Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
393 563 216€ 348 581 971€ 338 862 142€ 295 700 338€ 249 395 793€ 210 951 982€ 198 223 602€ 220 996 264€ 238 257 742€ 206 988 555€ 202 047 804€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
371 379 312€ 329 533 713€ 318 729 808€ 264 164 053€ 227 473 432€ 193 058 440€ 179 821 866€ 200 897 968€ 217 333 026€ 188 059 663€ 184 199 300€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
22 183 904 € 19 048 258 € 20 132 334 € 31 536 285 € 21 922 361 € 17 893 542 € 18 401 736 € 20 098 296 € 20 924 716 € 18 928 892 € 17 848 504 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
12 917 379 € 11 876 883 € 12 331 397 € 12 339 874 € 12 562 812 € 11 454 355 € 13 378 269 € 12 607 879 € 14 363 812 € 13 015 709 € 13 638 079 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
380 117€ 367 048€ 339 452€ 307 058€ 362 008€ 402 711€ 259 738€ 396 155€ 478 746€ 423 190€ 489 169€
10
B.2
Služby
12 537 262€ 11 509 835€ 11 991 945€ 12 032 816€ 12 200 804€ 11 062 838€ 13 118 531€ 12 211 724€ 13 885 066€ 12 592 519€ 13 148 910€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
9 266 525 € 7 171 375 € 7 800 937 € 19 196 411 € 9 359 549 € 6 439 187 € 5 023 467 € 7 490 417 € 6 560 904 € 5 913 183 € 4 210 425 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 226 292 € 3 939 539 € 3 436 307 € 3 187 327 € 3 154 040 € 2 907 878 € 2 803 373 € 3 422 136 € 3 302 277 € 3 164 653 € 2 870 983 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 195 019€ 3 086 963€ 2 588 260€ 2 484 267€ 2 472 126€ 2 234 429€ 2 117 702€ 2 687 392€ 2 592 620€ 2 493 503€ 2 247 971€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
970 960€ 806 138€ 804 785€ 658 816€ 638 039€ 628 273€ 640 920€ 669 679€ 642 393€ 613 909€ 584 117€
16
C.4
Sociálne náklady
60 313€ 46 438€ 43 262€ 44 244€ 43 875€ 45 176€ 44 751€ 65 065€ 67 264€ 57 241€ 38 895€
17
D
Dane a poplatky
89 970€ 82 430€ 39 556€ 55 976€ 63 108€ 49 202€ 40 412€ 47 478€ 66 857€ 59 162€ 53 631€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 162 488€ 670 818€ 659 338€ 647 112€ 468 772€ 428 072€ 501 585€ 669 049€ 1 001 744€ 841 722€ 1 180 197€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 764 406€ 2 219 831€ 2 629 680€ 1 931 459€ 1 949 712€ 2 176 929€ 2 791 304€ 2 035 058€ 2 363 121€ 3 656 036€ 2 984 270€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 310 499€ 1 899 420€ 2 216 804€ 1 580 192€ 1 918 456€ 2 294 552€ 2 936 576€ 2 020 395€ 2 399 827€ 3 956 533€ 3 561 231€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
911€ 4 708€ 17 534€ 27 941€ 14 844€ -30 164€ 99 522€ 58 832€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
478 798 449€ 415 119 763€ 410 157 467€ 345 028 015€ 298 785 773€ 272 657 497€ 5 254 898€ 4 760 246€ 5 417 562€ 6 244 800€ 6 586 396€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
478 396 612€ 414 004 701€ 410 432 050€ 357 248 411€ 301 614 641€ 273 408 180€ 4 171 731€ 5 042 026€ 4 650 311€ 4 752 716€ 3 383 173€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
4 643 519 € 3 914 061 € 3 804 029 € 3 435 956 € 2 871 309 € 2 168 195 € 2 588 051 € 3 069 793 € 2 950 735 € 2 939 711 € 2 673 044 €
38
X.
Výnosové úroky
95 556€ 89 111€ 121 617€ 557€ 1 788€ 19 275€ 14 447€ 73 554€ 248 450€ 75 810€ 42 568€
39
N
Nákladové úroky
786€ 98€ 30 240€ 29 482€ 84 989€ 288 330€ 129 080€ 178 254€
40
XI.
Kurzové zisky
560€ 424€ 276€ 176€ 182€ 332€ 1 344€ 1 817€ 2 353€ 1 406€ 1 351€
41
O
Kurzové straty
1 093€ 1 022€ 2 039€ 393€ 1 960€ 1 337€ 1 151€ 2 034€ 2 292€ 2 874€ 5 555€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
629 374€ 518 559€ 550 828€ 491 824€ 392 429€ 359 054€ 384 789€ 475 963€ 485 952€ 429 488€ 553 769€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-534 351 € -430 046 € -431 760 € -491 484 € -392 517 € -371 024 € -399 631 € -487 615 € -525 771 € -484 226 € -693 659 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 109 168 € 3 484 015 € 3 372 269 € 2 944 472 € 2 478 792 € 1 797 171 € 2 188 420 € 2 582 178 € 2 424 964 € 2 455 485 € 1 979 385 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 020 608 € 884 928 € 914 666 € 1 127 143 € 739 664 € 520 377 € 849 263 € 131 748 € 665 316 € 824 317 € 334 810 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
973 740€ 967 639€ 1 864 856€ 3 188 149€ 2 835 570€ 1 514 954€ 740 864€ 909 710€ 959 028€ 1 492 521€ 1 031 340€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
46 868€ -82 711€ -950 190€ -2 061 006€ -2 095 906€ -994 577€ 108 399€ -777 962€ -293 712€ -668 204€ -696 530€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 088 560 € 2 599 087 € 2 457 603 € 1 817 329 € 1 739 128 € 1 276 794 € 1 339 157 € 2 450 430 € 1 759 648 € 1 631 168 € 1 644 575 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 109 168 € 3 484 015 € 3 372 269 € 2 944 472 € 2 478 792 € 1 797 171 € 2 188 420 € 2 582 178 € 2 424 964 € 2 455 485 € 1 979 385 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 088 560 € 2 599 087 € 2 457 603 € 1 817 329 € 1 739 128 € 1 276 794 € 1 339 157 € 2 450 430 € 1 759 648 € 1 631 168 € 1 644 575 €