Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
237 287 451€ 210 298 370€ 187 383 315€ 151 257 663€ 91 671 684€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
244 762 085 € 215 541 896 € 191 149 113 € 154 887 015 € 101 940 263 € 1 401 428 € 1 311 452 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
237 287 451€ 210 298 370€ 187 383 315€ 151 257 663€ 91 671 684€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 397 011€ 1 296 525€
07
V.
Aktivácia
8 682 040€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
48 907€ 6 189€ 18 239€ 4 417€ 10 490€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 425 727€ 5 237 337€ 3 765 798€ 3 611 113€ 1 586 539€ 4 437€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
233 687 517 € 209 176 242 € 185 147 641 € 154 406 894 € 101 620 261 € 440 932 € 458 681 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
200 628 439€ 183 023 513€ 154 479 832€ 127 555 492€ 88 750 684€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 129 865€ 2 537 695€ 2 387 376€ 2 422 756€ 782 775€ 19 130€ 21 191€
13
C.
Opravné položky k zásobám
336 999€ -191 005€ -9 097€ 56 440€ 397 204€
14
D.
Služby
27 369 270€ 22 263 065€ 26 657 272€ 21 511 882€ 10 644 918€ 92 852€ 95 505€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
545 881 € 548 643 € 523 655 € 397 563 € 326 149 € 319 308 € 312 239 €
16
E.1.
Mzdové náklady
396 821€ 401 012€ 380 134€ 289 166€ 236 665€ 227 928€ 228 079€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
142 554€ 141 468€ 137 723€ 104 772€ 86 164€ 86 031€ 78 478€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 506€ 6 163€ 5 798€ 3 625€ 3 320€ 5 349€ 5 682€
20
F.
Dane a poplatky
428€ 405€ 760€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
117 813€ 96 513€ 93 060€ 92 298€ 61 676€ 9 185€ 18 789€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
117 813€ 96 513€ 93 060€ 92 298€ 61 676€ 9 185€ 18 789€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
44 320€ 5 926€ 9 587€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 820€ 28 214€ 30 668€ 60 497€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 512 110€ 863 678€ 984 875€ 2 309 538€ 656 855€ 52€ 610€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
11 074 568 € 6 365 654 € 6 001 472 € 480 121 € 320 002 € 960 496 € 852 771 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
5 822 878 € 2 665 102 € 3 867 932 € -288 907 € -221 857 € 1 285 029 € 1 179 829 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
56 638 € 199 405 € 313 106 € 798 589 € 682 341 € 146 € 0 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
144 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
144€
42
XII.
Kurzové zisky
56 638€ 199 405€ 313 106€ 798 589€ 682 341€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
317 887 € 188 069 € 577 560 € 1 121 182 € 1 032 898 € 5 585 € 6 688 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
45 899 € 45 342 € 40 331 € 44 216 € 22 239 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
45 899€ 45 342€ 40 331€ 44 216€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
22 239€
52
O.
Kurzové straty
252 618€ 123 308€ 514 998€ 1 049 487€ 991 533€ 12€ 45€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 370€ 19 419€ 22 231€ 27 479€ 19 126€ 5 573€ 6 643€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-261 249 € 11 336 € -264 454 € -322 593 € -350 557 € -5 439 € -6 688 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
10 813 319 € 6 376 990 € 5 737 018 € 157 528 € -30 555 € 955 057 € 846 083 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 502 662 € 1 519 542 € 1 366 738 € 366 331 € 1 335 € 219 925 € 201 639 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 883 989€ 421 647€ 2 536 864€ 1 217 298€ 1 135 925€ 219 925€ 201 639€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-381 327€ 1 097 895€ -1 170 126€ -850 967€ -1 134 590€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
8 310 657 € 4 857 448 € 4 370 280 € -208 803 € -31 890 € 735 132 € 644 444 €