Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
164 050 125€ 152 347 679€ 172 733 408€ 211 086 548€ 200 526 214€ 184 789 799€ 169 981 194€ 156 943 708€ 133 568 219€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
164 757 552 € 153 236 633 € 173 600 456 € 211 639 153 € 201 110 265 € 185 106 617 € 170 312 063 € 157 324 331 € 133 721 617 € 125 948 207 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
139 028 181€ 118 361 895€ 133 776 258€ 182 072 136€ 177 966 306€ 163 742 503€ 154 548 650€ 140 828 896€ 116 446 216€ 110 326 773€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 207 085€ 8 081 650€ 8 652 085€ 9 912 555€ 9 239 285€ 8 794 431€ 7 640 127€ 7 228 828€ 7 034 088€ 7 041 358€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
85 578€ 25 039€ -25 491€ -18 914€ 41 624€ -1 436€ 26 708€ 5 031€ -12 660€ -11 755€
07
V.
Aktivácia
192 333€ 127 296€ 186 832€ 262 083€ 233 365€ 123 857€ 143 162€ 142 391€ 163 771€ 155 285€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 818 061€ 25 904 334€ 30 305 065€ 19 101 856€ 13 320 623€ 12 252 865€ 7 792 417€ 8 885 984€ 9 929 744€ 8 299 511€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
426 314€ 736 419€ 705 707€ 309 437€ 309 062€ 194 397€ 160 999€ 233 201€ 160 458€ 137 035€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
160 817 529 € 150 125 157 € 170 288 952 € 207 904 253 € 197 826 358 € 182 105 720 € 168 008 985 € 156 477 012 € 132 775 825 € 123 872 817 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
125 571 334€ 108 429 586€ 124 545 961€ 168 828 615€ 164 960 977€ 152 112 791€ 142 928 175€ 130 177 890€ 106 895 045€ 100 559 786€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 386 782€ 899 795€ 983 411€ 1 328 983€ 1 247 128€ 1 196 039€ 1 337 965€ 1 419 895€ 1 341 630€ 1 162 205€
13
C.
Opravné položky k zásobám
668 128€ -410 811€ 345 425€ -500 476€ 164 249€ 228 808€ 512 067€ 50 154€ 84 176€
14
D.
Služby
6 440 218€ 5 679 889€ 5 656 523€ 6 024 972€ 5 852 348€ 5 513 501€ 5 180 977€ 5 452 757€ 5 170 552€ 5 185 652€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 085 821 € 10 432 595 € 10 868 101 € 12 428 478 € 11 404 879 € 10 344 420 € 9 307 078 € 8 774 981 € 8 271 431 € 7 681 457 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 686 515€ 7 564 092€ 7 870 086€ 8 973 205€ 8 245 193€ 7 479 027€ 6 765 627€ 6 343 821€ 6 073 848€ 5 647 930€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 029 108€ 2 694 280€ 2 759 373€ 3 133 520€ 2 930 335€ 2 683 669€ 2 360 463€ 2 249 228€ 2 057 624€ 1 935 812€
19
E.4.
Sociálne náklady
370 198€ 174 223€ 238 642€ 321 753€ 229 351€ 181 724€ 180 988€ 181 932€ 139 959€ 97 715€
20
F.
Dane a poplatky
416 084€ 371 233€ 360 201€ 585 146€ 458 044€ 357 143€ 310 108€ 312 230€ 453 423€ 372 366€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
148 305€ 469 443€ 299 092€ 699 550€ 736 965€ 310 534€ 548 085€ 453 141€ 472 970€ 337 579€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
447 637€ 370 487€ 434 756€ 622 559€ 499 797€ 427 770€ 444 326€ 444 574€ 465 337€ 456 851€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-299 332€ 98 956€ -135 664€ 76 991€ 237 168€ -117 236€ 103 759€ 8 567€ 7 633€ -119 272€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 053 410€ 23 999 446€ 27 546 973€ 17 974 824€ 12 576 328€ 11 606 552€ 7 516 147€ 8 557 758€ 9 592 272€ 8 091 602€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
23 522€ -16 006€ -119 668€ 43 261€ 35 624€ -10 426€ 7 168€ 9 417€ 40 732€ 74 179€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
23 925€ 269 987€ -197 067€ 490 900€ 389 816€ 446 358€ 361 215€ 1 268 789€ 453 594€ 407 991€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 940 023 € 3 111 476 € 3 311 504 € 3 734 900 € 3 283 907 € 3 000 897 € 2 303 078 € 847 319 € 945 792 € 2 075 390 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 446 715 € 11 997 421 € 11 058 364 € 16 545 766 € 15 255 878 € 13 608 216 € 12 399 463 € 11 104 450 € 10 140 012 € 10 604 018 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
143 € 652 € 491 € 2 265 € 28 727 € 111 € 31 € 127 € 281 € 207 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 512 € 394 € 14 € 197 € 4 € 1 € 4 € 171 € 156 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€ 512€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
394€ 14€ 197€ 4€ 1€ 4€ 171€ 156€
42
XII.
Kurzové zisky
142€ 140€ 97€ 2 251€ 28 530€ 107€ 30€ 123€ 110€ 51€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
112 968 € 35 167 € 42 496 € 87 814 € 124 930 € 70 256 € 74 181 € 76 101 € 52 339 € 46 354 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
61 120 € 33 € 8 348 € 30 111 € 30 304 € 31 013 € 30 405 € 32 891 € 10 282 € 794 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
61 120€ 33€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 348€ 30 111€ 30 304€ 31 013€ 30 405€ 32 891€ 10 282€ 794€
52
O.
Kurzové straty
9 525€ 127€ 154€ 22 514€ 61 040€ 243€ 187€ 479€ 161€ 149€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
42 323€ 35 007€ 33 994€ 35 189€ 33 586€ 39 000€ 43 589€ 42 731€ 41 896€ 45 411€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-112 825 € -34 515 € -42 005 € -85 549 € -96 203 € -70 145 € -74 150 € -75 974 € -52 058 € -46 147 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 827 198 € 3 076 961 € 3 269 499 € 3 649 351 € 3 187 704 € 2 930 752 € 2 228 928 € 771 345 € 893 734 € 2 029 243 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
870 566 € 698 659 € 731 510 € 854 456 € 777 027 € 695 188 € 358 922 € 448 391 € 257 803 € 533 628 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 000 705€ 588 324€ 679 829€ 781 678€ 889 081€ 758 284€ 621 983€ 506 696€ 304 446€ 601 052€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-130 139€ 110 335€ 51 681€ 72 778€ -112 054€ -63 096€ -263 061€ -58 305€ -46 643€ -67 424€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 956 632 € 2 378 302 € 2 537 989 € 2 794 895 € 2 410 677 € 2 235 564 € 1 870 006 € 322 954 € 635 931 € 1 495 615 €