Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
83 462 127€ 92 289 635€ 74 329 575€ 112 183 417€ 126 066 045€ 125 387 645€ 118 508 940€ 116 332 953€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
83 479 344 € 92 426 569 € 74 332 522 € 113 200 984 € 126 066 284 € 125 387 645 € 118 508 940 € 116 332 953 € 113 760 567 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
72 351 080€ 76 889 309€ 74 329 575€ 111 020 291€ 122 699 970€ 121 960 687€ 114 674 916€ 111 018 951€ 110 568 530€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 111 047€ 15 400 326€ 1 163 126€ 2 310 565€ 2 512 844€ 2 590 010€ 3 088 170€ 2 875 969€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
17 217€ 239€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
136 934€ 2 947€ 1 017 567€ 1 055 510€ 914 114€ 1 244 014€ 2 225 832€ 316 068€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
82 130 605 € 90 177 917 € 72 682 991 € 110 171 140 € 124 153 810 € 124 251 387 € 117 549 098 € 115 251 111 € 112 124 542 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
64 744 208€ 69 255 222€ 70 097 290€ 108 772 597€ 119 611 910€ 120 867 933€ 114 368 946€ 110 156 538€ 107 437 699€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
631 444€ 896 056€ 7 857€ 8 870€ 7 582€ 8 826€ 9 768€ 9 656€ 8 648€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-2 148 108€ 1 307 139€ 543 708€ -1 541 263€ 2 224 289€ 1 252 103€ 1 330 820€ 746 705€ 2 630 865€
14
D.
Služby
7 046 200€ 9 745 150€ 917 768€ 1 706 576€ 1 885 711€ 1 737 545€ 1 366 934€ 1 552 307€ 1 507 080€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 508 785 € 6 611 953 € 278 433 € 261 372 € 254 365 € 240 505 € 246 849 € 227 178 € 223 873 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 891 269€ 4 848 411€ 207 527€ 191 399€ 176 399€ 177 054€ 189 246€ 159 020€ 165 668€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 573 834€ 1 621 427€ 65 784€ 65 982€ 72 407€ 58 123€ 53 859€ 64 342€ 54 531€
19
E.4.
Sociálne náklady
43 682€ 142 115€ 5 122€ 3 991€ 5 559€ 5 328€ 3 744€ 3 816€ 3 674€
20
F.
Dane a poplatky
590 947€ 5 891€ 515 019€ 225 146€ 1 579€ 1 642€ 1 675€ 247€ 866€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
434 630€ 828 081€ 308€ 1 232€ 1 236€ 928€ 1 168€ 1 276€ 1 585€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
434 630€ 828 081€ 308€ 1 232€ 1 236€ 928€ 1 168€ 1 276€ 1 585€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
436 451€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-63 909€ 383 497€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 949 957€ 1 144 928€ 322 608€ 736 610€ 167 138€ 141 905€ 222 938€ 2 557 204€ 313 926€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 348 739 € 2 248 652 € 1 649 531 € 3 029 844 € 1 912 474 € 1 136 258 € 959 842 € 1 081 842 € 1 636 025 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
13 188 383 € 11 086 068 € 2 762 952 € 3 236 637 € 1 281 043 € 607 124 € 188 458 € 1 641 915 € 1 860 207 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
14 638 864 € 4 958 € 0 € 1 € 61 € 276 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
276 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
276€
42
XII.
Kurzové zisky
2 216€ 4 958€ 1€ 61€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
14 636 648€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
40 032 € 40 463 € 26 575 € 28 860 € 30 108 € 25 090 € 48 004 € 116 325 € 111 554 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
12 372 € 10 546 € 3 475 € 5 226 € 3 545 € 148 € 22 313 € 85 804 € 83 233 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3€ 3€ 3 475€ 5 226€ 3 545€ 148€ 22 313€ 85 804€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
12 369€ 10 543€ 83 233€
52
O.
Kurzové straty
19 128€ 29 917€ 1€ 1€ 61€ 18€ 150€ 35€ 18€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 532€ 23 099€ 23 633€ 26 502€ 24 924€ 25 541€ 30 486€ 28 303€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
14 598 832 € -35 505 € -26 575 € -28 860 € -30 108 € -25 089 € -48 004 € -116 264 € -111 278 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
15 947 571 € 2 213 147 € 1 622 956 € 3 000 984 € 1 882 366 € 1 111 169 € 911 838 € 965 578 € 1 524 747 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 641 960 € 722 456 € 365 275 € 721 059 € 433 130 € 411 603 € 205 158 € 823 643 € -351 652 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
212 602€ 1 338 682€ 418 121€ 292 999€ 838 441€ 408 022€ 415 862€ 384 778€ 516 315€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
3 429 358€ -616 226€ -52 846€ 428 060€ -405 311€ 3 581€ -210 704€ 438 865€ -867 967€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
12 305 611 € 1 490 691 € 1 257 681 € 2 279 925 € 1 449 236 € 699 566 € 706 680 € 141 935 € 1 876 399 €