Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 877 626€ 4 877 626€ 3 991 924€ 4 188 690€ 3 500 941€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 458 939 € 4 879 095 € 3 995 642 € 4 188 850 € 3 500 504 € 3 332 999 € 3 324 466 € 3 111 193 € 3 051 054 € 3 070 477 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 396 816€ 4 856 983€ 3 982 731€ 4 137 288€ 3 481 831€ 3 332 748€ 3 320 831€ 3 111 332€ 3 041 757€ 3 066 657€
05
III.
Tržby z predaja služieb
62 025€ 20 643€ 9 193€ 51 402€ 19 110€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
18€ 1 469€ 22€ 145€ 183€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
80€ 3 696€ 15€ -437€ 251€ 3 635€ -139€ 9 297€ 3 637€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 931 739 € 4 704 282 € 3 878 739 € 3 984 788 € 3 341 299 € 3 268 744 € 3 112 511 € 2 971 420 € 2 862 455 € 2 884 896 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 781 475€ 2 706 265€ 2 162 485€ 2 203 968€ 1 803 625€ 1 740 417€ 1 691 317€ 1 626 734€ 1 571 513€ 1 613 374€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
130 227€ 132 959€ 55 588€ 51 558€ 43 831€ 45 612€ 35 986€ 46 671€ 50 637€ 52 159€
14
D.
Služby
1 633 202€ 1 489 248€ 1 344 157€ 1 403 607€ 1 217 835€ 1 237 604€ 1 135 567€ 1 050 907€ 931 047€ 965 323€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
374 275 € 357 663 € 312 867 € 293 013 € 265 570 € 237 190 € 229 123 € 225 633 € 262 854 € 212 019 €
16
E.1.
Mzdové náklady
264 909€ 251 302€ 218 378€ 207 640€ 188 276€ 168 924€ 162 729€ 154 995€ 188 519€ 145 802€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
102 144€ 98 099€ 87 280€ 79 503€ 72 706€ 66 045€ 62 569€ 67 115€ 66 529€ 62 530€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 222€ 8 262€ 7 209€ 5 870€ 4 588€ 2 221€ 3 825€ 3 523€ 7 806€ 3 687€
20
F.
Dane a poplatky
778€ 600€ 948€ 824€ 1 084€ 642€ 1 743€ 1 000€ 799€ 1 250€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
379€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
379€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
48€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-26 952€ -303€ 26 776€ -13 194€ -9 692€ 6 904€ 11 716€ -60 386€ 12 302€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 782€ 44 499€ 2 997€ 5 041€ 22 548€ 16 971€ 11 871€ 8 759€ 105 991€ 28 042€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
527 200 € 174 813 € 116 903 € 204 063 € 159 205 € 64 255 € 211 955 € 139 773 € 188 599 € 185 581 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
913 937 € 549 154 € 429 694 € 529 557 € 435 650 € 309 115 € 457 961 € 387 020 € 488 560 € 435 801 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 289 € 452 € 6 345 € 1 276 € 791 € 14 € 16 € 28 € 95 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 068 € 355 € 2 099 € 1 267 € 791 € 2 € 16 € 14 € 13 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 068€ 355€ 2 099€ 1 267€ 791€ 2€ 16€ 14€ 13€
42
XII.
Kurzové zisky
221€ 97€ 4 246€ 9€ 12€ 14€ 82€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 109 € 7 744 € 5 942 € 8 392 € 4 901 € 2 896 € 2 681 € 1 409 € 1 564 € 2 535 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
609 € 805 € 692 € 482 € 517 € 362 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
609€ 805€ 692€ 482€ 517€ 362€
52
O.
Kurzové straty
5 114€ 5 874€ 4 390€ 6 925€ 3 405€ 1 707€ 1 448€ 570€ 428€ 1 168€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 386€ 1 065€ 860€ 985€ 979€ 827€ 1 233€ 839€ 1 136€ 1 367€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 820 € -7 292 € 403 € -7 116 € -4 110 € -2 896 € -2 667 € -1 393 € -1 536 € -2 440 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
523 380 € 167 521 € 117 306 € 196 947 € 155 095 € 61 359 € 209 288 € 138 380 € 187 063 € 183 141 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
116 821 € 63 421 € 26 941 € 46 842 € 38 350 € 42 460 € 57 340 € 42 408 € 72 243 € 47 948 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
127 664€ 62 079€ 7 070€ 45 518€ 26 924€ 41 925€ 69 766€ 74 761€ 61 454€ 52 596€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-10 843€ 1 342€ 19 871€ 1 324€ 11 426€ 535€ -12 426€ -32 353€ 10 789€ -4 648€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
406 559 € 104 100 € 90 365 € 150 105 € 116 745 € 18 899 € 151 948 € 95 972 € 114 820 € 135 193 €