Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 392 330 358€ 1 268 101 492€ 979 206 827€ 683 703 190€ 540 726 618€ 479 337 921€ 451 110 765€ 431 456 135€ 423 911 848€ 398 292 689€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 390 559 096 € 1 268 001 815 € 979 204 780 € 683 702 803 € 540 726 182 € 479 337 515 € 451 105 856 € 431 443 007 € 423 873 871 € 398 223 532 € 371 109 463 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 389 976 643€ 1 266 757 587€ 978 375 522€ 683 449 838€ 539 815 518€ 474 570 039€ 449 887 332€ 431 180 059€ 423 687 349€ 398 101 218€ 371 047 028€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 957€ 942€ 764€ 36 639€ 17 908€ 2 391€ 2 217€ 29 800€ 284€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
578 496€ 1 243 286€ 828 494€ 216 326€ 910 664€ 4 749 568€ 1 216 133€ 262 948€ 184 305€ 92 514€ 62 151€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 360 796 447 € 1 237 059 100 € 954 738 771 € 670 912 148 € 530 668 584 € 468 587 250 € 438 778 252 € 417 968 332 € 413 926 366 € 385 729 039 € 360 434 466 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 138 902€ 1 966 714€ 1 737 853€ 1 646 637€ 2 394 051€ 4 512 996€ 2 683 656€ 1 824 670€ 1 312 246€ 1 587 004€ 1 182 254€
13
C.
Opravné položky k zásobám
548 428€ 461 014€ 397 755€ 582 178€ 427 512€ 216 092€ 178 004€ 334 813€ 229 246€ 279 281€ 200 238€
14
D.
Služby
84 616 977€ 80 507 677€ 72 739 938€ 64 204 537€ 66 598 910€ 61 145 782€ 53 636 068€ 47 949 279€ 48 147 619€ 47 175 333€ 42 497 862€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 722 754 € 7 926 376 € 7 979 464 € 7 649 984 € 6 898 252 € 6 362 457 € 5 551 562 € 4 204 164 € 3 923 259 € 3 691 120 € 3 843 713 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 925 673€ 4 983 902€ 5 136 515€ 5 036 246€ 4 494 222€ 4 142 310€ 3 728 549€ 2 776 686€ 2 581 143€ 2 433 751€ 2 583 238€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
222 596€ 194 131€ 213 790€ 200 553€ 230 527€ 222 910€ 176 355€ 116 556€ 112 957€ 123 435€ 123 165€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 329 122€ 2 503 368€ 2 406 606€ 2 136 280€ 1 988 116€ 1 831 835€ 1 496 517€ 1 182 464€ 1 104 564€ 1 027 926€ 1 026 897€
19
E.4.
Sociálne náklady
245 363€ 244 975€ 222 553€ 276 905€ 185 387€ 165 402€ 150 141€ 128 458€ 124 595€ 106 008€ 110 413€
20
F.
Dane a poplatky
65 889 584€ 61 290 411€ 53 157 593€ 47 764 121€ 47 350 320€ 44 219 622€ 40 555 937€ 38 637 455€ 35 837 499€ 35 600 790€ 34 562 882€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
382 165€ 537 610€ 571 039€ 827 340€ 775 590€ 461 619€ 1 001 481€ 794 863€ 586 267€ 641 865€ 727 214€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
382 165€ 537 610€ 583 314€ 677 331€ 728 763€ 793 558€ 1 001 481€ 794 863€ 586 267€ 641 865€ 727 214€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-12 275€ 150 009€ 46 827€ -331 939€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 728€ 379€ 1 581€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
114 590€ 109 387€ 357 881€ 384 856€ 208 003€ 190 280€ 149 902€ 181 895€ 159 293€ 20 650€ 163 686€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 198 381 319€ 1 084 259 911€ 817 797 248€ 547 852 116€ 406 015 946€ 351 478 402€ 335 021 642€ 324 041 193€ 323 730 937€ 296 731 415€ 277 256 617€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
29 762 649 € 30 942 715 € 24 466 009 € 12 790 655 € 10 057 598 € 10 750 265 € 12 327 604 € 13 474 675 € 9 947 505 € 12 494 493 € 10 674 997 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 301 672 336 € 1 183 822 182 € 903 499 976 € 617 016 486 € 470 395 045 € 408 695 169 € 393 389 604 € 381 071 297 € 373 998 238 € 349 059 600 € 327 166 674 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 771 313 € 99 678 € 2 047 € 404 € 438 € 408 € 4 911 € 13 366 € 38 518 € 69 226 € 139 389 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 771 262 € 99 677 € 2 041 € 387 € 436 € 406 € 4 909 € 13 128 € 37 977 € 69 157 € 137 196 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 771 262€ 99 677€ 2 041€ 387€ 436€ 406€ 4 909€ 13 128€ 37 977€ 69 157€ 137 196€
42
XII.
Kurzové zisky
51€ 1€ 6€ 17€ 2€ 2€ 2€ 238€ 541€ 69€ 2 193€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
469 439 € 482 046 € 418 554 € 463 425 € 536 162 € 388 725 € 414 013 € 380 007 € 350 704 € 291 868 € 244 830 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 268 € 5 579 € 4 720 € 3 097 € 3 749 € 2 651 € 6 € 80 € 82 € -220 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 268€ 5 579€ 4 720€ 3 097€ 3 749€ 2 651€ 6€ 80€ 82€ -220€
52
O.
Kurzové straty
1 423€ 4 040€ 1 480€ 690€ 779€ 706€ 1 490€ 1 092€ 1 527€ 415€ 4 361€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
463 748€ 472 427€ 412 354€ 459 638€ 531 634€ 385 368€ 412 523€ 378 909€ 349 097€ 291 371€ 240 689€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 301 874 € -382 368 € -416 507 € -463 021 € -535 724 € -388 317 € -409 102 € -366 641 € -312 186 € -222 642 € -105 441 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
31 064 523 € 30 560 347 € 24 049 502 € 12 327 634 € 9 521 874 € 10 361 948 € 11 918 502 € 13 108 034 € 9 635 319 € 12 271 851 € 10 569 556 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 494 791 € 6 507 761 € 5 171 192 € 2 695 374 € 2 069 152 € 2 262 053 € 2 600 287 € 3 310 077 € 2 335 491 € 2 778 110 € 2 703 918 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6 273 688€ 7 078 433€ 4 105 053€ 3 854 117€ 2 153 320€ 3 404 319€ 2 647 699€ 3 349 810€ 2 482 143€ 2 309 502€ 2 395 858€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
221 103€ -570 672€ 1 066 139€ -1 158 743€ -84 168€ -1 142 266€ -47 412€ -39 733€ -146 652€ 468 608€ 308 060€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
24 569 732 € 24 052 586 € 18 878 310 € 9 632 260 € 7 452 722 € 8 099 895 € 9 318 215 € 9 797 957 € 7 299 828 € 9 493 741 € 7 865 638 €