Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
82 325 338€ 77 254 651€ 75 696 332€ 86 778 409€ 102 481 249€ 103 196 652€ 106 139 629€ 99 235 866€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
87 060 327 € 77 544 541 € 76 027 595 € 87 485 110 € 103 102 773 € 103 838 753 € 122 771 970 € 117 004 144 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
54€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
73 487 947€ 66 486 177€ 64 586 282€ 74 465 707€ 87 604 605€ 90 183 357€ 106 139 629€ 99 235 866€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
13 278 289€ 10 768 474€ 11 110 050€ 12 312 702€ 14 876 645€ 13 013 295€ 15 509 276€ 17 091 533€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
419€ 7 097€ 6 544€ 12 189€ 10 411€ 15 496€ 19 549€ 12 746€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
293 672€ 282 793€ 324 719€ 694 512€ 611 112€ 626 605€ 1 103 516€ 663 945€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
85 408 796 € 76 181 361 € 74 975 265 € 86 303 367 € 101 381 945 € 103 123 962 € 122 755 590 € 116 622 131 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
169€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
434 670€ 424 511€ 404 394€ 446 819€ 427 762€ 583 996€ 675 722€ 565 080€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
74 645 371€ 66 717 695€ 66 026 775€ 77 097 243€ 92 834 394€ 94 373 373€ 113 833 716€ 107 711 970€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 336 851 € 8 230 165 € 7 654 259 € 7 475 335 € 7 159 819 € 6 990 809 € 6 693 181 € 7 215 250 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 665 406€ 5 805 936€ 5 387 654€ 5 168 467€ 5 190 886€ 5 009 329€ 4 816 589€ 5 081 352€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 300 016€ 2 037 588€ 1 910 273€ 1 874 992€ 1 771 029€ 1 768 178€ 1 637 039€ 1 729 225€
19
E.4.
Sociálne náklady
371 429€ 386 641€ 356 332€ 431 876€ 197 904€ 213 302€ 239 553€ 404 673€
20
F.
Dane a poplatky
5 874€ 5 872€ 12 268€ 14 820€ 4 206€ 11 435€ 12 891€ 17 871€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
446 563€ 384 167€ 360 794€ 346 845€ 347 237€ 362 521€ 400 475€ 331 268€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
446 563€ 384 167€ 360 794€ 346 845€ 347 237€ 362 521€ 400 475€ 331 268€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22 249€ 3 209€ 2 832€ 437€ 0€ 7 170€ 19 499€ 2 712€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
36 479€ -37 524€ 82 426€ 24 831€ 613€ -210 138€ -146 518€ 67 501€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
480 739€ 453 266€ 431 517€ 897 037€ 607 914€ 1 004 796€ 1 266 624€ 710 310€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 651 531 € 1 363 180 € 1 052 330 € 1 181 743 € 1 720 828 € 714 791 € 16 380 € 382 013 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 686 195 € 10 112 445 € 9 265 163 € 9 234 347 € 9 219 094 € 8 239 283 € 7 139 467 € 8 050 234 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
864 € 515 € 1 959 € 764 € 2 791 € 4 713 € 6 349 € 4 663 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
11 € 13 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
11€ 13€
42
XII.
Kurzové zisky
864€ 515€ 1 959€ 764€ 2 791€ 4 713€ 6 338€ 4 650€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
67 185 € 42 242 € 38 268 € 31 138 € 28 048 € 36 948 € 50 440 € 45 909 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 168 € 568 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 168€ 568€
52
O.
Kurzové straty
2 674€ 2 190€ 1 086€ 2 492€ 3 231€ 12 954€ 13 683€ 9 576€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
64 511€ 40 052€ 37 182€ 28 646€ 24 817€ 23 994€ 36 589€ 35 765€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-66 321 € -41 727 € -36 309 € -30 374 € -25 257 € -32 235 € -44 091 € -41 246 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 585 210 € 1 321 453 € 1 016 021 € 1 151 369 € 1 695 571 € 682 556 € -27 711 € 340 767 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-44 067 € 342 184 € 335 138 € 274 549 € 212 889 € 850 119 € 240 861 € 476 793 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
553 161€ 335 119€ 281 710€ 271 968€ 199 666€ 842 191€ 213 587€ 435 384€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-597 228€ 7 065€ 53 428€ 2 581€ 13 223€ 7 928€ 27 274€ 41 409€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 629 277 € 979 269 € 680 883 € 876 820 € 1 482 682 € -167 563 € -268 572 € -136 026 €