Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ČSOB Poisťovňa, a.s.

 • Názov ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • IČO 31325416
 • DIČ 2020851767
 • IČ DPH SK7020000218 podľa §4b
 • Sídlo Žižkova 11, 811 02 Bratislava
 • Dátum vzniku 9. júna 1992, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 444/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 27 816 488 € / splatené 27 816 488 €
 • Historický názov ERGO poisťovňa, a.s.
  (platné do 17. augusta 2004 )
  ERGO, a.s.
  (platné do 3. októbra 2002 )
  "ERGO" a.s.
  (platné do 22. mája 2000 )
 • Historické sídlo Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
  (platné do 29. júna 2017)
  Drieňova 7, 821 02 Bratislava
  (platné do 10. decembra 2004)
  Panenská 24, 811 03 Bratislava
  (platné do 30. októbra 1996)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými i právnickými osobami na území Slovenskej republiky na činnosť dojednávania poistenia pre spoločnosť v rozsahu povolenia udeleného dozorným orgánom nad poisťovníctvom 17.6.2006
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného a neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu:
Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia
1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)
a/ fixné peňažné plnenie, b/ s plnením majúcim povahu odškodnenia, c/ s kombinovaným plnením, d/ cestujúcich, e/ individuálne zdravotné poistenie
2. Poistenie choroby
a/ fixné peňažné plnenie, b/ s plnením majúcim povahu odškodnenia, c/ s kombinovaným plnením, d/ individuálne zdravotné poistenie
31.5.2016
Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových
a/ motorových dopravných prostriedkoch, b/ nemotorových dopravných prostriedkoch
31.5.2016
Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 31.5.2016
Poistenie škôd na lietadlách 31.5.2016
Poistenie škôd na plávajúcich dopraných prostriedkoch
a/ riečnych a prieplavových dopraných prostriedkoch, b/ jazerných dopraných prostriedkoch, c/ námorných dopraných prostriedkoch
31.5.2016
Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok 31.5.2016
Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených
a/ požiarom, b/ výbuchom, c/ víchricou, d/ prírodnými živlami inými ako víchrica, e/ jadrovou energiou, f/ zosuvom alebo zosadaním pôdy
31.5.2016
Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode 31.5.2016
Poistenie zodpovednosti
a/ za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b/ dopravcu
31.5.2016
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu 31.5.2016
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu 31.5.2016
Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 31.5.2016
Poistenie úveru
a/ všeobecná platobná neschopnosť, b/ exportný úver, c/ splátkový úver, d/ hypotekárny úver, e/ poľnohospodársky úver
31.5.2016
Poistenie záruky
a/ priame záruky, b/ nepriame záruky
31.5.2016
Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich
a/ z výkonu povolania, b/ z nedostatočného príjmu, c/ zo zlých poveternostných podmienok, d/ zo straty zisku, d/ z trvalých všeobecných nákladov, f/ z neočakávaných obchodných nákladov, g/ zo straty trhovej hodnoty, h/ zo straty pravidelného zdroja príjmov, i/ z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j/ z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k/ z ostatných finančných strát
31.5.2016
Poistenie právnej ochrany 31.5.2016
Asistenčné služby
Časť B – poistné odvetvia životného poistenia
1. Poistenie
a/ pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b/ dôchodkové poistenie, c/ doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby
2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva
3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a/ a b/ a druhom bode spojené s investičnými fondmi
6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
3. Vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
26.11.2018
Iné právne skutočnosti
1. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 876
2. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 9.6.1995. Stary spis: Sa 876
3. Notárska zápisnica N 180/96, Nz 181/96 spísaná dňa 30.5.1996 v znení notárskej zápisnice N 425/96, Nz 423/96 spísanej dňa 30.10.1996 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.5.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku 1,20. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konanej dňa 30.5.1996. Notárska zápisnica N 340/96, Nz 338/96 spísaná dňa 17.9.1996 v znení notárskej zápisnice N 412/96, Nz 410/96 spísanej dňa 23.10.1996 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.9.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku 5,6. Stary spis: Sa 876
4. Na valnom zhromaždení dňa 19.5.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 115/98, Nz 114/98 napísanej dňa 19.5.1998 notárom JUDr Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
5. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.10.1999,
ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici
N 226/99, Nz 222/99 napísanej dňa 19.10.1999 notárkou
JUDr. Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
6. Na valnom zhromaždení dňa 15.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 128/00, Nz 127/00 napísanej dňa 15.6.2000 notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
7. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 3.7.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 138/01, Nz 137/01 napísanej dňa 3.7.2001 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
Na náhradnom valnom zhromaždení dňa 8.10.2001, ktorého konane bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 218/01, Nz 219/01 napísanej dňa 8.10.2001 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov v čl. 3.
8. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.7.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici
N 251/02, Nz 251/02 napísanej dňa 9.7.2002 notárkou JUDr.Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov, ktorou sa mení aj predchádzajúce obchodné meno ERGO, a.s.
9. Zápisnica dozornej rady zo dňa 19.9.2002.
10. Notárska zápisnica Nz 638/02 zo dňa 16.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.. Zápis o zasadnutí dozornej rady zo dňa 16.12.2002. Daliborovi Pavelovi zanikla dňa 16.12.2002 funkcia predsedu predstavenstva. JUDr. Borisovi Čuchranovi vznikla dňa 16.12.2002 funkcia predsedu predstavenstva.
11. Zápisnica z valného zhomaždenia zo dňa 20.2.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov - osvedčená do notárskej zápisnice č. N 18/2003, Nz 12538/2003. Zápisnica z dozornej rady z 19.5.2003.
12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 15.7.2003.
13. Zápis zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.10.2003. Notárska zápisnica č. N 379/2003, Nz 93706/2003 spísaná dňa 17.10.2003 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
14. Zmena obchodného mena a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 08.07.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 236/2004, Nz 56902/2004 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Šurkovou.
Pôvodné obchodné meno ERGO poisťovnňa, a.s.
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.8.2004. Funkcia člena predstavenstva JUDr.Borisa Čuchrana skončila 18.8.2004.
16. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2004.
17. Notárska zápisnica č. N 372/2004, Nz 82398/2004 zo dňa 16.11.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2004.
18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2004. Ludo Swinnen, funkcia člena predstavenstva od 17.02.20003 do 02.12.2004.
19. Notárska zápisnica č. 58/2005, Nz 7886/2005, NCRls 7864/2005 zo dňa 22.02.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl.11, bod 3 stanov.
20. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhhromaždenia zo dňa 20.04.2005 vo forme notárskej zápisnice N 114/2005, Nz 16843/2005, NCRls 16634/2005 spísnej JUDr. Tatjanou Šúrkovou, notárkou - zvýšenie základného imania
21. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 108/2006, Nz 21292/2006, NCRls 21188/2006 zo dňa 31.05.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.02.2006.
22. Zápisnica zo zadadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.05.2007 - voľba nového člena predstavenstva.
23. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2007.
24. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.2.2008. Notárska zápisnica N 43/2008, 10906/2008, NCRls 10854/2008 zo dňa 14.3.2008.
25. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.09.2008.
26. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2009.
27. Notárska zápisnica N 549/2009, Nz 34868/2009 zo dňa 12.10.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.10.2009.
28. Notárska zápisnica N 48/2010, Nz 8239/2010 zo dňa 11.03.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
29. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2011.
30. Notárska zápisnica N 36/2012, Nz 615/2012, NCRls 626/2012 spísaná dňa 10.1.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.1.2012.
31. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 07.06.2012.
32. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 19.10.2012.
33. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012. Uznesenie dozornej rady zo dňa 17.12.2012.
34. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 27.11.2013.
35. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára - opravná doložka zo dňa 28.10.2015.
36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2016.
37. Notárska zápisnica č. N 73/2017, Nz 22766/2017, NCRls 23254/2017 zo dňa 29.06.2017.
38. Notárska zápisnica č. N 912/2018, Nz 44568/2018, NCRls 45319/2018 zo dňa 26.11.2018.