Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KODEM, družstvo [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
114 718 € 127 748 € 125 400 € 110 789 € 106 302 € 109 698 € 92 962 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
35 914€ 47 373€ 48 366€ 41 596€ 53 195€ 44 667€ 38 170€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
63 746€ 74 410€ 65 767€ 62 886€ 50 573€ 62 131€ 50 507€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-181€ -100€ -1 603€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
10 859€ 5 965€ 11 267€ 6 307€ 2 504€ 3 000€ 5 797€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 199€ 211€ 91€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
126 029 € 125 877 € 132 383 € 130 251 € 108 163 € 126 721 € 112 522 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 941€ 22 228€ 22 566€ 19 188€ 24 595€ 28 866€ 22 308€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
22 367€ 33 978€ 32 448€ 38 248€ 26 010€ 33 554€ 25 869€
11
C.
Služby
21 906€ 13 797€ 14 855€ 12 574€ 10 498€ 10 921€ 14 176€
12
D.
Osobné náklady
61 540€ 50 931€ 62 320€ 60 067€ 45 808€ 43 691€ 36 611€
13
E.
Dane a poplatky
191€ 316€ 184€ 173€ 225€ 901€ 227€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 381€ 8 508€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 627€ 1 027€ 1 188€ 4 767€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
84€ 10€ 1€ 1 219€ 56€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-11 311 € 1 871 € -6 983 € -19 462 € -1 861 € -17 023 € -19 560 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
35 446 € 51 780 € 44 264 € 34 472 € 42 484 € 33 357 € 24 721 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
457 € 403 € 410 € 338 € 338 € 394 € 630 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
41€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
416€ 403€ 410€ 338€ 338€ 394€ 630€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-457 € -403 € -410 € -338 € -338 € -394 € -630 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-11 768 € 1 468 € -7 393 € -19 800 € -2 199 € -17 417 € -20 190 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-11 768 € 1 468 € -8 353 € -20 760 € -3 159 € -18 377 € -20 190 €