Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEGGLE Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
242 074 366€ 188 198 664€ 180 321 043€ 175 365 374€ 176 218 470€ 168 747 225€ 149 737 168€ 153 515 336€ 162 344 405€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
245 879 497 € 190 296 082 € 180 498 594 € 175 339 685 € 179 088 395 € 173 559 110 € 150 525 673 € 156 516 642 € 166 105 943 € 164 136 419 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 042 572€ 25 503 070€ 22 948 838€ 22 065 956€ 24 163 324€ 20 711 113€ 20 849 273€ 16 611 954€ 16 365 999€ 16 319 410€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
202 816 980€ 160 539 927€ 155 142 699€ 150 917 693€ 151 272 934€ 147 173 416€ 128 048 529€ 135 904 099€ 144 717 097€ 143 045 199€
05
III.
Tržby z predaja služieb
424 589€ 481 593€ 500 792€ 849 889€ 782 212€ 862 696€ 839 366€ 999 283€ 1 261 309€ 757 403€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
3 232 787€ 1 604 194€ -342 136€ -621 647€ 9 847€ 1 703 520€ -1 060 153€ -1 487 756€ 1 002 842€ -663 711€
07
V.
Aktivácia
572 371€ 493 242€ 520 687€ 596 636€ 635 953€ 511 569€ 380 310€ 531 182€ 467 761€ 601 710€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 476 475€ 687 715€ 840 864€ 1 216 922€ 1 203 768€ 1 864 688€ 1 038 742€ 3 289 162€ 1 866 091€ 2 401 033€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 313 723€ 986 341€ 886 850€ 314 236€ 1 020 357€ 732 108€ 429 606€ 668 718€ 424 844€ 1 675 375€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
231 301 232 € 181 845 659 € 172 741 791 € 170 143 218 € 177 777 452 € 170 672 833 € 148 001 888 € 154 097 543 € 164 784 873 € 162 884 718 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
31 745 102€ 22 482 041€ 19 831 155€ 19 233 952€ 21 763 487€ 17 964 280€ 16 179 369€ 12 325 050€ 12 810 092€ 13 378 477€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
157 247 304€ 117 778 352€ 109 075 873€ 107 256 060€ 111 083 937€ 111 885 041€ 91 753 198€ 100 054 891€ 113 640 731€ 110 703 758€
13
C.
Opravné položky k zásobám
678 244€ -866 314€ 1 641 287€ 163 718€ 86 200€ 1 294 377€ 602 996€ 803 626€ 1 494 297€ 89 964€
14
D.
Služby
23 488 568€ 21 158 153€ 19 202 124€ 20 697 110€ 21 527 263€ 20 811 230€ 20 717 779€ 20 428 177€ 20 015 246€ 20 688 682€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 589 324 € 14 864 397 € 15 065 100 € 14 150 907 € 13 239 982 € 11 897 470 € 10 964 327 € 10 218 606 € 10 138 980 € 9 369 379 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 861 082€ 9 820 305€ 9 464 601€ 9 338 054€ 8 655 889€ 7 956 837€ 7 246 503€ 6 707 240€ 6 629 694€ 6 078 918€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
818 530€ 892 000€ 677 992€ 681 006€ 613 992€ 439 732€ 423 040€ 476 627€ 463 929€ 507 803€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 701 361€ 3 676 126€ 3 522 918€ 3 508 702€ 3 275 493€ 2 966 525€ 2 651 444€ 2 473 453€ 2 444 167€ 2 271 487€
19
E.4.
Sociálne náklady
208 351€ 475 966€ 1 399 589€ 623 145€ 694 608€ 534 376€ 643 340€ 561 286€ 601 190€ 511 171€
20
F.
Dane a poplatky
230 632€ 229 834€ 234 537€ 165 655€ 151 207€ 157 692€ 185 322€ 173 603€ 172 583€ 149 712€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 749 757€ 4 631 141€ 4 673 741€ 4 634 316€ 4 725 970€ 4 341 744€ 4 690 752€ 4 489 214€ 3 832 471€ 4 829 816€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 749 757€ 4 631 141€ 4 673 741€ 4 634 316€ 4 725 970€ 4 495 462€ 4 690 752€ 4 489 214€ 4 189 753€ 4 318 816€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-153 718€ -357 282€ 511 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 187 815€ 391 628€ 583 326€ 975 109€ 1 069 400€ 1 339 441€ 727 185€ 3 076 226€ 1 640 682€ 1 949 226€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
89 193€ -19 453€ 31 598€ 48 623€ -24 647€ -120 283€ -54 510€ -66 508€ -48 699€ 95 311€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-2 704 707€ 1 195 880€ 2 403 050€ 2 817 768€ 4 154 653€ 1 101 841€ 2 235 470€ 2 594 658€ 1 088 490€ 1 630 393€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
14 578 265 € 8 450 423 € 7 756 803 € 5 196 467 € 1 310 943 € 2 886 277 € 2 523 785 € 2 419 099 € 1 321 070 € 1 251 701 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
28 930 081 € 28 069 794 € 29 020 441 € 26 457 687 € 22 403 383 € 19 007 386 € 19 803 983 € 18 947 018 € 15 854 642 € 15 199 130 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
338 752 € 1 686 976 € 810 876 € 294 941 € 918 191 € 215 206 € 98 246 € 319 649 € 637 336 € 747 235 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
749 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
48 000 € 698 400 € 49 000 € 626 961 € 623 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
48 000€ 698 400€ 49 000€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
626 961€ 623€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
27 € 18 € 1 000 € 678 € 772 € 665 € 366 € 606 € 2 266 € 589 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
27€ 18€ 1 000€ 678€ 772€ 665€ 366€ 606€ 2 266€ 589€
42
XII.
Kurzové zisky
290 725€ 239 558€ 760 876€ 294 263€ 290 458€ 214 541€ 97 653€ 319 043€ 634 447€ 746 646€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
227€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
916 855 € 892 991 € 696 888 € 689 278 € 1 317 233 € 952 317 € 547 069 € 782 908 € 914 928 € 1 580 453 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
300 852€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-37 795€ 622 274€ 149 705€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
223 616 € 72 451 € 166 627 € 298 679 € 358 298 € 340 022 € 354 390 € 412 145 € 545 881 € 541 473 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
223 616€ 71 495€ 157 377€ 269 970€ 234 350€ 240 434€ 268 024€ 321 856€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
956€ 9 250€ 28 709€ 123 948€ 99 588€ 86 366€ 90 289€ 545 881€ 541 473€
52
O.
Kurzové straty
652 639€ 487 340€ 494 841€ 350 067€ 268 371€ 402 897€ 137 405€ 313 322€ 302 308€ 653 829€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
40 600€ 70 143€ 35 420€ 40 532€ 68 290€ 59 693€ 55 274€ 57 441€ 66 739€ 385 151€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-578 103 € 793 985 € 113 988 € -394 337 € -399 042 € -737 111 € -448 823 € -463 259 € -277 592 € -833 218 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
14 000 162 € 9 244 408 € 7 870 791 € 4 802 130 € 911 901 € 2 149 166 € 2 074 962 € 1 955 840 € 1 043 478 € 418 483 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 142 498 € 1 631 032 € 1 600 836 € 1 086 763 € 1 147 218 € 818 921 € 757 455 € 910 647 € 174 477 € 506 391 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 019 028€ 1 359 256€ 2 329 929€ 1 435 009€ 493 440€ 540 464€ 496 198€ 745 103€ 210 136€ 10€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
123 470€ 271 776€ -729 093€ -348 246€ 653 778€ 278 457€ 261 257€ 165 544€ -35 659€ 506 381€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
11 857 664 € 7 613 376 € 6 269 955 € 3 715 367 € -235 317 € 1 330 245 € 1 317 507 € 1 045 193 € 869 001 € -87 908 €