Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
99 671 135 € 82 148 417 € 74 785 954 € 64 008 382 € 1 601 840 € 1 168 406 € 1 431 544 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
195 667 € 230 153 € 313 390 € 361 617 € 298 958 € 10 011 € 38 387 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
110 047 € 192 867 € 275 686 € 358 505 € 294 096 €
005
A.I.2
Software
110 047 € 192 867 € 275 686 € 358 505 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
294 096 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
85 620 € 37 286 € 37 704 € 3 112 € 4 862 € 10 011 € 38 387 €
013
A.II.2
Stavby
4 941 € 5 558 € 3 944 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 737 € 31 728 € 33 760 € 3 112 € 4 862 € 10 011 € 38 387 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
38 942 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
98 959 556 € 81 721 801 € 73 944 065 € 63 585 928 € 1 299 036 € 1 152 692 € 1 386 614 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
28 135 944 € 27 464 373 € 21 429 367 € 16 555 059 €
036
B.I.5
Tovar
28 135 944 € 27 464 373 € 21 429 367 € 16 555 059 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 063 804 € 3 161 699 € 1 991 572 € 1 140 605 € 917 389 € 525 847 € 850 012 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 816 € 664 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
911 573 € 525 183 € 850 012 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 063 804 € 3 161 699 € 1 991 572 € 1 140 605 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
68 434 721 € 48 411 960 € 47 676 365 € 44 612 763 € 381 069 € 626 513 € 461 581 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
61 918 102 € 44 516 795 € 42 079 661 € 42 014 953 € 235 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
369 457 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
594 400 € 458 762 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
11 377 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 079 119 € 3 521 827 € 5 387 712 € 2 524 391 € 32 113 € 2 819 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
437 500 € 373 338 € 208 992 € 73 419 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
325 087 € 2 683 769 € 2 846 761 € 1 277 501 € 578 € 332 € 75 021 €
056
B.IV.1
Peniaze
28 627 € 15 630 € 13 800 € 1 190 € 578 € 332 € 80 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
296 460 € 2 668 139 € 2 832 961 € 1 276 311 € 74 941 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
515 912 € 196 463 € 528 499 € 60 837 € 3 846 € 5 703 € 6 543 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 703 € 6 543 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 120 € 6 073 € 4 397 € 2 473 € 3 846 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
502 792 € 190 390 € 524 102 € 58 364 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
99 671 135 € 82 148 417 € 74 785 954 € 64 008 382 € 1 601 840 € 1 168 406 € 1 431 544 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 849 257 € 5 393 994 € 991 809 € 1 200 612 € 1 226 486 € 1 135 798 € 1 364 470 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
440 982 € 440 982 € 440 982 € 440 982 € 440 981 € 440 981 € 440 981 €
069
A.I.1
Základné imanie
440 982 € 440 982 € 440 982 € 440 982 € 440 981 € 440 981 € 440 981 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
6 275 € 6 275 € 6 275 € 6 275 € 6 275 € 6 275 € 6 275 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
6 275 € 6 275 € 6 275 € 6 275 € 6 275 € 6 275 € 6 275 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
500 454 € 532 359 € 709 257 € 741 147 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
741 147 € 741 147 € 741 147 € 741 147 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-240 693 € -208 788 € -31 890 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
4 857 448 € 4 370 280 € -208 803 € -31 890 € 735 132 € 644 444 € 873 116 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
93 678 687 € 76 727 696 € 73 499 447 € 62 807 770 € 375 354 € 32 608 € 67 074 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
8 975 399 € 14 068 934 € 8 523 643 € 8 325 649 € 34 342 € 23 502 € 28 461 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
14 324 € 10 263 € 7 304 € 3 541 022 € 34 342 € 23 502 € 28 461 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
528 685 € 843 705 € 971 130 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
8 432 390 € 13 214 966 € 7 545 209 € 4 784 627 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
98 € 1 532 € 2 230 € 2 123 € 176 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
98 € 1 532 € 2 230 € 2 123 € 176 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
84 703 288 € 62 658 664 € 64 974 272 € 54 479 891 € 341 012 € 6 983 € 38 437 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
41 239 309 € 38 298 054 € 28 158 474 € 16 702 445 € 309 872 € 5 918 € 6 394 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
43 460 552 € 22 899 086 € 36 541 911 € 36 859 635 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 143 € 1 914 € 2 145 € 764 € 1 744 € 1 065 € 1 483 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
284 € 304 € 140 € 140 € 2 166 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 459 306 € 271 602 € 916 907 € 27 230 € 30 560 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
143 191 € 26 727 € 294 698 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
143 191 € 26 727 € 294 698 €