Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HTC INVESTMENTS a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
565 340€ 641 070€ 720 518€ 825 589€ 836 967€ 1 146 411€ 1 147 472€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 542 186 € 967 392 € 720 518 € 842 210 € 1 637 506 € 1 153 693 € 4 916 094 € 1 291 111 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
172 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
393 340€ 641 070€ 720 518€ 825 589€ 836 967€ 1 146 411€ 1 147 472€ 1 290 554€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
901 819€ 7 000€ 5 709€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
75 027€ 326 322€ 16 621€ 800 539€ 282€ 3 762 913€ 557€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 909 642 € 3 033 317 € 1 114 766 € 2 069 285 € 1 697 833 € 362 227 € 4 909 066 € 494 075 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 173 180€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 583€ 2 132€ 4 105€ 1 534€ 4 495€ 10 751€ 2 986€ 13 568€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-821 226€ 821 226€
14
D.
Služby
340 699€ 242 193€ 314 343€ 372 678€ 363 841€ 251 795€ 172 428€ 209 918€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
265 123 € 238 402 € 176 419 € 156 330 € 159 437 € 168 196 € 169 039 € 183 685 €
16
E.1.
Mzdové náklady
192 772€ 179 123€ 130 718€ 115 001€ 121 922€ 128 370€ 128 135€ 136 685€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
66 907€ 52 109€ 42 065€ 39 796€ 35 686€ 37 453€ 37 106€ 42 649€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 444€ 7 170€ 3 636€ 1 533€ 1 829€ 2 373€ 3 798€ 4 351€
20
F.
Dane a poplatky
1 817€ 913€ 719€ 435€ 268€ 572€ 902€ 1 152€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
521 034€ 570 042€ 559 161€ 1 026 893€ 554 602€ 552 480€ 550 908€ 542 509€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
521 034€ 569 705€ 582 233€ 580 601€ 554 602€ 552 480€ 550 908€ 542 509€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
337€ -23 072€ 446 292€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
811 636€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-15 735€ 29 684€ 511 276€ -194 000€ -622 168€ -147 983€ -472 983€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
609 796€ 1 174 144€ 30 335€ 139€ 809 190€ 601€ 4 160 786€ 16 226€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 367 456 € -2 065 925 € -394 248 € -1 227 075 € -60 327 € 791 466 € 7 028 € 797 036 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-134 896 € -424 481 € 402 070 € 451 377 € 468 631 € 883 865 € 972 058 € 1 067 068 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 029 183 € 17 029 302 € 3 769 754 € 4 179 923 € 4 892 572 € 4 422 192 € 5 220 711 € 4 409 364 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
19 600 000€ 578 864€ 1 761€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 959 693 € 16 284 057 € 3 595 348 € 1 609 675 € 4 359 266 € 3 159 567 € 4 282 603 € 3 956 544 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
1 959 693€ 16 284 057€ 3 595 348€ 1 609 675€ 4 282 603€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
4 359 266€ 3 159 567€ 3 956 544€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
283 018 € 104 391 € 152 293 € 247 711 € 246 336 € 226 132 € 233 148 € 396 899 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
282 720€ 103 945€ 152 085€ 247 511€ 232 373€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
298€ 446€ 208€ 200€ 246 336€ 226 132€ 775€ 396 899€
42
XII.
Kurzové zisky
186 472€ 640 854€ 22 113€ 2 322 537€ 9 406€ 1 036 493€ 126 096€ 54 160€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
277 564€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
20 436 545 € 145 840 € 2 516 741 € 1 780 096 € 4 062 € 10 740 € 1 122 173 € 3 766 238 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
18 765 898€ 486 494€ 1 759€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
18 300€ 2 196 690€ 1 771 051€ 199 164€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
70 474 € 91 304 € 2 689 € 2 733 € 2 350 € 1 419 € 1 588 € 17 283 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
70 474€ 91 304€ 2 689€ 2 733€ 1 588€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 350€ 1 419€ 17 283€
52
O.
Kurzové straty
1 592 649€ 35 386€ 316 171€ 5 347€ 664€ 8 277€ 433 706€ 3 745 039€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 524€ 850€ 1 191€ 965€ 1 048€ 1 044€ 1 221€ 2 157€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 592 638 € 16 883 462 € 1 253 013 € 2 399 827 € 4 888 510 € 4 411 452 € 4 098 538 € 643 126 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
225 182 € 14 817 537 € 858 765 € 1 172 752 € 4 828 183 € 5 202 918 € 4 105 566 € 1 440 162 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
204 € -241 446 € 461 812 € -72 408 € 222 288 € 454 701 € -65 248 € -531 754 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
204€ 35 880€ 346 859€ 3 132€ 160 101€ -265 772€ 116€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-277 326€ 461 812€ -419 267€ 219 156€ 294 600€ 200 524€ -531 870€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
224 978 € 15 058 983 € 396 953 € 1 245 160 € 4 605 895 € 4 748 217 € 4 170 814 € 1 971 916 €