Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
15 025€ 210€ 6 668€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 858€ 6 468€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 167 € 210 € 200 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
234 244 € 155 211 € 256 627 € 280 393 € 554 920 € 82 906 € 241 939 € 437 231 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
234 244€ 155 211€ 256 627€ 280 393€ 554 920€ 82 906€ 241 939€ 437 231€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
129 258 € 59 718 € 155 513 € 173 034 € 431 738 € 92 109 € 114 653 € 316 457 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 947€ 5 109€ 4 720€ 31 330€ 83 796€ 2 303€ 7 609€ 45 231€
10
B.2
Služby
124 311€ 54 609€ 150 793€ 141 704€ 347 942€ 89 806€ 107 044€ 271 226€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
104 986 € 95 493 € 102 281 € 107 359 € 123 182 € -8 993 € 127 286 € 120 974 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
100 071 € 90 665 € 97 972 € 101 009 € 114 153 € 125 477 € 129 855 € 118 748 €
13
C.1
Mzdové náklady
73 690€ 66 115€ 73 615€ 77 307€ 87 458€ 95 568€ 97 339€ 100 155€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
24 885€ 23 153€ 23 085€ 22 743€ 25 336€ 28 646€ 30 764€ 17 029€
16
C.4
Sociálne náklady
1 496€ 1 397€ 1 272€ 959€ 1 359€ 1 263€ 1 752€ 1 564€
17
D
Dane a poplatky
566€ 382€ 317€ 573€ 762€ 392€ 1 178€ 1 459€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 798€ 1 844€ 2 412€ 3 422€ 4 210€ 4 161€ 928€ 1 154€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 000€ 600€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
960€ -800€ -2 400€ -2 230€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3€ 5€ 289€ 161€ 3€ 977€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
664€ 956€ 366€ 1 278€ 654€ 813€ 2 103€ 3 134€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
930 € 1 651 € 1 503 € 1 077 € 3 564 € -139 036 € 3 625 € 286 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
240 € 667 € 567 € 518 € 614 € 908 € 1 067 € 963 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 067€ 963€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
240€ 667€ 567€ 518€ 614€ 908€
38
X.
Výnosové úroky
5€ 13€ 17€ 18€ 657€
40
XI.
Kurzové zisky
4€ 11€ 11€ 120€ 53€
41
O
Kurzové straty
42€ 46€ 20€ 10€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
348€ 285€ 293€ 259€ 296€ 318€ 320€ 168€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-104 € 393 € 232 € 275 € 405 € 660 € 745 € 1 442 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
826 € 2 044 € 1 735 € 1 352 € 3 969 € -138 376 € 4 370 € 1 728 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
764 € 960 € 961 € 2 882 € 963 € 3 137 € 206 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
764€ 960€ 961€ 2 882€ 963€ 3€ 751€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
3 134€ -545€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
62 € 2 044 € 775 € 391 € 1 087 € -139 339 € 1 233 € 1 522 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
826 € 2 044 € 1 735 € 1 352 € 3 969 € -138 376 € 4 370 € 1 728 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
62 € 2 044 € 775 € 391 € 1 087 € -139 339 € 1 233 € 1 522 €