Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 877 626€ 3 991 924€ 4 188 690€ 3 500 941€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 879 095 € 3 995 642 € 4 188 850 € 3 500 504 € 3 332 999 € 3 324 466 € 3 111 193 € 3 051 054 € 3 070 477 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 856 983€ 3 982 731€ 4 137 288€ 3 481 831€ 3 332 748€ 3 320 831€ 3 111 332€ 3 041 757€ 3 066 657€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 643€ 9 193€ 51 402€ 19 110€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 469€ 22€ 145€ 183€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 696€ 15€ -437€ 251€ 3 635€ -139€ 9 297€ 3 637€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 704 282 € 3 878 739 € 3 984 788 € 3 341 299 € 3 268 744 € 3 112 511 € 2 971 420 € 2 862 455 € 2 884 896 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 706 265€ 2 162 485€ 2 203 968€ 1 803 625€ 1 740 417€ 1 691 317€ 1 626 734€ 1 571 513€ 1 613 374€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
132 959€ 55 588€ 51 558€ 43 831€ 45 612€ 35 986€ 46 671€ 50 637€ 52 159€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 489 248€ 1 344 157€ 1 403 607€ 1 217 835€ 1 237 604€ 1 135 567€ 1 050 907€ 931 047€ 965 323€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
357 663 € 312 867 € 293 013 € 265 570 € 237 190 € 229 123 € 225 633 € 262 854 € 212 019 €
16
E.1.
Mzdové náklady
251 302€ 218 378€ 207 640€ 188 276€ 168 924€ 162 729€ 154 995€ 188 519€ 145 802€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
98 099€ 87 280€ 79 503€ 72 706€ 66 045€ 62 569€ 67 115€ 66 529€ 62 530€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 262€ 7 209€ 5 870€ 4 588€ 2 221€ 3 825€ 3 523€ 7 806€ 3 687€
20
F.
Dane a poplatky
600€ 948€ 824€ 1 084€ 642€ 1 743€ 1 000€ 799€ 1 250€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
379€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
379€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
48€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-26 952€ -303€ 26 776€ -13 194€ -9 692€ 6 904€ 11 716€ -60 386€ 12 302€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
44 499€ 2 997€ 5 041€ 22 548€ 16 971€ 11 871€ 8 759€ 105 991€ 28 042€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
174 813 € 116 903 € 204 063 € 159 205 € 64 255 € 211 955 € 139 773 € 188 599 € 185 581 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
549 154 € 429 694 € 529 557 € 435 650 € 309 115 € 457 961 € 387 020 € 488 560 € 435 801 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
452 € 6 345 € 1 276 € 791 € 14 € 16 € 28 € 95 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
355 € 2 099 € 1 267 € 791 € 2 € 16 € 14 € 13 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
355€ 2 099€ 1 267€ 791€ 2€ 16€ 14€ 13€
42
XII.
Kurzové zisky
97€ 4 246€ 9€ 12€ 14€ 82€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 744 € 5 942 € 8 392 € 4 901 € 2 896 € 2 681 € 1 409 € 1 564 € 2 535 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
805 € 692 € 482 € 517 € 362 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
805€ 692€ 482€ 517€ 362€
52
O.
Kurzové straty
5 874€ 4 390€ 6 925€ 3 405€ 1 707€ 1 448€ 570€ 428€ 1 168€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 065€ 860€ 985€ 979€ 827€ 1 233€ 839€ 1 136€ 1 367€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 292 € 403 € -7 116 € -4 110 € -2 896 € -2 667 € -1 393 € -1 536 € -2 440 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
167 521 € 117 306 € 196 947 € 155 095 € 61 359 € 209 288 € 138 380 € 187 063 € 183 141 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
63 421 € 26 941 € 46 842 € 38 350 € 42 460 € 57 340 € 42 408 € 72 243 € 47 948 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
62 079€ 7 070€ 45 518€ 26 924€ 41 925€ 69 766€ 74 761€ 61 454€ 52 596€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 342€ 19 871€ 1 324€ 11 426€ 535€ -12 426€ -32 353€ 10 789€ -4 648€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
104 100 € 90 365 € 150 105 € 116 745 € 18 899 € 151 948 € 95 972 € 114 820 € 135 193 €