Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TESCO STORES SR, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.03.2022
28.02.2023
01.03.2021
28.02.2022
01.03.2020
28.02.2021
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 647 945 000 € 1 501 127 000 € 1 400 885 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 564 234 000€ 1 432 176 000€ 1 351 462 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
72 282 000€ 58 292 000€ 41 532 000€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 295 000€ 2 530 000€ 497 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 134 000€ 8 129 000€ 7 394 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 560 401 000 € 1 395 596 000 € 1 325 303 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 156 614 000€ 1 051 316 000€ 1 000 521 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
36 018 000€ 22 135 000€ 22 062 000€
14
D.
Služby
141 141 000€ 124 625 000€ 115 658 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
157 757 000 € 151 564 000 € 142 105 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
115 409 000€ 109 988 000€ 102 797 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
35 005 000€ 35 384 000€ 33 781 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 343 000€ 6 192 000€ 5 527 000€
20
F.
Dane a poplatky
2 075 000€ 2 857 000€ 3 359 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
52 005 000€ 33 015 000€ 33 024 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 000€ 0€ 286 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 788 000€ 10 084 000€ 8 288 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
87 544 000 € 105 531 000 € 75 582 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
302 743 000 € 292 392 000 € 254 753 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 529 000 € 1 515 000 € 373 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 251 000 € 0 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 251 000€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
1 278 000€ 1 071 000€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 444 000€ 373 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 817 000 € 10 585 000 € 10 989 000 €
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 858 000 € 5 730 000 € 5 553 000 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 858 000€ 5 730 000€ 5 553 000€
52
O.
Kurzové straty
0€ 781 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
612 000€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 347 000€ 4 855 000€ 4 655 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-9 288 000 € -9 070 000 € -10 616 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
78 256 000 € 96 461 000 € 64 966 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
20 791 000 € 21 602 000 € 15 940 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
22 132 000€ 17 836 000€ 9 251 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 341 000€ 3 766 000€ 6 689 000€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
57 465 000 € 74 859 000 € 49 026 000 €