 2 000€ 3 400€ 2 300€ 2 696€ 1 660€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
295 101€ 269 798€ 258 059€ 246 740€ 238 528€ 230 020€ 199 102€ 154 072€ 141 993€ 136 400€ 129 405€ 127 988€ 113 693€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
141 268€ 138 283€ 122 357€ 115 773€ 109 380€ 102 870€ 93 344€ 87 947€ 81 115€ 78 157€ 71 092€ 77 012€ 74 866€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
127 891€ 127 456€ 115 762€ 109 016€ 101 613€ 94 669€ 87 633€ 83 602€ 76 356€ 75 519€ 69 414€ 75 409€ 73 010€
82
633
Výnosy z poplatkov
13 377€ 10 827€ 6 595€ 6 757€ 7 767€ 8 202€ 5 711€ 4 345€ 4 759€ 2 638€ 1 678€ 1 603€ 1 856€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
28 209€ 25 326€ 117 696€ 26 180€ 25 268€ 25 725€ 14 449€ 7 836€ 22 161€ 7 321€ 10 914€ 4 074€ 6 614€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 111€ 0€ 600€ 0€ 0€ 0€ 12 920€ 0€ 0€ 0€ 166€
85
642
Tržby z predaja materiálu
80€ 212€ 151€ 94€ 0€ 0€ 0€ 65€ 57€ 113€ 18€ 18€ 101€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 316€ 0€ 50€ 150€ 10€ 0€ 0€ 20€ 0€ 30€ 40€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
28 129€ 24 798€ 117 434€ 26 036€ 24 518€ 25 715€ 14 449€ 7 771€ 9 164€ 7 208€ 10 866€ 4 016€ 6 347€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 700€ 6 500€ 4 100€ 0€ 0€ 1 200€ 3 278€ 3 265€ 3 090€ 2 280€ 3 316€ 1 184€ 1 165€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 700€ 6 500€ 4 100€ 0€ 0€ 1 200€ 3 278€ 3 265€ 3 090€ 2 280€ 3 316€ 1 184€ 1 165€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 165€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 700€ 6 500€ 4 100€ 0€ 0€ 1 200€ 3 278€ 3 265€ 3 090€ 2 280€ 3 316€ 1 184€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 0€ 33€ 8€ 2€ 3€ 7€ 8€ 6€ 6€ 17€ 32€ 74€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1€ 0€ 33€ 8€ 2€ 3€ 7€ 8€ 6€ 6€ 17€ 32€ 74€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
211€ 0€ 0€ 0€ 599€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
211€ 0€ 0€ 0€ 599€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
117 728€ 118 879€ 117 765€ 120 310€ 117 047€ 111 431€ 95 269€ 60 138€ 44 000€ 43 345€ 42 566€ 41 998€ 36 092€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
4 113€ 5 264€ 3 930€ 6 327€ 3 551€ 2 007€ 4 227€ 5 295€ 1 353€ 405€ 3 446€ 4 948€ 1 148€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
113 292€ 113 292€ 113 512€ 113 659€ 113 173€ 109 101€ 90 719€ 54 275€ 42 323€ 21 800€ 20 302€ 19 290€ 17 207€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 908€ 18 803€ 17 760€ 17 737€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 245€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
323€ 323€ 323€ 323€ 323€ 323€ 323€ 323€ 323€ 232€ 15€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
290 116€ 288 988€ 361 952€ 262 271€ 252 296€ 241 230€ 206 348€ 159 194€ 150 371€ 131 109€ 127 905€ 124 300€ 118 811€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-4 985€ 19 190€ 103 893€ 15 531€ 13 768€ 11 209€ 7 246€ 5 121€ 8 378€ -5 291€ -1 500€ -3 688€ 5 118€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 6€ 2€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 2€ 3€ 6€ 14€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-4 985€ 19 190€ 103 887€ 15 529€ 13 767€ 11 209€ 7 244€ 5 120€ 8 376€ -5 293€ -1 503€ -3 694€ 5 104€