Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
370 522 117 € 367 754 937 € 366 360 932 € 356 014 996 € 345 464 583 € 352 709 391 € 355 825 453 € 352 806 859 € 352 563 796 € 365 658 055 € 355 443 577 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
332 084 633 € 334 095 015 € 324 184 977 € 310 734 752 € 311 327 138 € 325 620 234 € 324 094 596 € 308 049 601 € 298 250 236 € 293 285 980 € 272 175 810 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
12 286 941 € 13 352 572 € 12 394 551 € 10 354 592 € 10 024 991 € 11 388 890 € 12 005 714 € 11 004 083 € 7 817 128 € 7 216 109 € 6 968 099 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
11 251 151€ 9 288 818€ 6 515 919€ 6 466 919€ 7 931 043€ 8 588 997€ 6 258 070€ 2 740 197€ 1 661 963€ 1 700 730€ 3 226 590€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
58 388€ 59 922€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
117 026€ 297 361€ 477 696€ 658 031€ 838 366€ 1 018 701€ 1 199 036€ 900 374€ 73 086€ 152 819€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
860 376€ 3 706 471€ 5 400 936€ 3 229 642€ 1 255 582€ 1 781 192€ 4 542 506€ 5 755 628€ 5 921 885€ 5 222 836€ 3 386 585€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 6 102€ 1 607 884€ 233 280€ 219 457€ 202 105€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
251 061 559 € 251 631 490 € 241 454 069 € 227 917 843 € 227 850 428 € 233 641 283 € 231 309 475 € 216 652 728 € 278 520 022 € 275 024 507 € 255 783 694 €
012
A.II.1
Pozemky
3 930 094€ 3 930 094€ 3 929 426€ 3 876 426€ 3 421 846€ 3 415 272€ 3 806 598€ 3 839 918€ 3 799 208€ 4 124 712€ 4 124 712€
013
A.II.2
Stavby
179 365 793€ 182 921 059€ 175 517 987€ 178 066 859€ 183 396 315€ 187 440 659€ 172 632 012€ 174 569 659€ 208 838 357€ 206 514 122€ 184 737 301€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
33 822 438€ 32 520 591€ 27 953 354€ 25 687 620€ 30 334 350€ 28 932 431€ 22 117 982€ 17 020 154€ 18 853 001€ 18 560 902€ 18 715 127€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
613 302€ 636 295€ 659 288€ 682 281€ 705 274€ 192 383€ 200 567€ 208 751€ 210 233€ 234 707€ 256 633€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
33 329 932€ 30 577 319€ 33 214 254€ 19 095 124€ 8 416 447€ 12 275 367€ 29 402 609€ 18 193 360€ 46 057 536€ 42 481 195€ 41 322 325€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 046 132€ 179 760€ 509 533€ 1 576 196€ 1 385 171€ 3 149 707€ 2 820 886€ 761 687€ 3 108 869€ 6 627 596€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
68 736 133 € 69 110 953 € 70 336 357 € 72 462 317 € 73 451 719 € 80 590 061 € 80 779 407 € 80 392 790 € 11 913 086 € 11 045 364 € 9 424 017 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
68 211 000€ 68 211 000€ 68 211 000€ 68 210 999€ 72 040 184€ 75 352 655€ 76 109 155€ 76 109 155€ 4 716 155€ 4 716 155€ 4 716 155€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
525 133€ 899 953€ 769 374€ 1 159 871€ 1 411 535€ 1 411 535€ 1 411 535€ 1 844 243€ 697 389€ 697 389€ 796 736€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 1 295 654€ 1 265 351€ 643 630€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
3 091 447€ 3 825 871€ 3 258 717€ 2 439 392€ 2 021 888€ 4 366 469€ 3 267 496€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
1 355 983€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 3 182 000€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
35 886 105 € 25 511 291 € 40 408 243 € 43 653 464 € 32 333 777 € 25 429 169 € 30 303 270 € 43 149 797 € 52 833 121 € 70 599 002 € 81 431 161 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
954 673 € 977 911 € 1 076 162 € 1 167 253 € 1 296 530 € 1 407 254 € 1 864 174 € 2 075 779 € 2 059 988 € 2 103 088 € 1 970 738 €
032
B.I.1
Materiál
952 182€ 975 003€ 1 070 084€ 1 162 503€ 1 293 234€ 1 400 541€ 1 864 174€ 2 075 779€ 2 059 988€ 2 103 088€ 1 970 738€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
2 491€ 2 908€ 6 078€ 4 750€ 3 296€ 6 713€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
7 875 361 € 8 164 849 € 7 378 563 € 4 916 483 € 10 052 907 € 3 969 180 € 6 660 904 € 21 245 077 € 9 955 161 € 7 190 055 € 9 969 785 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 044 676€ 7 340 849€ 6 427 762€ 3 874 802€ 4 468 185€ 1 910 278€ 3 277 024€ 3 352 136€ 7 397 783€ 4 150 967€ 7 259 512€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 773 412€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
135 898€ 674 813€ 902 522€ 675 985€ 780 842€ 2 015 987€ 3 307 455€ 4 139 828€ 2 470 636€ 2 972 632€ 2 453 477€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 694 787€ 149 187€ 48 279€ 365 696€ 30 468€ 42 915€ 76 425€ 13 753 113€ 86 742€ 66 456€ 256 796€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
27 056 071 € 16 368 531 € 31 953 518 € 37 569 728 € 20 984 340 € 20 052 735 € 21 778 192 € 19 828 941 € 40 817 972 € 61 305 859 € 69 490 638 €
056
B.IV.1
Peniaze
26 686€ 23 519€ 30 129€ 27 114€ 33 909€ 46 762€ 28 787€ 17 347€ 24 730€ 18 984€ 31 853€
057
B.IV.2
Účty v bankách
27 029 385€ 16 345 012€ 31 923 389€ 37 542 614€ 20 950 431€ 20 005 973€ 21 749 405€ 19 811 594€ 40 793 242€ 61 136 048€ 69 312 755€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 150 827€ 146 030€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
2 551 379 € 8 148 631 € 1 767 712 € 1 626 780 € 1 803 668 € 1 659 988 € 1 427 587 € 1 607 461 € 1 480 439 € 1 773 073 € 1 836 606 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
367 444€ 289 776€ 270 624€ 281 558€ 291 088€ 301 557€ 315 083€ 324 295€ 336 894€ 325 417€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 234 016€ 1 412 287€ 1 491 968€ 1 345 208€ 1 512 572€ 1 358 429€ 1 111 480€ 1 281 837€ 1 102 874€ 860 574€ 1 742 831€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
949 919€ 6 446 568€ 5 120€ 14€ 8€ 2€ 1 024€ 1 329€ 40 671€ 587 082€ 93 775€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
370 522 117 € 367 754 937 € 366 360 932 € 356 014 996 € 345 464 583 € 352 709 391 € 355 825 453 € 352 806 859 € 352 563 796 € 365 658 055 € 355 443 577 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
332 367 613 € 325 606 360 € 322 044 087 € 318 240 540 € 314 845 858 € 317 512 575 € 317 725 020 € 318 600 489 € 318 709 044 € 325 651 998 € 327 766 777 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
252 871 892 € 252 871 892 € 245 867 958 € 231 860 090 € 231 860 090 € 130 850 748 € 130 850 748 € 130 850 748 € 100 843 372 € 100 843 372 € 100 843 372 €
069
A.I.1
Základné imanie
252 871 892€ 252 871 892€ 245 867 958€ 231 860 090€ 231 860 090€ 130 850 748€ 130 850 748€ 130 850 748€ 100 843 372€ 100 843 372€ 100 843 372€
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
9 985 055 € 9 985 055 € 9 985 055 € 9 985 055 € 9 985 055 € 9 985 055 € 9 985 055 € 10 606 776 € 10 529 857 € 10 659 554 € 10 037 833 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€ 10 071 621€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
621 721€ 544 802€ 674 499€ 52 778€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-86 566€ -86 566€ -86 566€ -86 566€ -86 566€ -86 566€ -86 566€ -86 566€ -86 566€ -86 566€ -86 566€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
53 227 405 € 53 227 405 € 51 853 378 € 49 157 732 € 49 218 621 € 150 372 187 € 150 532 394 € 150 555 930 € 144 601 733 € 145 198 619 € 136 499 794 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
50 574 379€ 50 574 379€ 49 173 592€ 46 400 201€ 46 400 201€ 26 170 150€ 26 170 150€ 26 170 150€ 20 168 674€ 20 168 674€ 12 613 689€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
2 653 026€ 2 653 026€ 2 679 786€ 2 757 531€ 2 818 420€ 124 202 037€ 124 362 244€ 124 385 780€ 124 433 059€ 125 029 945€ 123 886 105€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
9 317 319 € 4 744 588 € 10 286 374 € 23 625 852 € 19 174 442 € 19 174 442 € 19 398 678 € 17 557 669 € 58 901 027 € 60 496 950 € 67 723 208 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 317 319€ 4 744 588€ 10 286 374€ 23 625 852€ 19 174 442€ 19 174 442€ 19 398 678€ 17 557 669€ 58 901 027€ 60 496 950€ 67 723 208€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
6 965 942 € 4 777 420 € 4 051 322 € 3 611 811 € 4 607 650 € 7 130 143 € 6 958 145 € 9 029 366 € 3 833 055 € 8 453 503 € 12 662 570 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
35 393 521 € 39 674 766 € 41 340 818 € 34 178 360 € 26 563 079 € 30 736 982 € 35 661 959 € 31 280 247 € 30 970 758 € 38 834 961 € 26 206 174 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 181 020 € 1 598 810 € 1 577 728 € 1 060 798 € 872 832 € 1 166 046 € 1 651 881 € 1 408 925 € 876 574 € 4 315 191 € 3 847 904 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
381 795€ 518 032€ 391 404€ 389 376€ 312 637€ 416 416€ 1 004 114€ 573 025€ 636 141€ 1 244 481€ 1 500 647€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
264 500€ 264 500€ 152 433€ 152 433€ 152 433€ 152 433€ 152 433€ 152 433€ 152 433€ 401 666€ 2 317 507€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
534 725€ 816 278€ 1 033 891€ 518 989€ 407 762€ 597 197€ 495 334€ 683 467€ 88 000€ 2 669 044€ 29 750€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
22 561 554 € 22 506 603 € 21 281 991 € 19 695 779 € 18 043 141 € 17 047 464 € 16 233 386 € 13 085 251 € 16 566 678 € 14 019 498 € 12 009 808 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 1 319 822€ 2 535 642€ 2 698 684€ 2 650 236€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
310 765€ 296 386€ 234 124€ 217 936€ 249 533€ 246 143€ 235 579€ 193 328€ 145 796€ 29 888€ 85 979€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 265 788€ 2 638 552€ 2 284 208€ 1 368 661€ 978 392€ 736 504€ 1 982 941€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
19 985 001€ 19 571 665€ 18 763 659€ 18 109 182€ 16 815 216€ 16 064 817€ 14 014 866€ 11 572 101€ 13 885 240€ 11 290 926€ 9 273 593€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
11 650 947 € 15 569 353 € 18 481 099 € 13 421 783 € 7 647 106 € 12 523 472 € 17 776 692 € 16 786 071 € 13 527 506 € 20 500 272 € 10 348 462 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 796 578€ 14 629 434€ 17 432 177€ 11 955 638€ 6 291 072€ 11 209 997€ 16 861 602€ 15 939 963€ 12 782 430€ 10 770 791€ 8 440 828€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
548 134€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
296 721€ 110 055€ 8 502 891€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
645 683€ 478 054€ 389 200€ 503 622€ 422 093€ 490 018€ 340 364€ 273 990€ 343 566€ 688 008€ 382 790€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
436 665€ 306 630€ 266 934€ 301 848€ 243 907€ 243 067€ 201 170€ 177 515€ 169 934€ 355 998€ 194 978€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
443 271€ 146 571€ 276 128€ 456 737€ 721 459€ 482 168€ 68 575€ 63 434€ 57 642€ 135 669€ 58 125€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
328 750€ 8 664€ 116 660€ 203 938€ -31 425€ 98 222€ 304 981€ 34 448€ 63 879€ 46 915€ 723 607€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
2 760 983 € 2 473 811 € 2 976 027 € 3 596 096 € 4 055 646 € 4 459 834 € 2 438 474 € 2 926 123 € 2 883 994 € 1 171 096 € 1 470 626 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123€ 123€ 123€ 123€ 123€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 439 845€ 2 220 802€ 2 434 569€ 3 000 824€ 3 473 791€ 3 853 093€ 1 925 225€ 2 412 874€ 2 376 491€ 871 566€ 1 470 503€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
321 138€ 253 009€ 541 458€ 595 272€ 581 855€ 606 741€ 513 126€ 513 126€ 507 380€ 299 407€