Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
172 733 408€ 211 086 548€ 200 526 214€ 184 789 799€ 169 981 194€ 156 943 708€ 133 568 219€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
173 600 456 € 211 639 153 € 201 110 265 € 185 106 617 € 170 312 063 € 157 324 331 € 133 721 617 € 125 948 207 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
133 776 258€ 182 072 136€ 177 966 306€ 163 742 503€ 154 548 650€ 140 828 896€ 116 446 216€ 110 326 773€
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 652 085€ 9 912 555€ 9 239 285€ 8 794 431€ 7 640 127€ 7 228 828€ 7 034 088€ 7 041 358€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-25 491€ -18 914€ 41 624€ -1 436€ 26 708€ 5 031€ -12 660€ -11 755€
07
V.
Aktivácia
186 832€ 262 083€ 233 365€ 123 857€ 143 162€ 142 391€ 163 771€ 155 285€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
30 305 065€ 19 101 856€ 13 320 623€ 12 252 865€ 7 792 417€ 8 885 984€ 9 929 744€ 8 299 511€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
705 707€ 309 437€ 309 062€ 194 397€ 160 999€ 233 201€ 160 458€ 137 035€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
170 288 952 € 207 904 253 € 197 826 358 € 182 105 720 € 168 008 985 € 156 477 012 € 132 775 825 € 123 872 817 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
124 545 961€ 168 828 615€ 164 960 977€ 152 112 791€ 142 928 175€ 130 177 890€ 106 895 045€ 100 559 786€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
983 411€ 1 328 983€ 1 247 128€ 1 196 039€ 1 337 965€ 1 419 895€ 1 341 630€ 1 162 205€
13
C.
Opravné položky k zásobám
345 425€ -500 476€ 164 249€ 228 808€ 512 067€ 50 154€ 84 176€
14
D.
Služby
5 656 523€ 6 024 972€ 5 852 348€ 5 513 501€ 5 180 977€ 5 452 757€ 5 170 552€ 5 185 652€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
10 868 101 € 12 428 478 € 11 404 879 € 10 344 420 € 9 307 078 € 8 774 981 € 8 271 431 € 7 681 457 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 870 086€ 8 973 205€ 8 245 193€ 7 479 027€ 6 765 627€ 6 343 821€ 6 073 848€ 5 647 930€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 759 373€ 3 133 520€ 2 930 335€ 2 683 669€ 2 360 463€ 2 249 228€ 2 057 624€ 1 935 812€
19
E.4.
Sociálne náklady
238 642€ 321 753€ 229 351€ 181 724€ 180 988€ 181 932€ 139 959€ 97 715€
20
F.
Dane a poplatky
360 201€ 585 146€ 458 044€ 357 143€ 310 108€ 312 230€ 453 423€ 372 366€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
299 092€ 699 550€ 736 965€ 310 534€ 548 085€ 453 141€ 472 970€ 337 579€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
434 756€ 622 559€ 499 797€ 427 770€ 444 326€ 444 574€ 465 337€ 456 851€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-135 664€ 76 991€ 237 168€ -117 236€ 103 759€ 8 567€ 7 633€ -119 272€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
27 546 973€ 17 974 824€ 12 576 328€ 11 606 552€ 7 516 147€ 8 557 758€ 9 592 272€ 8 091 602€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-119 668€ 43 261€ 35 624€ -10 426€ 7 168€ 9 417€ 40 732€ 74 179€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-197 067€ 490 900€ 389 816€ 446 358€ 361 215€ 1 268 789€ 453 594€ 407 991€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 311 504 € 3 734 900 € 3 283 907 € 3 000 897 € 2 303 078 € 847 319 € 945 792 € 2 075 390 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 058 364 € 16 545 766 € 15 255 878 € 13 608 216 € 12 399 463 € 11 104 450 € 10 140 012 € 10 604 018 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
491 € 2 265 € 28 727 € 111 € 31 € 127 € 281 € 207 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
394 € 14 € 197 € 4 € 1 € 4 € 171 € 156 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
394€ 14€ 197€ 4€ 1€ 4€ 171€ 156€
42
XII.
Kurzové zisky
97€ 2 251€ 28 530€ 107€ 30€ 123€ 110€ 51€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
42 496 € 87 814 € 124 930 € 70 256 € 74 181 € 76 101 € 52 339 € 46 354 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 348 € 30 111 € 30 304 € 31 013 € 30 405 € 32 891 € 10 282 € 794 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 348€ 30 111€ 30 304€ 31 013€ 30 405€ 32 891€ 10 282€ 794€
52
O.
Kurzové straty
154€ 22 514€ 61 040€ 243€ 187€ 479€ 161€ 149€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
33 994€ 35 189€ 33 586€ 39 000€ 43 589€ 42 731€ 41 896€ 45 411€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-42 005 € -85 549 € -96 203 € -70 145 € -74 150 € -75 974 € -52 058 € -46 147 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 269 499 € 3 649 351 € 3 187 704 € 2 930 752 € 2 228 928 € 771 345 € 893 734 € 2 029 243 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
731 510 € 854 456 € 777 027 € 695 188 € 358 922 € 448 391 € 257 803 € 533 628 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
679 829€ 781 678€ 889 081€ 758 284€ 621 983€ 506 696€ 304 446€ 601 052€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
51 681€ 72 778€ -112 054€ -63 096€ -263 061€ -58 305€ -46 643€ -67 424€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 537 989 € 2 794 895 € 2 410 677 € 2 235 564 € 1 870 006 € 322 954 € 635 931 € 1 495 615 €