Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
105 826 149€ 113 780 305€ 123 973 784€ 129 879 853€ 122 208 973€ 126 043 391€ 34 947 735€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
115 106 024 € 113 861 880 € 124 374 913 € 130 084 557 € 122 175 391 € 126 413 020 € 34 931 731 € 32 974 741 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
60 499 729€ 62 428 666€ 67 424 196€ 63 027 351€ 58 110 603€ 59 703 596€ 30 547 864€ 28 582 515€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
27 345 752€ 32 475 682€ 32 707 551€ 30 519 752€ 24 856 742€ 25 128 397€
05
III.
Tržby z predaja služieb
17 980 668€ 18 875 957€ 23 842 037€ 36 332 750€ 39 241 628€ 41 211 398€ 4 137 676€ 4 106 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-225 424€ -182 999€ 89 871€ 23 960€ -191 300€ -33 073€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 405€ 59 674€ 51 435€ 60 397€ 49 003€ 46 170€ 62 055€ 85 516€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 499 894€ 204 900€ 259 823€ 120 347€ 108 715€ 356 532€ 184 136€ 200 710€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
104 902 430 € 105 403 661 € 117 506 966 € 122 844 473 € 117 366 037 € 120 065 253 € 34 397 120 € 32 623 254 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
52 968 366€ 53 539 032€ 57 975 929€ 52 832 618€ 49 564 217€ 48 473 652€ 23 712 851€ 22 192 275€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
29 558 126€ 33 901 306€ 40 218 038€ 51 210 999€ 50 818 827€ 32 854 619€ 806 456€ 876 851€
13
C.
Opravné položky k zásobám
24 662€ 23 166€ -19 993€ 20 945€ -10 984€ -9 833€ -19 570€ -28 585€
14
D.
Služby
9 029 076€ 9 127 718€ 9 702 580€ 9 211 099€ 8 913 584€ 29 672 169€ 5 074 728€ 4 379 472€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 219 781 € 7 392 093 € 8 453 663 € 7 942 701 € 6 753 151 € 7 357 256 € 4 037 578 € 4 502 480 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 146 566€ 5 271 940€ 6 166 668€ 5 675 841€ 4 938 183€ 5 336 411€ 3 026 963€ 3 429 718€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 819 330€ 1 843 998€ 2 058 225€ 1 995 754€ 1 680 521€ 1 906 633€ 950 345€ 1 010 998€
19
E.4.
Sociálne náklady
253 885€ 276 155€ 228 770€ 271 106€ 134 447€ 114 212€ 60 270€ 61 764€
20
F.
Dane a poplatky
34 499€ 68 924€ 29 097€ 33 529€ 33 946€ 33 567€ 26 158€ 29 698€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
550 449€ 552 543€ 647 010€ 880 415€ 855 605€ 878 804€ 289 428€ 321 895€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
447 687€ 552 543€ 647 010€ 880 415€ 855 605€ 878 804€ 292 350€ 323 529€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
102 762€ -2 922€ -1 634€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 453€ 8 576€ 18 418€ 11 545€ 29 181€ 14 934€ 7 208€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
38 469€ 378 071€ 79 268€ 281 692€ 5 660€ 172 525€ 89 791€ -34 640€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 479 002€ 412 355€ 412 798€ 412 057€ 420 486€ 603 313€ 364 766€ 376 600€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
10 203 594 € 8 458 219 € 6 867 947 € 7 240 084 € 4 809 354 € 6 347 767 € 534 611 € 351 487 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 020 495 € 17 006 084 € 16 187 101 € 16 628 152 € 12 732 029 € 15 019 711 € 5 111 075 € 5 268 502 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 514 537 € 29 054 € 50 815 € 66 698 € 68 997 € 75 571 € 16 004 € 7 737 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 410 558€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
856 € 1 439 € 1 621 € 2 456 € 3 753 € 4 369 € 11 574 € 7 114 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
48€ 7 161€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
856€ 1 439€ 1 621€ 2 456€ 3 753€ 4 321€ 4 413€ 7 114€
42
XII.
Kurzové zisky
88 873€ 27 615€ 46 435€ 64 242€ 65 244€ 71 202€ 58€ 623€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
14 250€ 2 759€ 4 372€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 682 203 € 92 445 € 142 514 € 112 301 € 78 817 € 105 116 € 10 998 € 6 621 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 560 250€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
313 € 211 € 318 € 373 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
313€ 211€ 318€ 373€
52
O.
Kurzové straty
118 607€ 89 178€ 139 016€ 107 692€ 73 266€ 106 869€ 5 551€ 1 675€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 033€ 3 056€ 3 180€ 4 236€ 5 551€ -1 753€ 5 447€ 4 946€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-167 666 € -63 391 € -91 699 € -45 603 € -9 820 € -29 545 € 5 006 € 1 116 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
10 035 928 € 8 394 828 € 6 776 248 € 7 194 481 € 4 799 534 € 6 318 222 € 539 617 € 352 603 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 185 354 € 1 868 152 € 1 519 935 € 1 606 962 € 1 182 544 € 1 537 243 € 212 873 € 181 551 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 056 523€ 1 773 719€ 1 424 327€ 1 735 466€ 1 136 675€ 1 909 610€ 121 077€ 220 276€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
128 831€ 94 433€ 95 608€ -128 504€ 45 869€ -372 367€ 91 796€ -38 725€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 850 574 € 6 526 676 € 5 256 313 € 5 587 519 € 3 616 990 € 4 780 979 € 326 744 € 171 052 €