Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
151 683 € 118 381 € 119 185 € 107 193 € 444 067 € 112 116 € 267 314 € 249 172 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
30 601 € 32 399 € 34 243 € 27 664 € 31 086 € 35 296 € 37 136 € 26 695 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
4 046 € 5 844 € 7 642 € 2 359 € 5 506 € 8 653 €
005
A.I.2
Software
4 046€ 5 844€ 7 642€ 2 359€ 5 506€ 8 653€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
46 € 1 109 € 2 172 € 3 235 € 1 928 € 140 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
46€ 1 109€ 2 172€ 3 235€ 140€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 928€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
26 555 € 26 555 € 26 555 € 26 555 € 26 555 € 26 555 € 26 555 € 26 555 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
26 555€ 26 555€ 26 555€ 26 555€ 26 555€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
26 555€ 26 555€ 26 555€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
120 435 € 85 313 € 83 171 € 79 163 € 412 497 € 76 806 € 229 951 € 219 819 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
92 € 44 €
032
B.I.1
Materiál
92€ 44€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 134 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 134€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
68 225 € 56 004 € 26 665 € 33 128 € 237 116 € 8 273 € 26 269 € 59 084 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 473€ 24 004€ 3 415€ 8 628€ 12 316€ 8 243€ 6 269€ 14 534€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
61 000€ 32 000€ 23 250€ 24 500€ 224 800€ 20 000€ 44 550€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
752€ 30€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
52 118 € 29 265 € 56 506 € 46 035 € 175 381 € 68 533 € 203 682 € 157 601 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 194€ 1 038€ 123€ 136€ 1 717€ 864€ 1 288€ 2 021€
057
B.IV.2
Účty v bankách
50 924€ 28 227€ 56 383€ 45 899€ 173 664€ 67 669€ 202 394€ 155 580€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
647 € 669 € 1 771 € 366 € 484 € 14 € 227 € 2 658 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
647€ 669€ 1 771€ 366€ 484€ 14€ 227€ 2 658€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
151 683 € 118 381 € 119 185 € 107 193 € 444 067 € 112 116 € 267 314 € 249 172 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
95 321 € 95 259 € 93 215 € 92 440 € 92 049 € 90 962 € 230 301 € 229 068 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
92 960 € 92 960 € 92 960 € 92 960 € 92 960 € 92 960 € 92 960 € 92 960 €
069
A.I.1
Základné imanie
92 960€ 92 960€ 92 960€ 92 960€ 92 960€ 92 960€ 92 960€ 92 960€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
56 378 € 56 378 € 56 378 € 56 378 € 56 378 € 56 378 € 56 378 € 56 378 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
56 378€ 56 378€ 56 378€ 56 378€ 56 378€ 56 378€ 56 378€ 56 378€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
26 116 € 26 116 € 26 116 € 26 116 € 26 116 € 26 116 € 26 116 € 26 116 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
25 392€ 25 392€ 25 392€ 25 392€ 25 392€ 25 392€ 25 392€ 25 392€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
724€ 724€ 724€ 724€ 724€ 724€ 724€ 724€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-80 195 € -82 239 € -83 014 € -83 405 € -84 492 € 54 847 € 53 614 € 52 092 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 297€ 2 253€ 1 478€ 1 087€ 54 847€ 53 614€ 52 092€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-84 492€ -84 492€ -84 492€ -84 492€ -84 492€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
62 € 2 044 € 775 € 391 € 1 087 € -139 339 € 1 233 € 1 522 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
56 362 € 23 122 € 25 970 € 14 753 € 352 018 € 21 154 € 37 013 € 20 104 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 489 € 3 400 € 5 213 € 4 257 € 2 550 € 3 564 € 1 956 € 1 866 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 956€ 1 866€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 489€ 3 400€ 5 213€ 4 257€ 2 550€ 3 564€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
35 € 6 € 48 € 127 € 127 € 1 € 1 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
35€ 6€ 48€ 127€ 127€ 1€ 1€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
52 838 € 19 716 € 20 709 € 10 369 € 349 341 € 17 589 € 35 057 € 18 237 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
43 150€ 11 310€ 7 990€ 1 890€ 335 027€ 6 825€ 5 865€ 5 117€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 124€ 1 062€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 978€ 4 161€ 4 632€ 4 035€ 6 023€ 6 136€ 5 765€ 6 288€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 908€ 2 705€ 2 801€ 2 111€ 2 419€ 2 498€ 2 428€ 1 541€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 802€ 1 540€ 5 286€ 2 333€ 5 872€ 2 130€ 19 875€ 4 229€