Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Procter & Gamble, spol. s r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Procter & Gamble, spol. s r.o.

 • Názov Procter & Gamble, spol. s r.o.
 • IČO 31342451
 • DIČ 2020325109
 • IČ DPH SK2020325109 podľa §4
 • Sídlo Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • Dátum vzniku 18. februára 1993, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4359/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 048 928 € / splatené 1 048 928 €
  Podľa účtovnej závierky: 1 048 928 €
 • Historické sídlo Karpatská 8, 811 05 Bratislava
  (platné do 1. augusta 2008)
  Miletičova 14, 821 08 Bratislava
  (platné do 25. mája 2001)
  Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava
  (platné do 21. decembra 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj 18.2.1993
výroba, distribúcia a predaj zvukových a obrazových a zvukovo obrazových záznamov 3.11.2003
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 3.11.2003
poradenstvo v oblasti filmovej reklamy a propagácie 3.11.2003
reklamná a propagačná činnosť 3.11.2003
tlmočenie a prekladanie 3.11.2003
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania 3.11.2003
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 3.11.2003
školiaca činnosť v rozsahu predmetu podnikania 3.11.2003
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 3.11.2003
prieskum trhu a verefnej mienky 3.11.2003
vedenie účtovníctva 3.11.2003
faktoring a forfaiting 3.11.2003
prenájom strojov a zariadení bez obsluženého personálu 17.3.2004
Veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok 1.6.2020
Skladovanie 25.6.2020
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom 25.6.2020
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice spísanej dňa 22.1.1993 notárom JUDr. Ivanom Macákom pod. č.Nz 8/93, v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 8932
2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 63/94, Nz 58/94 napísaná dňa 11.3.1994 notárom JUDr. Ivanom Macákom. Stary spis: S.r.o. 8932
3. Zmena zakladateľskej listiny spísanej formou notárskej zápisnice dňa 21.12.1994, NZ 252/94, N 270/94 notárkou JUDr. Vlastou Lauermannouvou, Praha, Národní 43/365. Stary spis: S.r.o. 8932
4. Notárska zápisnica N 224/95 Nz 192/92 zo dňa 27.6.1995. Dohoda o prevode časti obchodného podielu zo dňa 27.6.1995. Spoločenská zmluva zo dňa 27.6.1995. Stary spis: S.r.o. 8932
5. Notárska zápisnica č. NZ 116/95, N 116/95 napísaná dňa 18.10.1995 notárkou JUDr. Janou Vaňkovou, so sídlom v Prahe. Stary spis: S.r.o. 8932
6. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.6.1998. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29.6.1998. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 445/98, Nz 422/98 zo dňa 10.8.1998 spísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.
7. Notárska zápisnica N 17/99, Nz 13/99 zo dňa 13.1.1999.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 101/99, Nz 93/99 zo dňa 24.2.1999.
9. Notárska zápisnica N 155/2001, Nz 148/2001 zo dňa 18.4.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla a vymenovanie ďalšieho konateľa spoločnosti a dodatok k zakladateľskej listine spoločnosti zo dňa 22.1.1993.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka, úplné znenie Zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici N 5/2003, Nz 1100/03 spísanej dňa 10.1. 03 notárom JUDr. Macákom. Funkcia konateľa L. Grznárikovej sa končí dňom 10. 01. 2003.
11. Rozhodnutie spoločníka a úplné znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 468/03, Nz 49237/03 napísanej dňa 18.6.2003 notárom JUDr. Macákom. Funkcia konateľa Mgr. H. Šereho zaniká dňa 18.6.2003, A.Gregušovej zaniká dňa 18.12.2003.
12. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 30.1.2004.
13. Zápisnica o rozhodnutiach jediného spoločníka zo dňa 18.02.2005 - zmena konateľa
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.5.2006.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2006 - udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu.
16. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2006 o zlúčení so spoločnosťou Gillette Slovakia s.r.o., so sídlom Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 31 395 015, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 8939/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Procter & Gamble, spol. s r.o., so sídlom Karpatská 8, 811 05 Bratislava, IČO: 31 342 451, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4359/B sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 19/2006, Nz 26079/2006 notárkou JUDr. Danielou Hlavnovou zo dňa 30.06.2006, stáva právnym nástupcom spoločnosti Gillette Slovakia s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
17. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.06.2008.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.04.2009.
19. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 17.07.2009.
20. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 21.09.2012.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.06.2018.