Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Škoda Auto Slovensko s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
352 935 515€ 295 611 249€ 332 332 536€ 401 516 891€ 355 582 583€ 345 858 852€ 301 177 945€ 254 684 738€ 485 805 683€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
762 021 161 € 639 793 895 € 732 375 947 € 875 126 071 € 765 921 565 € 751 649 289 € 642 659 812 € 550 131 278 € 485 786 408 € 206 269 804 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
343 831 156€ 287 217 780€ 322 241 714€ 393 563 216€ 348 581 971€ 338 862 142€ 295 700 338€ 249 395 793€ 210 951 982€ 198 223 602€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 659 674€ 2 081 311€ 4 025 164€ 2 764 406€ 2 219 831€ 2 629 680€ 1 931 459€ 1 949 712€ 2 176 929€ 2 791 304€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
416 530 331€ 350 494 804€ 406 109 069€ 478 798 449€ 415 119 763€ 410 157 467€ 345 028 015€ 298 785 773€ 272 657 497€ 5 254 898€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
757 501 093 € 636 388 217 € 728 447 411 € 870 482 552 € 762 007 504 € 747 845 260 € 639 223 856 € 547 259 969 € 483 618 213 € 203 681 753 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
324 767 946€ 269 573 822€ 304 484 555€ 371 379 312€ 329 533 713€ 318 729 808€ 264 164 053€ 227 473 432€ 193 058 440€ 179 821 866€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
224 854€ 189 043€ 207 445€ 380 117€ 367 048€ 339 452€ 307 058€ 362 008€ 402 711€ 394 501€
13
C.
Opravné položky k zásobám
564 819€ -11 194€ -134 763€
14
D.
Služby
8 062 922€ 7 950 769€ 9 961 091€ 12 537 262€ 11 509 835€ 11 991 945€ 12 032 816€ 12 200 804€ 11 062 838€ 13 118 531€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 378 867 € 4 155 166 € 4 313 761 € 4 226 292 € 3 939 539 € 3 436 307 € 3 187 327 € 3 154 040 € 2 907 878 € 2 803 373 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 186 874€ 3 046 776€ 3 197 795€ 3 195 019€ 3 086 963€ 2 588 260€ 2 484 267€ 2 472 126€ 2 234 429€ 2 117 702€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 117 171€ 1 036 348€ 1 047 641€ 970 960€ 806 138€ 804 785€ 658 816€ 638 039€ 628 273€ 640 920€
19
E.4.
Sociálne náklady
74 822€ 72 042€ 68 325€ 60 313€ 46 438€ 43 262€ 44 244€ 43 875€ 45 176€ 44 751€
20
F.
Dane a poplatky
54 508€ 69 247€ 71 828€ 89 970€ 82 430€ 39 556€ 55 976€ 63 108€ 49 202€ 40 412€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 248 520€ 1 140 233€ 1 119 138€ 1 162 488€ 670 818€ 659 338€ 647 112€ 468 772€ 428 072€ 501 585€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 248 520€ 1 140 233€ 1 119 138€ 1 237 818€ 697 343€ 644 563€ 646 629€ 484 373€ 435 026€ 485 757€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-75 330€ -26 525€ 14 775€ 483€ -15 601€ -6 954€ 15 828€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 022 306€ 1 572 667€ 3 174 500€ 2 310 499€ 1 899 420€ 2 216 804€ 1 580 192€ 1 918 456€ 2 294 552€ 2 936 576€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
911€ 4 708€ 17 534€ 27 941€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
417 176 351€ 351 737 270€ 405 115 093€ 478 396 612€ 414 004 701€ 410 432 050€ 357 248 411€ 301 614 641€ 273 408 180€ 4 171 731€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 520 068 € 3 405 678 € 3 928 536 € 4 643 519 € 3 914 061 € 3 804 029 € 3 435 956 € 2 871 309 € 2 168 195 € 2 588 051 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
10 210 615 € 9 504 146 € 7 588 623 € 9 266 525 € 7 171 375 € 7 800 937 € 19 196 411 € 9 359 549 € 6 439 187 € 5 023 467 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
260 437 € 51 507 € 244 872 € 96 116 € 89 535 € 121 893 € 733 € 1 970 € 19 607 € 15 791 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
260 010 € 50 948 € 242 121 € 95 556 € 89 111 € 121 617 € 557 € 1 788 € 19 275 € 14 447 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
50 948€ 242 121€ 95 556€ 89 111€ 121 617€ 498€ 1 641€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
260 010€ 59€ 147€ 19 275€ 14 447€
42
XII.
Kurzové zisky
427€ 559€ 2 751€ 560€ 424€ 276€ 176€ 182€ 332€ 1 344€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
969 328 € 582 005 € 1 003 464 € 630 467 € 519 581 € 553 653 € 492 217 € 394 487 € 390 631 € 415 422 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
316 521 € 88 009 € 786 € 98 € 30 240 € 29 482 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
88 009€ 98€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
316 521€ 786€ 30 240€ 29 482€
52
O.
Kurzové straty
3 416€ 3 410€ 8 045€ 1 093€ 1 022€ 2 039€ 393€ 1 960€ 1 337€ 1 151€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
649 391€ 490 586€ 995 419€ 629 374€ 518 559€ 550 828€ 491 824€ 392 429€ 359 054€ 384 789€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-708 891 € -530 498 € -758 592 € -534 351 € -430 046 € -431 760 € -491 484 € -392 517 € -371 024 € -399 631 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 811 177 € 2 875 180 € 3 169 944 € 4 109 168 € 3 484 015 € 3 372 269 € 2 944 472 € 2 478 792 € 1 797 171 € 2 188 420 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
547 672 € 1 167 920 € 723 984 € 1 020 608 € 884 928 € 914 666 € 1 127 143 € 739 664 € 520 377 € 849 263 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 085 814€ 456 678€ 973 740€ 967 639€ 1 864 856€ 3 188 149€ 2 835 570€ 1 514 954€ 740 864€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 538 142€ 1 167 920€ 267 306€ 46 868€ -82 711€ -950 190€ -2 061 006€ -2 095 906€ -994 577€ 108 399€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 263 505 € 1 707 260 € 2 445 960 € 3 088 560 € 2 599 087 € 2 457 603 € 1 817 329 € 1 739 128 € 1 276 794 € 1 339 157 €