Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SLOVGEOTERM a.s.

 • Názov SLOVGEOTERM a.s.
 • IČO 31335365
 • DIČ 2020314890
 • IČ DPH SK2020314890 podľa §4
 • Sídlo Palisády 39, 811 06 Bratislava
 • Dátum vzniku 29. októbra 1992, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 480/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 92 960 € / splatené 92 960 €
  Podľa účtovnej závierky: 92 960 €
 • Historické sídlo Mlynské Nivy 42, 821 09 Bratislava
  (platné do 23. júla 2004)
  Mlynské Nivy 44/a, 821 09 Bratislava
  (platné do 7. mája 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Oto Halás Predstavenstvo Palisády 39, 811 06 Bratislava 28. mája 2013
Ing. Roland Karkó Člen predstavenstva Javorová 11/5770, 902 01 Pezinok 18. decembra 2019
Mgr. Peter Ikrényi Člen predstavenstva Námestie sv. Imricha 17/921, 943 01 Štúrovo 18. decembra 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 8. júla 2010] Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že dvaja členovia predstavenstva pripoja svoje podpisy s uvedením funkcie k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti. Predstavenstvo môže udeliť písomné splnomocnenie iným osobám povereným určitou činnosťou na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. Generálny riaditeľ môže spoločnosť zaviazať samostatne.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
RNDr. Otto Halás, CSc. Dozorná rada Palisády 39, 811 06 Bratislava 28. mája 2013
Gabriel Beer Dozorná rada Šuňavcova 5, 831 02 Bratislava 5. novembra 2014
Mgr. Eva Brázdová Dozorná rada Sputniková 14, 821 02 Bratislava 18. decembra 2019
Predmety podnikania
Názov Vznik
spracovanie geologických podkladov na využívanie prognóznych zdrojov a zásob termálnych vôd a na ich ochranu 29.10.1992
inžinierská činnosť v investičnej výstavbe so zameraním na využitie geotermálnej energie pri vykurovaní objektov, v poľnohospodárstve, priemysle, v balneológii, na rekreačné účely a pre výrobu elektrickej energie 8.7.2010
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti využitia geotermálnych zdrojov 29.10.1992
špeciálne technologicko-servisné práce na geotermálnych zariadeniach, oprava a údržba sond a geologicko-ložiskové inžinierstvo 29.10.1992
operačný servis pre geotermálne stanice a zaškolovanie zamestnancov 8.7.2010
projektová činnosť v investičnej oblasti zariadenia tepelnej energetiky a rozvody tepla a s tým súvisiacich objektov, strojno-technologické zariadenia priemyselnej výroby tovaru, strojnú technológiu stavieb a opravárenských dielní, technologické zariadenia pre banský a ťažobný priemysel 3.6.1996
vykonávanie vrtný prác, geologický výskum a prieskum 19.9.2000
vykonávanie osobitných zásahov do zemskej kôry 19.9.2000
zabezpečenie a likvidácia starých banských diel 19.9.2000
projektovamnie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického výskumu a hydrogeologického prieskumu 8.7.2010
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 30.6.2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 30.6.2012
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou zmluvou dňa 24. 8. 1992 podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 946
2. Notárska zápisnica N 15/94, Nz 15/94 zo dňa 15. 2. 1994 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 946
3. Notárska zápisnica N 29/95, Nz 29/95 zo dňa 5.5.1995. Stary spis: Sa 946
4. Notárska zápisnica N 29/95, Nz 29/95 zo dňa 5.5.1995, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.5.1995. Stary spis: Sa 946
5. Notárska zápisnica č. N 261/2000, Nz 260/2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 21.7.2000.
6. Notárska zápisnica N 107/02, NZ 107/02 spísaná dňa 29.5.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.2002 na ktorom bola schválená personálna zmena v dozornej rade.
Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Miroslava Lapuníka dňom 27.5.2002.
7. Notárska zápisnica N 293/2003, Nz 39802/2003 spísaná dňa 23.5.2003 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania, doplnenie predmetu činnosti, zmena v dozornej rade a nové aktuálne znenie stanov. Zánik funkcie člena dozornej rady RNDr. Peter Kršjak, dňom 23.5.2003 a Ing. Ľubomír Selec dňom 23.5.2003.
8. Osvedčenie o riadnom valnom zhromaždení spísané do not. zápisnice N 71/2004 Nz 51287/2004 dňa 15.06.2004 notárom JUDr. Martinou Gontkovičovou.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2005.
Ing. Dušan Pšenčík - funkcia predsedu predstavenstva od 22.03.1996 do 18.05.2005. Oddur Björnsson - funkcia podpredsedu predstavenstva od 19.09.2000 do 18.05.2005. RNDr. Otto Halás - funkcia člena predstavenstva od 29.10.1992 do 18.05.2005.
RNDr. Pavol Kaločaj - funkcia predsedu dozornej rady od 23.05.2003 do 18.05.2005. Sigthor Jóhannesson - funkcia člena dozornej rady od 21.07.2000 do 18.05.2005. Martin Bartošovič - funkcia člena dozornej rady od 06.09.2004 do 18.05.2005. Mgr. Ivan Weiss, funkcia člena dozornej rady od 23.05.2003 do 06.09.2004.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2006.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2007.
12. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané notárskou zápisnicou N 18/2008, Nz 24250/2008 zo dňa 9.6.2008.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2009.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2010.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2011.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.05.2012. Notárska zápisnica č. N 1355/2012, Nz 17568/2012, NCRls 17958/2012 zo dňa 18.05.2012. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2012.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.05.2013.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.05.2014.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 02.06.2016.
História zmien a podania