Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Edenred Slovakia, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 707 390€ 2 070 977€ 1 764 120€ 1 773 762€ 14 892 228€ 8 835 338€ 8 942 451€ 9 010 961€ 8 452 376€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 708 535 € 2 073 238 € 1 796 206 € 1 773 762 € 16 237 561 € 9 937 141 € 9 973 442 € 9 792 624 € 9 116 220 € 8 744 976 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 913€ 13 414€ 15 522€ 13 594€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 707 390€ 2 070 977€ 1 764 120€ 1 764 120€ 14 892 228€ 8 835 340€ 8 936 538€ 8 997 547€ 8 436 854€ 8 167 833€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
18 696€ 42€ 92 797€ 39 213€ 21 643€ 19 527€ 13 500€ 33 469€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 145€ 2 261€ 13 390€ 9 600€ 1 252 536€ 1 062 588€ 1 009 348€ 762 136€ 650 344€ 530 080€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 614 422 € 2 120 503 € 2 406 004 € 17 610 317 € 13 983 016 € 7 228 014 € 6 894 106 € 5 985 599 € 6 088 522 € 6 121 570 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 268€ 10 783€ 12 460€ 10 690€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
16 436€ 16 555€ 36 624€ 40 982€ 1 325 736€ 920 234€ 794 584€ 646 429€ 702 537€ 701 321€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
915 197€ 1 247 491€ 1 145 933€ 1 092 072€ 5 010 433€ 2 974 941€ 2 534 531€ 2 444 011€ 2 397 096€ 2 662 730€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
669 597 € 844 672 € 1 185 825 € 1 180 157 € 3 856 933 € 2 925 491 € 2 397 172 € 2 507 352 € 2 564 034 € 2 340 824 €
16
E.1.
Mzdové náklady
472 895€ 604 937€ 881 406€ 855 511€ 2 837 962€ 2 213 688€ 1 823 206€ 1 914 514€ 1 972 800€ 1 737 154€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
172 714€ 214 668€ 275 476€ 288 135€ 909 186€ 637 386€ 509 114€ 513 350€ 516 046€ 506 251€
19
E.4.
Sociálne náklady
23 988€ 25 067€ 28 943€ 36 511€ 109 785€ 74 417€ 64 852€ 79 488€ 75 188€ 97 419€
20
F.
Dane a poplatky
248€ 979€ 1 716€ 1 021€ 6 872€ 3 067€ 11 648€ 27 996€ 15 410€ 4 950€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 840€ 2 944€ 3 685€ 15 286 981€ 3 508 589€ 174 792€ 222 433€ 294 399€ 305 868€ 319 128€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 840€ 2 944€ 3 685€ 15 286 981€ 3 501 577€ 174 792€ 222 433€ 294 399€ 305 868€ 319 128€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 012€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 394€ 61 512€ 12 180€ 6 376€ 6 901€ 6 649€ 7 082€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
79 857€ 90 271€ 37 886€ 3 482€ 1 650€ 9 346€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 104€ 7 862€ 26 827€ 9 104€ 133 084€ 127 038€ 883 208€ 44 246€ 82 818€ 65 499€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
94 113 € -47 265 € -609 798 € -15 836 555 € 2 254 545 € 2 709 127 € 3 079 336 € 3 807 025 € 3 027 698 € 2 623 406 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
775 757 € 806 931 € 581 563 € 631 066 € 8 556 059 € 4 940 165 € 5 607 068 € 5 909 738 € 5 340 283 € 4 806 686 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
82 317 968 € 89 953 € 244 073 € 356 127 € 427 892 € 450 820 € 483 219 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
65 620 € 244 021 € 355 901 € 427 792 € 450 451 € 479 150 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 65 620€ 244 021€ 354 955€ 418 576€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
946€ 9 216€ 450 451€ 479 150€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 24 333€ 52€ 226€ 100€ 369€ 4 069€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
82 317 968€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
-4 483 504 € 18 868 € 15 305 076 € 3 487 € 67 781 € 72 402 € 33 252 € 32 755 € 33 688 € 35 072 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-4 573 851€ 15 296 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
90 026 € 18 381 € 8 730 € 3 016 € 896 € 32 005 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
90 026€ 18 381€ 8 730€ 3 016€ 896€ 32 005€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
236€ 12 047€ 4 763€ 3 689€ 4 154€ 2 961€ 4 168€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
321€ 487€ 346€ 235€ 54 838€ 35 634€ 29 563€ 28 601€ 30 727€ 30 904€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
4 483 504 € -18 868 € -15 305 076 € 82 314 481 € 22 172 € 171 671 € 322 875 € 395 137 € 417 132 € 448 147 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 577 617 € -66 133 € -15 914 874 € 66 477 926 € 2 276 717 € 2 880 798 € 3 402 211 € 4 202 162 € 3 444 830 € 3 071 553 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-35 352 € 39 149 € -119 574 € 13 773 360 € 541 418 € 635 106 € 970 067 € 946 018 € 780 964 € 739 172 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 515 338€ 2 477 797€ 2 347 133€ 67 528€ 591 964€ 695 184€ 923 843€ 919 426€ 805 486€ 784 536€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 550 690€ -2 438 648€ -2 466 707€ 13 705 832€ -50 546€ -60 078€ 46 224€ 26 592€ -24 522€ -45 364€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 612 969 € -105 282 € -15 795 300 € 52 704 566 € 1 735 299 € 2 245 692 € 2 432 144 € 3 256 144 € 2 663 866 € 2 332 381 €