Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 199 286 € 1 422 917 € 1 062 580 € 1 144 044 € 1 039 213 € 1 111 655 € 897 174 € 631 076 € 566 737 € 846 143 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 136 068 € 1 401 235 € 1 062 080 € 1 140 783 € 1 039 133 € 1 109 073 € 895 205 € 629 012 € 564 560 € 808 771 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
-422 € 459 € -443 € 94 € 176 € 414 € 11 344 € 4 354 €
039
B.I.5
Tovar
-422€ 459€ -443€ 94€ 176€ 414€ 11 344€ 4 354€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
23 807 € 12 964 € 14 306 € 34 177 € 35 501 € 46 927 € 47 462 € 35 036 € 2 683 € 17 017 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
3 545 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 545€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
23 807€ 12 964€ 14 306€ 34 177€ 35 501€ 46 927€ 47 462€ 35 036€ 2 683€ 13 472€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 764 180 € 1 261 100 € 851 597 € 934 570 € 829 896 € 824 679 € 401 608 € 365 247 € 364 711 € 571 573 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
505 916 € 249 273 € 148 828 € 208 274 € 489 984 € 566 296 € 396 290 € 364 992 € 364 371 € 571 161 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
9 193€ 38 088€ 19 110€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
505 916€ 249 273€ 139 635€ 170 186€ 470 874€ 566 296€ 396 290€ 364 992€ 364 371€ 571 161€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 216 010€ 973 273€ 703 021€ 726 005€ 324 790€ 234 123€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
42 977€ 38 985€ 15 001€ 24 649€ 5 016€ 21€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-723€ -431€ -252€ 291€ 121€ -389€ 302€ 234€ 340€ 412€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
3 286 € 2 743 €
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
3 286€ 2 743€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
348 081 € 127 171 € 193 313 € 168 835 € 174 180 € 237 373 € 445 959 € 228 315 € 185 822 € 215 827 €
072
B.V.1.
Peniaze
-43€ -24€ -92€ -77€ -82€ 1 008€ 890€ 960€ 556€ 185€
073
B.V.2.
Účty v bankách
348 124€ 127 195€ 193 405€ 168 911€ 174 261€ 236 365€ 445 069€ 227 355€ 185 266€ 215 642€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
63 218 € 21 682 € 500 € 3 261 € 80 € 2 582 € 1 969 € 2 064 € 2 177 € 37 373 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 193€ 1 039€ 500€ 336€ 80€ 2 582€ 64€ 177€ 509€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
62 025€ 20 643€ 2 925€ 1 969€ 2 000€ 2 000€ 36 864€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 199 286 € 1 422 917 € 1 062 580 € 1 144 044 € 1 039 213 € 1 111 655 € 897 174 € 631 076 € 566 737 € 846 143 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 298 012 € 891 451 € 787 351 € 696 989 € 546 884 € 430 140 € 411 240 € 259 294 € 163 321 € 48 501 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
80 864 € 75 659 € 71 141 € 63 636 € 57 799 € 56 854 € 49 256 € 44 458 € 38 717 € 31 957 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
80 864€ 75 659€ 71 141€ 63 636€ 57 799€ 56 854€ 49 256€ 44 458€ 38 717€ 31 957€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
10 180 € 10 180 € 10 180 € 10 180 € 10 180 € 10 180 € 10 180 € 10 180 € 10 180 € 10 180 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
10 180€ 10 180€ 10 180€ 10 180€ 10 180€ 10 180€ 10 180€ 10 180€ 10 180€ 10 180€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-746 826 € -845 723 € -931 570 € -1 074 167 € -1 185 075 € -1 203 028 € -1 347 379 € -1 438 551 € -1 547 631 € -1 676 064 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 069 331€ 983 484€ 840 887€ 729 979€ 712 026€ 567 675€ 476 503€ 367 423€ 238 990€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-746 826€ -1 915 054€ -1 915 054€ -1 915 054€ -1 915 054€ -1 915 054€ -1 915 054€ -1 915 054€ -1 915 054€ -1 915 054€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
406 559 € 104 100 € 90 365 € 150 105 € 116 745 € 18 899 € 151 948 € 95 972 € 114 820 € 135 193 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
901 274 € 531 466 € 275 229 € 447 056 € 492 150 € 681 469 € 485 934 € 371 782 € 403 416 € 796 237 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 444 € 5 730 € 6 731 € 7 869 € 8 824 € 10 514 € 11 823 € 10 730 € 9 548 € 8 388 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 444€ 5 730€ 6 731€ 7 869€ 8 824€ 10 514€ 11 823€ 10 730€ 9 548€ 8 388€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
783 465 € 464 005 € 227 328 € 303 692 € 324 684 € 461 167 € 348 466 € 218 257 € 235 371 € 555 132 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
524 967 € 288 898 € 196 783 € 219 900 € 266 999 € 394 744 € 305 981 € 145 958 € 176 223 € 431 529 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
434 402€ 203 962€ 135 640€ 144 896€ 176 381€ 115 177€ 231 712€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
90 565€ 84 936€ 61 143€ 75 004€ 90 618€ 394 744€ 305 981€ 145 958€ 61 046€ 199 817€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
19 992€ 20 217€ 17 311€ 16 716€ 13 569€ 16 752€ 12 699€ 10 796€ 8 726€ 8 965€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 490€ 15 611€ 13 203€ 12 427€ 10 195€ 12 758€ 9 318€ 8 117€ 6 815€ 6 469€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
224 016€ 139 279€ 31€ 54 650€ 33 921€ 36 913€ 20 468€ 53 386€ 43 607€ 107 251€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
918€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
113 365 € 61 731 € 41 170 € 135 495 € 158 642 € 209 788 € 125 645 € 142 795 € 158 497 € 232 717 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 371€ 4 492€ 2 230€ 6 393€ 6 152€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
103 994€ 57 239€ 38 940€ 129 102€ 152 490€ 209 788€ 125 645€ 142 795€ 158 497€ 232 717€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
179 € 46 € 1 405 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
179€ 46€ 1 405€