Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TESCO STORES SR, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti TESCO STORES SR, a.s.

 • Názov TESCO STORES SR, a.s.
 • IČO 31321828
 • DIČ 2020301140
 • IČ DPH SK7020000317 podľa §4b
 • Sídlo Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Dátum vzniku 21. apríla 1992, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 366/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 469 959 503 € / splatené 469 959 503 €
  Podľa účtovnej závierky: 469 960 000 €
 • Historický názov KMART SR a.s.
  (platné do 24. októbra 1996 )
  Kmart - Prior akciová spoločnosť
  (platné do 7. septembra 1992 )
 • Historické sídlo Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava
  (platné do 3. februára 2020)
  Rajská , 815 61 Bratislava
  (platné do 10. októbra 1994)
  Križkova 9, 811 04 Bratislava
  (platné do 7. septembra 1992)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj 21.4.1992
nákup a predaj spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti 10.10.1994
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí 10.10.1994
nákup a predaj nehnuteľností 10.10.1994
prenájom priestorov 10.10.1994
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie) 10.10.1994
výroba cukrárenských výrobkov, výroba mliečnych výrobkov, hotových jedál a polotovarov 10.10.1994
mäsiarstvo a údenárstvo 10.10.1994
prevádzkovanie ubytovacích zariadení 10.10.1994
výroba, predaj nenahraných nosičov zvuku al. zvukoobrazových záznamov predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukoobrazových záznamov 10.10.1994
drogistická činnosť 10.10.1994
vnútroštátne zasielateľstvo 10.10.1994
prevádzkovanie stráženého parkoviska 10.10.1994
krajčírske služby 10.10.1994
kľúčova služba 10.10.1994
montáž športových potrieb 10.10.1994
fotokopírovacia služba 10.10.1994
prevádzkovanie detských automatov-hojdačiek 10.10.1994
predaj jedov a žieravín v maloobchode 21.7.1997
výroba pekárenských výrobkov 21.7.1997
reklamná činnosť 21.7.1997
nákup a predaj pyrotechnických výrobkov 23.6.2000
automatizované spracovanie dát 18.10.2002
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 18.10.2002
vedenie účtovníctva 18.10.2002
personálne poradenstvo 18.10.2002
prieskum trhu, marketing 18.10.2002
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky 18.10.2002
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva 18.10.2002
inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe 18.10.2002
servis športových potrieb 16.12.2003
prevádzkovanie čerpacích staníc, pohonných hmôt 21.9.2004
nákup a predaj pohonných hmôt 21.9.2004
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality a ich kontrola 7.6.2005
vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti výroby, spracovania, skladovania, prepravy a predaja tovaru na základe zmluvných vzťahov (okrem zák. č. 264/1999 Z.z.) 7.6.2005
konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti technických riadiacich systémov (TQM) 7.6.2005
analýza rizík pomocou kritických kontrolných bodov (HACCP) a zavádzania systémov riadenia kvality 7.6.2005
grafické práce pomocou PC podľa predlohy 7.6.2005
kresličské práce 7.6.2005
školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 7.6.2005
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov 7.6.2005
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti 2.6.2006
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 14.5.2009
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 14.5.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti 14.5.2009
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností 14.5.2009
sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 13.2.2019
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál a nápojov 2.12.2009
fotografické služby 18.5.2010
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov 2.7.2010
výroba a pečenie pekárskych výrobkov(chleba a iných druhov pečiva) z mrazených polotovarov. 26.6.2014
prenájom hnuteľných vecí 21.4.2023
pomocné činnosti v doprave 21.4.2023
Zasielateľstvo 27.7.2023
Iné právne skutočnosti
1. Dodatok k stanovám zo dňa 1. 6. 1992, 31. 7. 1992. Stary spis: Sa 706
2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením konaným dňa 19.7.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 125/94, N 131/94. Stary spis: Sa 706
3. Notárska zápisnica N 411/95, Nz 379/95 napísaná dňa 17.10.1995 notárom JUDr. Vierou Kalinovou osvedčujúca zhromaždenie zamestnancov. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 01.03.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 57/96, N 64/96 napísaná dňa 01.03.1996 notárkou JUDr. Milušou Peterkovou. Stary spis: Sa 706
4. Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva dňa 24.7.1996 vo forme notárskej zápisnice N 60/96, Nz 59/96 spísanej notárkou JUDr. Evou Imrišovou.
Stary spis: Sa 706
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 178/96 zo dňa 13.8.1996 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov a rozhodnuté o zvýšení základného imania.
Zmena obchodného mena z pôvodného KMART SR, a.s.
5. Notárska zápisnica zo dňa 11.11.1996 č. Nz 243/96, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schvá- lená zmena stanov. Stary spis: Sa 706
6. Notárska zápisnica N 107/97, Nz 105/97 zo dňa 23.7.1997. Stary spis: Sa 706
7. Zápisnica z valného zhromaždenia N 143/98, Nz 141/98 zo dňa 30.6.1998, zápisnica z VZ zo dňa 30.6.1998.
8. Notárska zápisnica zo dňa 11.11.1996 č. Nz 243/96, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 706
9. Zvýšenie základného imania a dodatok č. 2 k stanovám a.s. schválené na valnom zhromaždení dňa 12.1.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 10/99, Nz 10/99 zo dňa 18.1.1999.
10. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.12.1998 č. N 414/98, Nz 382/98 na ktorom bola schválená zmena stanov a menovaný člen predstavenstva.
11. Povolenie na pobyt v SR MC 212 852.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 4.8.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 204/99 napísanej dňa 4.8.1999 notárom JUDr. Gontkovičovou.
13. Zmena stanov a ich úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 25.10.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 276/99, Nz 272/99.
14. Na valnom zhromaždení dňa 18.12.00, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 231/00, Nz 228/00 napísanej dňa 18.12.00 notárom JUDr.Blahom bola schválená zmena v dozornej rade.
15. Zmena členov dozornej rady, zmena stanov a zlúčenie spoločnosti so spoločnosťami TSSR Reality, s.r.o. a SLOVTES a.s. schválené na riadnom valnom zhromaždení dňa 28.6.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 179/2001, Nz 174/2001.
Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. na seba preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky ako aj celé imanie zrušenej spoločnosti TSSR Reality, s.r.o., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 36 534 579 a SLOVTES a.s., Vajnorská 134/A, 832 07 Bratislava, IČO 35 782 536 dňom 1.11.2001.
16. Akcionár spoločnosti:
TESCO Holding B.V.
sídlo: 7 de Boelelaan, Officina I.,
1083 HJ Amsterdam, Holandské kráľovstvo
17. Notárska zápisnica č. N 170/2002, Nz 162/02 zo dňa 17. 4. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a nové znenie stanov.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12. 2002. Priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 539/2002, Nz 513/2002.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2003.
20. Rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 450/03, NZ 380/03 zo dňa 16.júna 2003 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu podnikania, zvýšenie základného imania a zmena stanov vo forme ich úplného znenia.

Rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 450/2003, NZ 380/2003 zo dňa 16.júna 2003 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti, a to aj viackrát, za podpmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6 000 000 000,- Sk.
21. Simon Theodore King, deň zániku funkcie: 18.12.2003.
Ing. Miroslv Friml, deň zániku funkcie: 18.12.2003.
Rowley Ager, deň zániku funkcie: 18.12.2003.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2003.
22. Vymazuje sa:
Rozhodnutie akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 450/2003, Nz 380/2003 zo dňa 16.06.2003 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCO STORES SR, a.s, oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti a to aj viackrát, za podmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6.000.000.000,- Sk.

Zapisuje sa:
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou N 441/2004, Nz 390/2004 zo dňa 26.05.2004 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti a to aj viackrát, za podmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6.000.000.000,- Sk.

Rozhodnutie jediného akcionára spísané do notárskej zápisnice č. N 441/2004, Nz 390/2004 zo dňa 26.05.2004 o zmene stanov a o zlúčení so spoločnosťou SANO D s.r.o., IČO: 35 833 483 so sídlom Kamenné nám. 1/A, Bratislava, ktorá sa zrušuje bez likvidácie. Po nej preberá všetok majetok, práva, povinnosti, záväzky, pohľadávky i neznáme.
23. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2005, Nz 9902/2005, NCRls 9792/2005 zo dňa 07.03.2005 o schválení zmluvy o zlúčení s obchodnými spoločnosťami IS Reality, a.s, so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 36 184 004 a REALITY B.B. a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 35 770 953.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 79/2005, Nz 9864/2005, NCRls 9767/2005 zo dňa 07.03.2005. Spoločnosti boli zrušené dňa 07.03.2005 bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou TESCO STORES, a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, ktorá dňom 31.03.2005 preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky známe i neznáme a celé obchodné imanie zrušených spoločností.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.5.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 164/2005, Nz 19893/2005, NCRls 19603/2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.5.2005.
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2006. Rozhodnutie akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 151/2006, Nz 16292/2006, NCRls 16191/2006 zo dňa 28.04.2006.
26. Notárska zápisnica č. NZ 11/2008, N 12/2008 zo dňa 07.01.2008 spísaná notárkou JUDr. Miluší Peterkovou.
27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2008.
28. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 28.11.2008 o zlúčení so spoločnosťami Ten Reality, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 35 895 381, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3386/B a Old Reality, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 35 892 544, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3369/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Spoločnosť TESCO STORES SR, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 366/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 370/2008, Nz 52978/2008 zo dňa 28.11.2008 stáva právnym nástupcom spoločností Ten Reality, a. s. a Old Reality, a. s. a preberá všetky ich práva a záväzky.
29. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N271/2009, Nz 29800/2009 z 4.9.2009.
30. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2010, Nz 7314/2010 zo dňa 4.3.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.5.2010.
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2010.
32. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2010
33. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.12.2010.
34. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2011.
35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.01.2012.
36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2012
37. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.06.2012.
38. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.02.2013.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 322/2013, Nz 6236/2013, NCRls 6393/2013 zo dňa 25.02.2013 uzatvorená medzi zanikajúcimi spoločnosťami:
1. Lekáreň Tesco Zlaté Piesky s. r. o., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 46 142 592,
2. Lekáreň Tesco Lamač s. r. o., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 45 962 014,
3. Lekáreň Tesco Zvolen s. r. o., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 45 961 751
a nástupníckou spoločnosťou TESCO STORES SR a. s., so sídlom Kamenné nám 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcich obchodných spoločností Lekáreň Tesco Zlaté Piesky s. r. o., Lekáreň Tesco Lamač s. r. o. a Lekáreň Tesco Zvolen s. r. o.
39. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2013 o prevzatí imania.
40. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.11.2013.
41. Rozhodnutie jediného spoločníka akcionára zo dňa 24.05.2014.
42. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06. 2014.
43. Notárska zápisnica č. N 1160/2014, NZ 32311/2014 zo dňa 03.09.2014.
44. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2015 a 01.06.2015.
45. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2016.
46. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2017.
47. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2018.