Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
98 624 403 € 92 941 247 € 93 820 549 € 82 901 157 € 71 185 802 € 53 697 291 € 50 407 967 € 52 931 955 € 61 888 574 € 55 641 931 € 43 813 593 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 851 979 € 2 378 339 € 2 376 285 € 2 295 052 € 2 281 417 € 2 301 125 € 2 711 831 € 2 976 388 € 2 585 352 € 2 920 530 € 3 660 469 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
426 490 € 279 417 € 306 417 € 253 934 € 173 414 € 137 152 € 131 049 € 144 719 € 133 101 € 143 354 € 81 581 €
005
A.I.2
Software
382 749€ 226 324€ 232 799€ 220 504€ 155 727€ 137 152€ 131 049€ 144 719€ 133 101€ 143 354€ 75 993€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
43 741€ 53 093€ 73 618€ 33 430€ 17 687€ 0€ 0€ 5 588€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 399 239 € 2 098 922 € 2 069 868 € 2 041 118 € 2 108 003 € 2 163 973 € 2 580 782 € 2 831 669 € 2 452 251 € 2 777 176 € 3 578 888 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 399 239€ 2 098 922€ 2 069 868€ 2 041 118€ 2 108 003€ 2 163 973€ 2 580 782€ 2 831 669€ 2 452 251€ 2 777 176€ 3 578 888€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
26 250 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
26 250€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
94 700 516 € 90 515 405 € 91 335 411 € 80 335 525 € 68 597 421 € 51 145 123 € 47 449 479 € 49 606 782 € 58 910 598 € 52 362 177 € 40 003 591 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
16 691 872 € 13 707 701 € 9 960 165 € 15 836 600 € 11 414 324 € 7 448 506 € 7 487 431 € 9 095 421 € 12 561 691 € 8 125 425 € 5 906 245 €
036
B.I.5
Tovar
16 691 872€ 13 707 701€ 9 960 165€ 15 836 600€ 11 414 324€ 7 448 506€ 7 487 431€ 9 095 421€ 12 561 691€ 8 125 425€ 5 906 245€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
9 120 093 € 9 166 961 € 9 084 250 € 8 134 060 € 6 073 054 € 3 977 148 € 2 982 571 € 3 090 970 € 2 313 008 € 2 019 296 € 1 351 092 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
9 120 093€ 9 166 961€ 9 084 250€ 8 134 060€ 6 073 054€ 3 977 148€ 2 982 571€ 3 090 970€ 2 313 008€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
68 888 523 € 67 640 679 € 72 290 994 € 56 364 506 € 51 077 024 € 39 224 876 € 15 809 314 € 9 418 504 € 5 749 924 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 679 353€ 4 802 558€ 5 475 849€ 7 201 207€ 4 801 482€ 5 672 595€ 11 424 691€ 9 385 516€ 5 163 470€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
60 162 162€ 61 931 131€ 65 601 048€ 49 126 995€ 46 247 159€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
33 526 815€ 4 000 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
45€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 805€ 876 607€ 1 181 716€ 5 044€ 1 558€ 345 185€ 18 099€ 568 189€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
44 203€ 30 383€ 32 381€ 36 304€ 23 339€ 23 863€ 39 438€ 14 889€ 18 265€ 36 207€ 62 671€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
28 € 64 € 2 € 359 € 33 019 € 494 593 € 21 170 163 € 28 001 887 € 38 285 975 € 34 832 671 € 26 437 137 €
056
B.IV.1
Peniaze
28€ 64€ 2€ 359€ 472€ 211€ 922€ 374€ 867€ 668€ 714€
057
B.IV.2
Účty v bankách
32 547€ 494 382€ 21 169 241€ 28 001 513€ 38 285 108€ 34 832 003€ 26 436 423€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
71 908 € 47 503 € 108 853 € 270 580 € 306 964 € 251 043 € 246 657 € 348 785 € 392 624 € 359 224 € 149 533 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
71 908€ 47 503€ 108 853€ 255 874€ 295 737€ 249 547€ 237 538€ 346 027€ 358 460€ 356 027€ 132 106€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14 706€ 11 227€ 1 496€ 9 119€ 2 758€ 34 164€ 3 197€ 17 427€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
98 624 403 € 92 941 247 € 93 820 549 € 82 901 157 € 71 185 802 € 53 697 291 € 50 407 967 € 52 931 955 € 61 888 574 € 55 641 931 € 43 813 593 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
17 038 081 € 16 548 608 € 16 407 124 € 15 766 850 € 15 688 649 € 15 226 315 € 15 288 678 € 19 702 889 € 17 292 458 € 15 552 810 € 13 941 643 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 344 099 € 6 344 099 € 6 344 099 € 6 344 099 € 6 344 099 € 6 344 099 € 6 344 099 € 6 344 099 € 6 344 099 € 6 344 099 € 6 344 099 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
189 205€ 189 205€ 189 205€ 189 205€ 189 205€ 189 205€ 189 205€ 189 205€ 189 205€ 189 205€ 189 205€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 713 368 € 5 713 368 € 5 713 368 € 5 713 368 € 5 713 368 € 5 713 368 € 5 713 368 € 9 016 306 € 7 296 657 € 5 685 489 € 4 060 915 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 713 368€ 5 713 368€ 5 713 368€ 5 713 368€ 5 713 368€ 5 713 368€ 5 713 368€ 9 016 306€ 7 296 657€ 5 685 489€ 4 060 915€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 088 560 € 2 599 087 € 2 457 603 € 1 817 329 € 1 739 128 € 1 276 794 € 1 339 157 € 2 450 430 € 1 759 648 € 1 631 168 € 1 644 575 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
80 222 559 € 75 330 575 € 76 578 412 € 66 638 797 € 55 261 429 € 38 196 603 € 34 851 091 € 32 919 120 € 44 200 060 € 39 691 817 € 29 645 751 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
43 400 916 € 43 572 322 € 43 132 033 € 38 603 571 € 27 796 687 € 19 324 722 € 15 582 317 € 14 805 488 € 14 240 443 € 12 209 819 € 7 359 027 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
37 662€ 50 545€ 57 265€ 41 948€ 46 281€ 1 119 442€ 1 441 383€ 1 090 047€ 1 271 214€ 1 136 310€ 1 079 303€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
25 565 496€ 27 941 592€ 27 727 694€ 23 021 056€ 10 348 650€ 7 114 746€ 7 106 667€ 8 493 096€ 7 062 685€ 4 970 726€ 3 005 179€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
17 797 758€ 15 580 185€ 15 347 074€ 15 540 567€ 17 401 756€ 11 090 534€ 7 034 267€ 5 222 345€ 5 906 544€ 6 102 783€ 3 274 545€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
127 307 € 122 316 € 107 904 € 87 790 € 84 106 € 76 568 € 69 043 € 53 521 € 28 484 € 22 203 € 17 032 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
127 307€ 122 316€ 107 904€ 87 790€ 84 106€ 76 568€ 69 043€ 53 521€ 28 484€ 22 203€ 17 032€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
36 694 336 € 31 635 937 € 33 338 475 € 27 947 436 € 27 380 636 € 18 795 313 € 19 199 731 € 18 060 111 € 29 931 133 € 27 459 795 € 22 269 692 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
31 878 930€ 27 723 300€ 27 900 722€ 23 786 084€ 22 070 443€ 14 739 470€ 15 815 600€ 16 018 487€ 25 975 721€ 24 080 209€ 19 310 909€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
32 226€ 30 950€ 93 579€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
122 924€ 105 468€ 90 878€ 11 566€ 7 141€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
93 017€ 83 404€ 81 620€ 897€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 584 465€ 3 708 765€ 5 250 255€ 4 116 352€ 5 265 193€ 4 029 595€ 3 331 008€ 1 999 108€ 3 948 271€ 3 286 007€ 2 958 783€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
15 000€ 15 000€ 15 000€ 45 000€ 45 000€ 26 248€ 20 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 363 763 € 1 062 064 € 835 013 € 495 510 € 235 724 € 274 373 € 268 198 € 309 946 € 396 056 € 397 304 € 226 199 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 138€ 2 394€ 3 700€ 2 298€ 234 789€ 274 373€ 268 198€ 309 946€ 396 056€ 397 304€ 224 716€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 358 625€ 1 059 670€ 819 668€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
11 645€ 493 212€ 935€ 1 483€