Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
34 802 308 € 36 980 462 € 38 827 140 € 37 989 803 € 43 356 618 € 19 992 258 € 18 678 613 € 19 768 820 € 19 840 741 € 19 288 658 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 400 573 € 6 955 303 € 7 310 871 € 7 913 801 € 7 955 890 € 699 495 € 866 334 € 861 176 € 983 080 € 1 197 075 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
144 370 € 172 808 € 35 268 € 129 657 € 257 543 € 3 097 € 5 054 € 2 212 € 5 001 € 7 965 €
005
A.I.2
Software
32 883€ 18 237€ 35 268€ 62 872€ 117 901€ 3 097€ 5 054€ 2 212€ 5 001€ 7 965€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
111 487€ 0€ 66 785€ 139 642€
007
A.I.4
Goodwill
154 571€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 256 203 € 6 782 495 € 7 275 603 € 7 784 144 € 7 698 347 € 696 398 € 861 280 € 858 964 € 978 079 € 1 189 110 €
012
A.II.1
Pozemky
1 907 847€ 1 907 847€ 1 907 847€ 1 907 847€ 1 907 847€
013
A.II.2
Stavby
3 126 533€ 3 332 063€ 3 537 594€ 3 522 686€ 3 725 524€ 55 386€ 60 928€ 66 470€ 72 012€ 77 554€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 105 384€ 1 416 476€ 1 784 062€ 2 248 658€ 2 014 333€ 620 457€ 748 334€ 774 283€ 887 856€ 1 093 345€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 681€ 18 211€ 18 211€ 18 211€ 18 211€ 18 211€ 18 211€ 18 211€ 18 211€ 18 211€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
104 758€ 107 898€ 27 889€ 86 742€ 32 432€ 2 344€ 33 807€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
28 365 968 € 29 989 231 € 31 447 017 € 30 029 204 € 35 291 069 € 19 257 678 € 17 764 608 € 18 767 770 € 18 717 905 € 17 988 139 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 974 495 € 4 345 144 € 3 993 552 € 4 174 971 € 4 250 931 € 1 659 390 € 1 160 479 € 1 219 010 € 954 466 € 1 699 103 €
032
B.I.1
Materiál
1 988 042€ 2 100 585€ 1 949 236€ 1 747 851€ 2 017 828€ 123€ 177€ 10 530€
034
B.I.3
Výrobky
468 164€ 651 164€ 561 293€ 537 304€ 728 526€
036
B.I.5
Tovar
2 518 289€ 1 593 395€ 1 483 023€ 1 889 816€ 1 504 577€ 1 659 267€ 1 160 302€ 1 208 480€ 954 466€ 1 699 097€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
688 662 € 800 911 € 884 413 € 800 947 € 820 451 € 230 739 € 324 625 € 281 065 € 274 220 € 278 142 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
32 521€ 51 858€ 41 700€ 61 331€ 49 218€ 70 713€ 72 803€ 67 969€ 69 147€ 60 405€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
656 141€ 749 053€ 842 713€ 739 616€ 771 233€ 160 026€ 251 822€ 213 096€ 205 073€ 217 737€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
22 650 042 € 24 686 810 € 26 472 869 € 25 053 286 € 30 219 687 € 17 367 549 € 16 279 504 € 17 267 695 € 17 489 219 € 16 010 894 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
14 872 477€ 17 600 550€ 16 002 504€ 14 653 011€ 15 871 398€ 5 373 190€ 5 894 770€ 6 786 370€ 5 372 043€ 6 461 050€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
9 108 688€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
7 734 486€ 6 678 472€ 10 415 597€ 9 601 240€ 14 247 311€ 11 589 448€ 10 029 053€ 9 903 949€ 11 834 479€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 520€ 367 652€ 15 662€ 746 497€ 19 376€ 352 314€ 308 592€ 529 339€ 235 230€ 398 030€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
28 559€ 40 136€ 39 106€ 52 538€ 81 602€ 52 597€ 47 089€ 48 037€ 47 467€ 43 126€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
52 769 € 156 366 € 96 183 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
52 769€ 156 366€ 96 183€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
35 767 € 35 928 € 69 252 € 46 798 € 109 659 € 35 085 € 47 671 € 139 874 € 139 756 € 103 444 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
35 767€ 35 928€ 69 252€ 46 798€ 109 659€ 35 085€ 47 671€ 139 874€ 139 756€ 103 444€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
34 802 308 € 36 980 462 € 38 827 140 € 37 989 803 € 43 356 618 € 19 992 258 € 18 678 613 € 19 768 820 € 19 840 741 € 19 288 658 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
18 429 674 € 17 159 311 € 17 490 517 € 16 902 998 € 20 286 008 € 9 326 625 € 9 170 933 € 9 601 700 € 10 583 013 € 10 218 944 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
3 438 160 € 3 438 160 € 3 438 160 € 3 438 160 € 3 438 160 € 431 521 € 431 521 € 431 521 € 431 521 € 431 521 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 438 160€ 3 438 160€ 3 438 160€ 3 438 160€ 3 438 160€ 431 521€ 431 521€ 431 521€ 431 521€ 431 521€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 245 094 € 1 245 094 € 1 245 094 € 1 245 094 € 1 245 094 € 872 170 € 872 170 € 872 170 € 872 170 € 872 170 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 245 094€ 1 245 094€ 1 245 094€ 1 245 094€ 1 245 094€ 872 170€ 872 170€ 872 170€ 872 170€ 872 170€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 677 810 € 4 677 810 € 4 677 810 € 4 677 810 € 4 677 810 € 4 377 780 € 4 377 780 € 4 377 780 € 4 377 780 € 4 377 780 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
343 816€ 343 816€ 343 816€ 343 816€ 343 816€ 43 786€ 43 786€ 43 786€ 43 786€ 43 786€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
4 333 994€ 4 333 994€ 4 333 994€ 4 333 994€ 4 333 994€ 4 333 994€ 4 333 994€ 4 333 994€ 4 333 994€ 4 333 994€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 541 934 € 2 541 934 € 2 541 934 € 3 924 944 € 6 143 965 € 3 318 410 € 3 318 410 € 3 318 410 € 3 318 410 € 3 318 410 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 598 004€ 2 598 004€ 2 598 004€ 3 981 014€ 6 200 035€ 3 374 480€ 3 374 480€ 3 374 480€ 3 374 480€ 3 374 480€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-56 070€ -56 070€ -56 070€ -56 070€ -56 070€ -56 070€ -56 070€ -56 070€ -56 070€ -56 070€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
6 526 676 € 5 256 313 € 5 587 519 € 3 616 990 € 4 780 979 € 326 744 € 171 052 € 601 819 € 1 583 132 € 1 219 063 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
16 367 329 € 19 818 069 € 21 336 380 € 21 086 319 € 23 069 471 € 10 664 703 € 9 505 933 € 10 165 840 € 9 256 215 € 9 069 163 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 158 233 € 2 883 668 € 3 269 533 € 2 936 181 € 3 087 961 € 992 183 € 1 300 704 € 907 875 € 1 213 937 € 1 145 804 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
338 407€ 367 521€ 496 288€ 339 937€ 380 310€ 175 833€ 168 427€ 142 614€ 149 889€ 121 065€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
112 533€ 75 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 819 826€ 2 403 614€ 2 698 245€ 2 596 244€ 2 707 651€ 816 350€ 1 132 277€ 765 261€ 1 064 048€ 1 024 739€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
103 700 € 240 254 € 95 587 € 114 268 € 292 629 € 43 513 € 82 902 € 89 589 € 76 583 € 64 378 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
143 001€ 175 004€ 1 150€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
16 902€ 7 861€ 4 234€ 9 027€ 26 635€ 43 513€ 82 902€ 89 589€ 75 433€ 64 378€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 496€ 7 610€ 11 520€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
83 302€ 81 782€ 79 833€ 105 241€ 90 990€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
14 105 396 € 16 694 147 € 17 971 260 € 18 035 847 € 19 688 881 € 9 629 007 € 8 122 327 € 9 168 376 € 7 965 695 € 7 858 981 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 608 400€ 15 338 698€ 16 286 820€ 17 194 438€ 18 592 735€ 9 624 211€ 7 869 828€ 8 849 601€ 7 728 449€ 7 583 331€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
226 731€ 310 374€ 216 903€ 242 531€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
288 839€ 287 180€ 300 367€ 283 414€ 285 240€ 771€ 1 183€ 3 038€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
211 758€ 219 082€ 203 256€ 184 971€ 188 033€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
977 828€ 826 027€ 1 173 713€ 373 024€ 622 582€ 4 025€ 24 585€ 5 363€ 20 343€ 5 119€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
18 571€ 23 160€ 7 104€ 291€ 28 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
23 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
23€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
5 305 € 3 082 € 243 € 486 € 1 139 € 930 € 1 747 € 1 280 € 1 513 € 551 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
5 305€ 3 082€ 243€ 486€ 1 139€ 930€ 1 747€ 1 280€ 1 513€ 551€