Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RAJO a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
22 065 956€ 24 163 324€ 20 711 113€ 20 849 273€ 16 611 954€ 16 365 999€ 16 319 410€ 13 226 518€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 233 952€ 21 763 487€ 17 964 280€ 16 179 369€ 12 325 050€ 12 810 092€ 13 378 477€ 10 596 389€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 832 004 € 2 399 837 € 2 746 833 € 4 669 904 € 4 286 904 € 3 555 907 € 2 940 933 € 2 630 129 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
151 742 571 € 152 700 946 € 150 251 201 € 128 208 052 € 135 946 808 € 147 449 009 € 143 740 601 € 139 571 680 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
151 767 582€ 152 055 146€ 148 036 112€ 128 887 895€ 136 903 382€ 145 978 406€ 143 802 602€ 139 196 058€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-621 647€ 9 847€ 1 703 520€ -1 060 153€ -1 487 756€ 1 002 842€ -663 711€ -83 108€
07
II.3
Aktivácia
596 636€ 635 953€ 511 569€ 380 310€ 531 182€ 467 761€ 601 710€ 458 730€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
128 116 888 € 132 697 400 € 133 990 648 € 113 073 973 € 121 286 694 € 135 150 274 € 131 482 404 € 127 035 183 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
107 256 060€ 111 083 937€ 111 885 041€ 91 753 198€ 100 054 891€ 113 640 731€ 110 793 722€ 106 346 835€
10
B.2
Služby
20 697 110€ 21 527 263€ 20 811 230€ 20 717 779€ 20 428 177€ 20 015 246€ 20 688 682€ 20 688 348€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
26 457 687 € 22 403 383 € 19 007 386 € 19 803 983 € 18 947 018 € 15 854 642 € 15 199 130 € 15 166 626 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
14 150 907 € 13 239 982 € 11 897 470 € 10 964 327 € 10 218 606 € 10 138 980 € 9 369 379 € 8 774 503 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 338 054€ 8 655 889€ 7 956 837€ 7 246 503€ 6 707 240€ 6 629 694€ 6 078 918€ 5 778 725€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
681 006€ 613 992€ 439 732€ 423 040€ 476 627€ 463 929€ 507 803€ 520 703€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 508 702€ 3 275 493€ 2 966 525€ 2 651 444€ 2 473 453€ 2 444 167€ 2 271 487€ 2 052 783€
16
C.4
Sociálne náklady
623 145€ 694 608€ 534 376€ 643 340€ 561 286€ 601 190€ 511 171€ 422 292€
17
D
Dane a poplatky
165 655€ 151 207€ 157 692€ 185 322€ 173 603€ 172 583€ 149 712€ 142 401€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 634 316€ 4 725 970€ 4 341 744€ 4 690 752€ 4 489 214€ 3 832 471€ 4 829 816€ 4 327 528€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 216 922€ 1 203 768€ 1 864 688€ 1 038 742€ 3 289 162€ 1 866 091€ 2 401 033€ 2 578 287€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
975 109€ 1 069 400€ 1 339 441€ 727 185€ 3 076 226€ 1 640 682€ 1 949 226€ 2 329 843€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
48 623€ -24 647€ -120 283€ -54 510€ -66 508€ -48 699€ 95 311€ 163 119€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
314 236€ 1 020 357€ 732 108€ 429 606€ 668 718€ 424 844€ 1 675 375€ 699 486€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 817 768€ 4 154 653€ 1 101 841€ 2 235 470€ 2 594 658€ 1 088 490€ 1 630 393€ 1 931 896€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 196 467 € 1 310 943 € 2 886 277 € 2 523 785 € 2 419 099 € 1 321 070 € 1 251 701 € 775 109 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
626 961 € 623 € 2 461 122 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
2 461 122€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
626 961€ 623€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
165 417€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
265 740€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
622 274€ 149 705€ 2 146 342€
38
X.
Výnosové úroky
678€ 772€ 665€ 366€ 606€ 2 266€ 589€ 973€
39
N
Nákladové úroky
298 679€ 358 298€ 340 022€ 354 390€ 412 145€ 545 881€ 541 473€ 636 660€
40
XI.
Kurzové zisky
294 263€ 290 458€ 214 541€ 97 653€ 319 043€ 634 447€ 746 646€ 806 556€
41
O
Kurzové straty
350 067€ 268 371€ 402 897€ 137 405€ 313 322€ 302 308€ 653 829€ 430 835€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
227€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
40 532€ 68 290€ 59 693€ 55 274€ 57 441€ 66 739€ 385 151€ 398 462€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-394 337 € -399 042 € -737 111 € -448 823 € -463 259 € -277 592 € -833 218 € -443 971 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 802 130 € 911 901 € 2 149 166 € 2 074 962 € 1 955 840 € 1 043 478 € 418 483 € 331 138 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 086 763 € 1 147 218 € 818 921 € 757 455 € 910 647 € 174 477 € 506 391 € 4 882 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 435 009€ 493 440€ 540 464€ 496 198€ 745 103€ 210 136€ 10€ 32€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-348 246€ 653 778€ 278 457€ 261 257€ 165 544€ -35 659€ 506 381€ 4 850€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 715 367 € -235 317 € 1 330 245 € 1 317 507 € 1 045 193 € 869 001 € -87 908 € 326 256 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 802 130 € 911 901 € 2 149 166 € 2 074 962 € 1 955 840 € 1 043 478 € 418 483 € 331 138 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 715 367 € -235 317 € 1 330 245 € 1 317 507 € 1 045 193 € 869 001 € -87 908 € 326 256 €