Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
237 542 € 262 868 € 329 336 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
235 953€ 250 141€ 322 637€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 579€ 12 727€ 664€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10€ 6 035€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
244 101 € 281 412 € 328 726 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
200 357€ 235 564€ 296 540€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 419€ 6 003€ 6 196€
11
C.
Služby
1 645€ 3 167€ 2 590€
12
D.
Osobné náklady
35 840€ 35 006€ 21 500€
13
E.
Dane a poplatky
939€ 1 000€ 1 004€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
288€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
613€ 672€ 896€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-6 559 € -18 544 € 610 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
31 111 € 18 134 € 17 975 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
206 € 198 € 163 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
206€ 197€ 163€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-206 € -198 € -163 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-6 765 € -18 742 € 447 €
36
P.
Daň z príjmov
94€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-6 765 € -18 742 € 353 €