Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TESCO STORES SR, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
28.02.2015
28.02.2016
27.02.2014
27.02.2015
31.03.2013
28.02.2014
01.03.2012
28.02.2013
01.03.2011
29.02.2012
01.03.2010
28.02.2011
01.03.2009
28.02.2010
01.03.2008
28.02.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 376 287 000€ 1 367 404 000€ 1 386 668 000€ 1 390 850 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 035 404 000€ 1 022 475 000€ 1 040 812 000€ 1 053 295 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
340 883 000 € 344 929 000 € 345 856 000 € 337 555 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
55 856 000 € 65 938 000 € 64 383 000 € 60 628 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
55 839 000€ 65 867 000€ 64 363 000€ 60 617 000€
07
II.3
Aktivácia
17 000€ 71 000€ 20 000€ 11 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
145 987 000 € 161 177 000 € 165 359 000 € 167 415 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
22 891 000€ 22 790 000€ 21 759 000€ 23 461 000€
10
B.2
Služby
123 096 000€ 138 387 000€ 143 600 000€ 143 954 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
250 752 000 € 249 690 000 € 244 880 000 € 230 768 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
137 131 000 € 132 890 000 € 130 505 000 € 127 140 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
98 272 000€ 95 473 000€ 94 255 000€ 91 073 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
32 857 000€ 31 749 000€ 30 448 000€ 29 489 000€
16
C.4
Sociálne náklady
6 002 000€ 5 668 000€ 5 802 000€ 6 578 000€
17
D
Dane a poplatky
2 931 000€ 3 341 000€ 8 087 000€ 5 497 000€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 049 000€ 74 373 000€ -4 499 000€ 53 634 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
-60 000€ 405 000€ 1 470 000€ -1 727 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 345 000€ 6 659 000€ 6 037 000€ 4 999 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 163 000€ 7 833 000€ 4 882 000€ 2 176 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
100 763 000 € 38 317 000 € 113 412 000 € 45 593 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 31 015 000 € 8 003 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 31 015 000€ 8 003 000€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
290 000€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 39 000€ 0€ 54 000€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
31 000€ 0€ 198 000€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
817 000€ 561 000€ 46 000€ 31 000€
39
N
Nákladové úroky
5 675 000€ 37 000€ 6 000€ 4 000€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 675 000€ 19 000€ 0€
41
O
Kurzové straty
180 000€ 0€ 1 053 000€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 502 000€ 3 943 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-9 861 000 € 28 310 000 € 7 864 000 € -972 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
90 902 000 € 66 627 000 € 121 276 000 € 44 621 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
17 669 000 € 16 842 000 € 27 375 000 € 12 659 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
8 914 000€ 20 667 000€ 18 621 000€ 13 225 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
8 755 000€ -3 825 000€ 8 754 000€ -567 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
73 233 000 € 49 785 000 € 93 901 000 € 31 962 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
90 902 000 € 66 627 000 € 121 276 000 € 44 621 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
73 233 000 € 49 784 000 € 93 901 000 € 31 962 000 €